051-38769170-1

جستجوی‌املاک

 • img
  اجاره

  امکانات:پکیج,آیفون,آسانسور,جکوزی,کمددیواری,تراس,انباری‌خارج


  شناسه: 14331 تاریخ: 1398/02/16 آدرس: مشهدپیروزی-پیروزی 2/1 متراژ: 85 رهن: 70,000,000 اجاره: 1,500,000 تعدادطبقات: 10 تعدادواحد: 30 طبقه: 9 تعدادخواب: 2 عمربنا: 2 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 2
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 9 خواب 2 متراژ 85

  آپارتمان

  دوربین مدار بسته / حمام مستر / گاز رومیز...

  70,000,000 رهن 1,500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,آیفون,کمددیواری


  شناسه: 14330 تاریخ: 1398/02/16 آدرس: مشهدرضاشهر1-رضوی کلاس‌بنا: شیک متراژ: 120 رهن: 10,000,000 اجاره: 1,400,000 تعدادطبقات: 1 تعدادواحد: 2 طبقه: 0 تعدادخواب: 2 عمربنا: 20 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: جنوبی نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 2
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 0 خواب 2 متراژ 120

  آپارتمان

  مذهبی نباشند

  10,000,000 رهن 1,400,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,فن,آیفون,درب‌برقی,گچبری,اپن,پانل‌کوبی,کمددیواری,تراس,انباری‌خارج,پارکینگ


  شناسه: 14326 تاریخ: 1398/02/15 آدرس: مشهدرضاشهر1-رضوی 4 متراژ: 123 رهن: 85,000,000 اجاره: 500,000 تعدادطبقات: 3 تعدادواحد: 4 طبقه: 3 تعدادخواب: 3 عمربنا: 16 سمت‌بنا: جنوبی نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 1
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 3 خواب 3 متراژ 123

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  85,000,000 رهن 500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,فن,آیفون,گچبری,اپن,کمددیواری,تراس,انباری‌خارج,پارکینگ


  شناسه: 14324 تاریخ: 1398/02/15 آدرس: مشهدرضاشهر1-خاقانی 41 کلاس‌بنا: بازسازی متراژ: 105 اجاره: 1,800,000 تعدادطبقات: 2 تعدادواحد: 2 طبقه: 2 تعدادخواب: 2 عمربنا: 0 سمت‌بنا: شمالی نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 1
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 2 خواب 2 متراژ 105

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  رهن 1,800,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,فن,کمددیواری,انباری‌خارج


  شناسه: 14313 تاریخ: 1398/02/15 آدرس: مشهدکوهسنگی-بهشتی 40 متراژ: 150 رهن: 20,000,000 اجاره: 2,000,000 تعدادطبقات: 3 تعدادواحد: 3 طبقه: 2 تعدادخواب: 3 عمربنا: 10 نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 1
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 2 خواب 3 متراژ 150

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  20,000,000 رهن 2,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,پکیج,آیفون,درب‌برقی,آسانسور,کاغذ‌دیواری,کمددیواری,تراس,انباری‌خارج


  شناسه: 14306 تاریخ: 1398/02/15 آدرس: مشهدرضاشهر1-حاشیه پیروزی کلاس‌بنا: نوساز متراژ: 130 رهن: 230,000,000 تعدادطبقات: 5 تعدادواحد: 15 طبقه: 5 تعدادخواب: 2 عمربنا: 1 سمت‌بنا: جنوبی نوع‌نما: سنگ
  تعداد بازدید: 2
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 5 خواب 2 متراژ 130

  آپارتمان

  مستر / گاز رومیزی

  230,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,آیفون,درب‌برقی,آسانسور,کمددیواری,تراس,پارکینگ


  شناسه: 14305 تاریخ: 1398/02/15 آدرس: مشهدپیروزی-پیروزی 17 متراژ: 75 رهن: 10,000,000 اجاره: 1,500,000 تعدادطبقات: 4 تعدادواحد: 8 طبقه: 1 تعدادخواب: 2 عمربنا: 8 نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 1
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 1 خواب 2 متراژ 75

  آپارتمان

  گاز رومیزی / تخلیه / فقط به خانم تنها و ...

