051-38769170-1

جستجوی‌املاک

 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,فن,آیفون,انباری‌خارج,پارکینگ


  شناسه: 14255 تاریخ: 1398/02/08 آدرس: مشهداحمد آباد-رضا 31 متراژ: 150 رهن: 30,000,000 اجاره: 2,700,000 تعدادطبقات: 3 تعدادواحد: 3 طبقه: 3 تعدادخواب: 3 عمربنا: 17 نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 2
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 3 خواب 3 متراژ 150

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  30,000,000 رهن 2,700,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,فن,پکیج,کمددیواری,پارکینگ


  شناسه: 14241 تاریخ: 1398/02/07 آدرس: مشهداحمد آباد-ابوذر غفاری 15 کلاس‌بنا: بازسازی متراژ: 165 رهن: 30,000,000 اجاره: 3,000,000 تعدادطبقات: 1 تعدادواحد: 3 طبقه: 0 تعدادخواب: 2 عمربنا: 0 سمت‌بنا: جنوبی نوع‌نما: سنگ نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 1
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 0 خواب 2 متراژ 165

  آپارتمان

  بازسازی شده / هماهنگ شود

  30,000,000 رهن 3,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,فن,گچبری,کاغذ‌دیواری,کمددیواری


  شناسه: 14230 تاریخ: 1398/02/07 آدرس: مشهدپیروزی-پیروزی متراژ: 86 رهن: 45,000,000 اجاره: 100,000 تعدادطبقات: 1 تعدادواحد: 2 طبقه: 0 تعدادخواب: 1 عمربنا: 16 سمت‌بنا: جنوبی نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 4
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 0 خواب 1 متراژ 86

  آپارتمان

  درب مستقل / حیاط خلوت

  45,000,000 رهن 100,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,آیفون,کمددیواری,انباری‌خارج


  شناسه: 14220 تاریخ: 1398/02/04 آدرس: مشهداحمد آباد-رضا 28 متراژ: 100 رهن: 75,000,000 اجاره: 500,000 تعدادطبقات: 3 تعدادواحد: 4 طبقه: 0 تعدادخواب: 2 عمربنا: 30 سمت‌بنا: جنوبی نوع‌نما: سنگ نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 3
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 0 خواب 2 متراژ 100

  آپارتمان

  بازسازی شده

  75,000,000 رهن 500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,پکیج,شیشه‌رفلکس,آیفون,درب‌برقی,اپن,کاغذ‌دیواری,کمددیواری,تراس,انباری‌خارج


  شناسه: 14219 تاریخ: 1398/02/11 آدرس: مشهدکوهسنگی-کوهسنگی 12 کلاس‌بنا: شیک متراژ: 140 رهن: 125,000,000 تعدادطبقات: 3 تعدادواحد: 2 طبقه: 3 واحد: 2 تعدادخواب: 3 عمربنا: 6 وضعیت‌سند: شش‌دانگ سمت‌بنا: جنوبی نوع‌نما: سنگ نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 4
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 3 خواب 3 متراژ 140

  آپارتمان

  تخلیه فوری طبقه اول و دوم دوبلکس واحد...

  125,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,پکیج,آیفون,درب‌برقی,آسانسور,کمددیواری,تراس,انباری‌خارج


  شناسه: 14218 تاریخ: 1398/02/04 آدرس: مشهداحمد آباد-حکیم نظامی 4 کلاس‌بنا: نوساز متراژ: 170 رهن: 350,000,000 تعدادطبقات: 6 تعدادواحد: 11 طبقه: 3 تعدادخواب: 3 عمربنا: 1 سمت‌بنا: شمالی‌جنوبی نوع‌نما: سنگ
  تعداد بازدید: 3
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 3 خواب 3 متراژ 170

  آپارتمان

  درب ضد سرقت / دوربین مدار بسته / گاز روم...

  350,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن


  شناسه: 14215 تاریخ: 1398/02/04 آدرس: مشهداحمد آباد-راهنمایی 2 ساختمان گل واحد 13 متراژ: 60 رهن: 10,000,000 اجاره: 1,800,000 تعدادطبقات: 5 تعدادواحد: 20 طبقه: 4 تعدادخواب: 1 عمربنا: 30 سمت‌بنا: جنوبی نوع‌نما: سنگ نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 3
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 4 خواب 1 متراژ 60

  آپارتمان

  بازسازی شده / برای فروش هم هست قیمت 600م

  10,000,000 رهن 1,800,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,کمددیواری,انباری‌خارج


  شناسه: 14212 تاریخ: 1398/02/04 آدرس: مشهدپیروزی-پیروزی 12 چهارراه اول سرنبش متراژ: 60 رهن: 10,000,000 اجاره: 1,100,000 تعدادطبقات: 2 تعدادواحد: 6 طبقه: 1 تعدادخواب: 1 عمربنا: 20 سمت‌بنا: شمالی‌جنوبی نوع‌نما: سنگ نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 3
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 1 خواب 1 متراژ 60

