051-38769170-1

جستجوی‌املاک

 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,شوفاژ,کولر,پکیج,شیشه‌رفلکس,درب‌برقی,آسانسور,پانل‌کوبی,تراس,انباری‌خارج


  شناسه: 14176 تاریخ: 1398/01/27 آدرس: مشهدرضاشهر1-بلوار کلانتری کلاس‌بنا: نوساز متراژ: 170 رهن: 50,000,000 اجاره: 3,000,000 تعدادطبقات: 3 تعدادواحد: 7 طبقه: 3 واحد: 1 تعدادخواب: 3 عمربنا: 5 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: جنوبی نوع‌نما: سنگ نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 6
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 3 خواب 3 متراژ 170

  آپارتمان

  فول امکانات

  50,000,000 رهن 3,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,کولر,بازسازی


  شناسه: 14175 تاریخ: 1398/01/27 آدرس: مشهدرضاشهر1-رضوی کلاس‌بنا: شیک متراژ: 65 رهن: 5,000,000 اجاره: 2,000,000 طبقه: 0 تعدادخواب: 1 عمربنا: 18 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: شمالی نوع‌نما: سنگ نوع‌سرویس: ایرانی نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 5
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 0 خواب 1 متراژ 65

  آپارتمان

  درب مستقل-حیاط دارد -- پارکینگ

  5,000,000 رهن 2,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,آیفون,کمددیواری,تراس


  شناسه: 14168 تاریخ: 1398/02/03 آدرس: مشهدرضاشهر1-رودکی 8 کلاس‌بنا: نوساز متراژ: 75 رهن: 10,000,000 اجاره: 1,100,000 تعدادطبقات: 2 تعدادواحد: 2 طبقه: 1 تعدادخواب: 1 عمربنا: 1 سمت‌بنا: جنوبی نوع‌نما: سنگ نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 6
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 1 خواب 1 متراژ 75

  آپارتمان

  بازسازی / تخلیه / طبقه دوم با همین امکان...

  10,000,000 رهن 1,100,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,شوفاژ,پکیج,شیشه‌رفلکس,آیفون,آنتن‌مرکزی,درب‌برقی,آسانسور,پانل‌کوبی,کاغذ‌دیواری,تراس,انباری‌خارج


  شناسه: 14163 تاریخ: 1398/01/24 آدرس: مشهدرضاشهر1-فکوری کلاس‌بنا: شیک متراژ: 180 رهن: 20,000,000 اجاره: 4,300,000 تعدادطبقات: 6 تعدادواحد: 4 طبقه: 2 واحد: 1 تعدادخواب: 3 عمربنا: 3 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: شمالی‌جنوبی نوع‌نما: سنگ نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 8
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 2 خواب 3 متراژ 180

  آپارتمان

  آخر اردیبهشت تماس گرفته شود

  20,000,000 رهن 4,300,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,پکیج,کمددیواری,انباری‌خارج


  شناسه: 14154 تاریخ: 1398/01/22 آدرس: مشهدنوفل لوشاتو-نوفل 8/4 کلاس‌بنا: متوسط متراژ: 130 رهن: 30,000,000 اجاره: 2,400,000 تعدادطبقات: 2 تعدادواحد: 3 طبقه: 0 تعدادخواب: 2 عمربنا: 10 سمت‌بنا: جنوبی نوع‌نما: سنگ نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 14
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 0 خواب 2 متراژ 130

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  30,000,000 رهن 2,400,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,کاغذ‌دیواری,کمددیواری


  شناسه: 14153 تاریخ: 1398/01/22 آدرس: مشهداحمد آباد-رضا 28 جنب امور مشترکین متراژ: 100 رهن: 65,000,000 اجاره: 1,000,000 تعدادطبقات: 3 تعدادواحد: 4 طبقه: 0 تعدادخواب: 2 عمربنا: 30 سمت‌بنا: جنوبی نوع‌نما: سنگ
  تعداد بازدید: 10
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 0 خواب 2 متراژ 100

  آپارتمان

  بازسازی شده / اسپیلت / هماهنگ شود

  65,000,000 رهن 1,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,کمددیواری,پارکینگ


  شناسه: 14145 تاریخ: 1398/01/20 آدرس: مشهدرضاشهر1-پیروزی 6 کلاس‌بنا: متوسط متراژ: 100 رهن: 75,000,000 تعدادطبقات: 1 تعدادواحد: 2 طبقه: 1 تعدادخواب: 2 عمربنا: 15 سمت‌بنا: شمالی‌جنوبی نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 15
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 1 خواب 2 متراژ 100

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  75,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,کاغذ‌دیواری,کمددیواری,انباری‌خارج,پارکینگ