  10,000,000 رهن 1,500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,شوفاژ,فن,پکیج,آیفون,درب‌برقی,پانل‌کوبی,کاغذ‌دیواری,کمددیواری,انباری‌خارج,پارکینگ


  شناسه: 14304 تاریخ: 1398/02/24 آدرس: مشهدرضاشهر1-رضوی کلاس‌بنا: شیک متراژ: 140 رهن: 170,000,000 اجاره: 1,650,000 تعدادطبقات: 3 تعدادواحد: 3 طبقه: 2 تعدادخواب: 2 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: شمالی نوع‌نما: سنگ نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 1
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 2 خواب 2 متراژ 140

  آپارتمان

  درب ضد سرقت / گاز رومیزی /

  170,000,000 رهن 1,650,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:فن,کمددیواری


  شناسه: 14303 تاریخ: 1398/02/15 آدرس: مشهداحمد آباد-بین ابوذر 36 و 38 متراژ: 185 رهن: 200,000,000 اجاره: 50,000 تعدادطبقات: 2 تعدادواحد: 3 طبقه: 2 تعدادخواب: 5 عمربنا: 15 نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 0
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 2 خواب 5 متراژ 185

  آپارتمان

  کد مانیشن 489340

  200,000,000 رهن 50,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,درب‌برقی,آسانسور,کمددیواری,تراس,انباری‌خارج,پارکینگ


  شناسه: 14288 تاریخ: 1398/02/14 آدرس: مشهدرضاشهر1-خاقانی 5 متراژ: 75 رهن: 90,000,000 تعدادطبقات: 4 تعدادواحد: 8 طبقه: 3 تعدادخواب: 2 عمربنا: 10 سمت‌بنا: شمالی نوع‌نما: سنگ
  تعداد بازدید: 2
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 3 خواب 2 متراژ 75

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  90,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,کمددیواری,انباری‌خارج,پارکینگ


  شناسه: 14287 تاریخ: 1398/02/14 آدرس: مشهداحمد آباد-راهنمایی متراژ: 120 رهن: 250,000,000 تعدادطبقات: 2 تعدادواحد: 3 طبقه: 1 تعدادخواب: 2 عمربنا: 13 سمت‌بنا: جنوبی نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 1
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 1 خواب 2 متراژ 120

  آپارتمان

  قابل تبدیل

  250,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,فن,کاغذ‌دیواری,کمددیواری,انباری‌خارج


  شناسه: 14284 تاریخ: 1398/02/14 آدرس: مشهدکوهسنگی-جهان آرا 9 کلاس‌بنا: متوسط متراژ: 85 رهن: 70,000,000 تعدادطبقات: 2 تعدادواحد: 2 طبقه: 2 تعدادخواب: 1 عمربنا: 7 نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 2
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 2 خواب 1 متراژ 85

  آپارتمان

  قابل تبدیل

  70,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,اپن,کمددیواری,تراس,انباری‌خارج,پارکینگ


  شناسه: 14268 تاریخ: 1398/02/09 آدرس: مشهدرضاشهر1-نوفل لوشاتو کلاس‌بنا: شیک متراژ: 80 رهن: 80,000,000 اجاره: 50,000 تعدادطبقات: 3 تعدادواحد: 5 طبقه: 3 واحد: 5 تعدادخواب: 2 عمربنا: 13 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: شمالی‌جنوبی نوع‌نما: سنگ نوع‌سرویس: ایرانی نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 1
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 3 خواب 2 متراژ 80

  آپارتمان

  بخاری

  80,000,000 رهن 50,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,پکیج,آیفون,درب‌برقی,کمددیواری,تراس,انباری‌خارج,پارکینگ


  شناسه: 14267 تاریخ: 1398/02/09 آدرس: مشهدکوهسنگی-بین حکیم نظامی 2 و 4 متراژ: 110 رهن: 120,000,000 اجاره: 200,000 تعدادطبقات: 4 تعدادواحد: 4 طبقه: 2 تعدادخواب: 2 عمربنا: 10 نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 1
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 2 خواب 2 متراژ 110

  آپارتمان

  گاز رومیزی / تخلیه

  120,000,000 رهن 200,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,آیفون,گچبری,کمددیواری,حیاط‌خلوت,انباری‌خارج


  شناسه: 14257 تاریخ: 1398/02/08 آدرس: مشهدپیروزی-پیروزی 24 متراژ: 79 رهن: 10,000,000 اجاره: 1,200,000 تعدادطبقات: 1 تعدادواحد: 2 طبقه: 0 تعدادخواب: 1 عمربنا: 15 سمت‌بنا: جنوبی نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 1
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 0 خواب 1 متراژ 79

  آپارتمان

  100 متر حیاط دارد

  10,000,000 رهن 1,200,000 اجاره مشاهده‌جزئیات