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  10,000,000 رهن 1,100,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:کمددیواری,انباری‌خارج


  شناسه: 14211 تاریخ: 1398/02/04 آدرس: مشهدپیروزی-پیروزی 12 چهارراه اول سر نبش متراژ: 40 رهن: 10,000,000 اجاره: 500,000 تعدادطبقات: 2 تعدادواحد: 6 طبقه: -1 تعدادخواب: 1 عمربنا: 20 سمت‌بنا: شمالی‌جنوبی نوع‌نما: سنگ
  تعداد بازدید: 2
  تعداد تصویر: 0
  طبقه -1 خواب 1 متراژ 40

  آپارتمان

  تخلیه / چهار پله به پایین

  10,000,000 رهن 500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,پکیج,آیفون,آسانسور,کمددیواری,تراس,انباری‌خارج


  شناسه: 14206 تاریخ: 1398/02/03 آدرس: مشهداحمد آباد-حکیم نظامی 4 کلاس‌بنا: نوساز متراژ: 150 رهن: 230,000,000 تعدادطبقات: 6 تعدادواحد: 11 طبقه: 0 تعدادخواب: 2 عمربنا: 1 وضعیت‌سند: شش‌دانگ سمت‌بنا: شمالی‌جنوبی نوع‌نما: سنگ
  تعداد بازدید: 2
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 0 خواب 2 متراژ 150

  آپارتمان

  درب ضد سرقت / دوربین مدار بسته / گاز روم...

  230,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:پکیج,آیفون,درب‌برقی,پارکینگ


  شناسه: 14198 تاریخ: 1398/02/02 آدرس: مشهداحمد آباد-کفایی 6 کلاس‌بنا: متوسط متراژ: 150 رهن: 180,000,000 تعدادطبقات: 2 تعدادواحد: 3 طبقه: 1 تعدادخواب: 3 عمربنا: 10 سمت‌بنا: جنوبی نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 6
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 1 خواب 3 متراژ 150

  آپارتمان

  تخلیه / اجاره توافقی

  180,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن


  شناسه: 14190 تاریخ: 1398/01/29 آدرس: مشهدکوهسنگی-جهان آرا 6 چهارراه دوم امید 6 کلاس‌بنا: متوسط متراژ: 53 رهن: 40,000,000 تعدادطبقات: 1 تعدادواحد: 2 طبقه: 0 تعدادخواب: 1 عمربنا: 15 سمت‌بنا: شمالی نوع‌نما: سنگ نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 9
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 0 خواب 1 متراژ 53

  آپارتمان

  تخلیه فوری / اجاره توافقی / واحد بالا با...

  40,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,فن,پکیج,آیفون,درب‌برقی,آسانسور,گچبری,کاغذ‌دیواری,کمددیواری,تراس,انباری‌خارج


  شناسه: 14185 تاریخ: 1398/01/29 آدرس: مشهدرضاشهر1-پیروزی کلاس‌بنا: نوساز متراژ: 140 رهن: 50,000,000 اجاره: 3,000,000 تعدادطبقات: 5 تعدادواحد: 11 طبقه: 5 تعدادخواب: 2 عمربنا: 2 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: جنوبی نوع‌نما: سنگ
  تعداد بازدید: 4
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 5 خواب 2 متراژ 140

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  50,000,000 رهن 3,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن


  شناسه: 14184 تاریخ: 1398/01/29 آدرس: مشهدرضاشهر1-خاقانی جنوبی کلاس‌بنا: متوسط متراژ: 25 رهن: 15,000,000 اجاره: 100,000 طبقه: 0 عمربنا: 0 سمت‌بنا: شمالی نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 4
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 0 خواب متراژ 25

  آپارتمان

  کد مسکن گستر 3658

  15,000,000 رهن 100,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,فن,آیفون,درب‌برقی,گچبری,کاغذ‌دیواری,کمددیواری,انباری‌خارج,پارکینگ


  شناسه: 14180 تاریخ: 1398/01/29 آدرس: مشهدرضاشهر1-حاشیه حق شناس کلاس‌بنا: متوسط متراژ: 73 رهن: 43,000,000 اجاره: 550,000 تعدادطبقات: 3 تعدادواحد: 5 طبقه: 3 تعدادخواب: 2 عمربنا: 9 سمت‌بنا: شمالی نوع‌نما: سنگ نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 6
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 3 خواب 2 متراژ 73

  آپارتمان

  کد مسکن گستر 3735

  43,000,000 رهن 550,000 اجاره مشاهده‌جزئیات