  شناسه: 14141 تاریخ: 1398/01/19 آدرس: مشهدرضاشهر1-رضوی کلاس‌بنا: متوسط متراژ: 150 رهن: 20,000,000 اجاره: 2,000,000 تعدادطبقات: 1 تعدادواحد: 2 طبقه: 0 تعدادخواب: 1 عمربنا: 1 سمت‌بنا: جنوبی نوع‌نما: سنگ نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 7
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 0 خواب 1 متراژ 150

  آپارتمان

  بازسازی شده

  20,000,000 رهن 2,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:کمددیواری,تراس


  شناسه: 14131 تاریخ: 1398/01/17 آدرس: مشهداحمد آباد- کلاس‌بنا: متوسط متراژ: 105 رهن: 100,000,000 اجاره: 500,000 تعدادطبقات: 3 تعدادواحد: 3 طبقه: 1 تعدادخواب: 2 عمربنا: 10 سمت‌بنا: جنوبی نوع‌نما: سنگ نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 12
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 1 خواب 2 متراژ 105

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  100,000,000 رهن 500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,پکیج,درب‌برقی,آسانسور,کمددیواری,انباری‌خارج,پارکینگ


  شناسه: 14127 تاریخ: 1398/01/17 آدرس: مشهدکوهسنگی-کوهسنگی 30 کلاس‌بنا: متوسط متراژ: 127 رهن: 10,000,000 اجاره: 2,000,000 تعدادطبقات: 7 تعدادواحد: 21 طبقه: 2 تعدادخواب: 2 عمربنا: 30 سمت‌بنا: جنوبی نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 8
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 2 خواب 2 متراژ 127

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  10,000,000 رهن 2,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,آیفون,کمددیواری


  شناسه: 14125 تاریخ: 1398/01/11 آدرس: مشهداحمد آباد-رضا 8 کلاس‌بنا: نوساز متراژ: 75 رهن: 50,000,000 اجاره: 1,500,000 تعدادطبقات: 3 تعدادواحد: 4 طبقه: 0 تعدادخواب: 1 عمربنا: 1 سمت‌بنا: شمالی نوع‌نما: سنگ
  تعداد بازدید: 8
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 0 خواب 1 متراژ 75

  آپارتمان

  بخاری / آبگرمکن

  50,000,000 رهن 1,500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,کمددیواری,انباری‌خارج,پارکینگ


  شناسه: 14123 تاریخ: 1398/01/08 آدرس: مشهدرضاشهر1-خاقانی 18 کلاس‌بنا: متوسط متراژ: 70 رهن: 65,000,000 تعدادطبقات: 3 طبقه: 3 تعدادخواب: 2 عمربنا: 11 سمت‌بنا: جنوبی
  تعداد بازدید: 8
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 3 خواب 2 متراژ 70

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  65,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,پکیج,آیفون,درب‌برقی,آسانسور,کمددیواری,تراس,انباری‌خارج


  شناسه: 14120 تاریخ: 1398/01/04 آدرس: مشهدکوهسنگی-کوهسنگی 15 کلاس‌بنا: شیک متراژ: 60 رهن: 40,000,000 اجاره: 2,000,000 تعدادطبقات: 13 طبقه: 1 تعدادخواب: 1 عمربنا: 5 سمت‌بنا: شرقی نوع‌نما: سنگ نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 10
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 1 خواب 1 متراژ 60

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  40,000,000 رهن 2,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,پکیج,آیفون,درب‌برقی,آسانسور,سونا,جکوزی,کاغذ‌دیواری,کمددیواری,تراس,انباری‌خارج,پارکینگ


  شناسه: 14112 تاریخ: 1397/12/26 آدرس: مشهداحمد آباد-قائم 18 کلاس‌بنا: شیک متراژ: 150 رهن: 220,000,000 تعدادطبقات: 4 طبقه: 3 تعدادخواب: 3 عمربنا: 7 سمت‌بنا: جنوبی نوع‌نما: سنگ نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 12
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 3 خواب 3 متراژ 150

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  220,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,پکیج,آسانسور,گچبری,کاغذ‌دیواری,کمددیواری,تراس,انباری‌خارج,پارکینگ


  شناسه: 14100 تاریخ: 1397/12/25 آدرس: مشهدبلوار نماز-آبادگران کلاس‌بنا: متوسط متراژ: 63 رهن: 10,000,000 اجاره: 3,500,000 تعدادطبقات: 8 تعدادواحد: 64 طبقه: 5 تعدادخواب: 1 عمربنا: 11 نوع‌نما: سنگ
  تعداد بازدید: 16
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 5 خواب 1 متراژ 63

  آپارتمان

  جهت بازدید هماهنگ شود

  10,000,000 رهن 3,500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات