051-38769170-1

جستجوی‌املاک

 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,شوفاژ,کولر,پکیج,شیشه‌رفلکس,آنتن‌مرکزی,درب‌برقی,آسانسور,اپن,بازسازی,کاغذ‌دیواری,کمددیواری,تراس,پاسیو,انباری‌خارج


  شناسه: 13587 تاریخ: 1397/09/19 آدرس: مشهدرضاشهر1-پیروزی کلاس‌بنا: شیک متراژ: 135 رهن: 140,000,000 تعدادطبقات: 5 تعدادواحد: 5 طبقه: 3 واحد: 3 تعدادخواب: 3 عمربنا: 5 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: شمالی نوع‌نما: سنگ نوع‌تراکم: پایین
  تعداد بازدید: 11
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 3 خواب 3 متراژ 135

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  140,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,کولر,بازسازی,انباری‌خارج


  شناسه: 13563 تاریخ: 1397/09/10 آدرس: مشهدنوفل لوشاتو-نوفل 24 کلاس‌بنا: شیک متراژ: 120 رهن: 60,000,000 اجاره: 500,000 تعدادطبقات: 2 تعدادواحد: 3 طبقه: 1 واحد: 1 تعدادخواب: 2 عمربنا: 13 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: شمالی‌جنوبی نوع‌نما: سنگ نوع‌سرویس: ایرانی نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 9
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 1 خواب 2 متراژ 120

  آپارتمان

  بازسازی شده

  60,000,000 رهن 500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن


  شناسه: 13528 تاریخ: 1397/08/25 آدرس: مشهدرضاشهر1-رضوی کلاس‌بنا: متوسط متراژ: 70 رهن: 5,000,000 اجاره: 900,000 تعدادطبقات: 2 تعدادواحد: 2 طبقه: 1 واحد: 1 تعدادخواب: 1 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ سمت‌بنا: جنوبی نوع‌نما: سنگ نوع‌سرویس: ایرانی
  تعداد بازدید: 14
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 1 خواب 1 متراژ 70

  آپارتمان

  تخلیه - ۵۰ مترزمین - دفتر کم رفت و آمد -...

  5,000,000 رهن 900,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن


  شناسه: 13514 تاریخ: 1397/08/23 آدرس: مشهدرضاشهر1-خاقانی متراژ: 92 رهن: 10,000,000 اجاره: 1,200,000 تعدادطبقات: 2 طبقه: 1 تعدادخواب: 2 عمربنا: 0 سمت‌بنا: شرقی نوع‌نما: سنگ نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 15
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 1 خواب 2 متراژ 92

  آپارتمان

  آب مشترک - پارکینگ ندارد- جهت دفتر کار

  10,000,000 رهن 1,200,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,آیفون,کاغذ‌دیواری,کمددیواری,تراس,پارکینگ


  شناسه: 13509 تاریخ: 1397/08/23 آدرس: مشهدرضاشهر1-پیروزی متراژ: 110 رهن: 10,000,000 اجاره: 1,700,000 تعدادطبقات: 3 تعدادواحد: 3 طبقه: 2 تعدادخواب: 2 عمربنا: 10 وضعیت‌سند: شش‌دانگ سمت‌بنا: شمالی نوع‌نما: سنگ نوع‌سرویس: ایرانی نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 24
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 2 خواب 2 متراژ 110

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  10,000,000 رهن 1,700,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,آیفون,پارکینگ


  شناسه: 13508 تاریخ: 1397/08/23 آدرس: مشهدرضاشهر1-رضوی متراژ: 85 رهن: 20,000,000 اجاره: 850,000 تعدادطبقات: 4 تعدادواحد: 4 طبقه: 0 واحد: 1 تعدادخواب: 2 عمربنا: 10 وضعیت‌سند: شش‌دانگ سمت‌بنا: شمالی نوع‌سرویس: ایرانی نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 16
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 0 خواب 2 متراژ 85

  آپارتمان

  بازدید16 الی 21

  20,000,000 رهن 850,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,کمددیواری,پارکینگ


  شناسه: 13503 تاریخ: 1397/08/20 آدرس: مشهدرضاشهر1-رضوی متراژ: 100 رهن: 10,000,000 اجاره: 1,400,000 تعدادطبقات: 2 تعدادواحد: 2 طبقه: 0 واحد: 1 تعدادخواب: 2 عمربنا: 0 نوع‌سرویس: ایرانی
  تعداد بازدید: 16
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 0 خواب 2 متراژ 100

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  10,000,000 رهن 1,400,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره
  شناسه: 13502 تاریخ: 1397/08/20 آدرس: مشهدرضاشهر1-پیروزی متراژ: 80 رهن: 10,000,000 اجاره: 1,500,000 تعدادطبقات: 2 تعدادواحد: 2 واحد: 1 عمربنا: 0
  تعداد بازدید: 16
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 80

  آپارتمان

  جهت دفتر کارو واحد 120 متری هم در طبقه ه...

  10,000,000 رهن 1,500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,کولر,کمددیواری,پارکینگ


  شناسه: 13501 تاریخ: 1397/08/20 آدرس: مشهدرضاشهر1-پیروزی متراژ: 75 رهن: 20,000,000 اجاره: 1,200,000 تعدادطبقات: 4 تعدادواحد: 8 طبقه: 2 تعدادخواب: 2 عمربنا: 20 وضعیت‌سند: شش‌دانگ سمت‌بنا: جنوبی نوع‌سرویس: ایرانی نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 18
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 2 خواب 2 متراژ 75

  آپارتمان

  گاز روکار

  20,000,000 رهن 1,200,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,درب‌برقی,آسانسور,اپن,تراس,انباری‌خارج,پارکینگ


  شناسه: 13495 تاریخ: 1397/08/14 آدرس: مشهدرضاشهر1-پیروزی کلاس‌بنا: شیک متراژ: 120 رهن: 75,000,000 تعدادطبقات: 3 تعدادواحد: 6 طبقه: 2 واحد: 4 تعدادخواب: 2 عمربنا: 14 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای نوع‌نما: سنگ نوع‌سرویس: ایرانی نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 23
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 2 خواب 2 متراژ 120

  آپارتمان

  بخاری/پارکت

  75,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,کولر,اپن,کاغذ‌دیواری,کمددیواری,تراس,انباری‌خارج,پارکینگ


  شناسه: 13493 تاریخ: 1397/08/14 آدرس: مشهدرضاشهر1-نوفل لوشاتو کلاس‌بنا: شیک متراژ: 110 رهن: 10,000,000 اجاره: 1,300,000 تعدادطبقات: 3 تعدادواحد: 7 طبقه: 3 واحد: 6 تعدادخواب: 2 عمربنا: 11 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: غربی نوع‌سرویس: ایرانی نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 19
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 3 خواب 2 متراژ 110

  آپارتمان

  بازسازی-تحویل 25 آبان ماه

  10,000,000 رهن 1,300,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,کولر,اپن,کاغذ‌دیواری,کمددیواری,تراس,انباری‌خارج,پارکینگ


  شناسه: 13492 تاریخ: 1397/08/14 آدرس: مشهدرضاشهر1-پیروزی کلاس‌بنا: شیک متراژ: 85 رهن: 5,000,000 اجاره: 1,100,000 تعدادطبقات: 3 تعدادواحد: 11 طبقه: 2 واحد: 4 تعدادخواب: 2 عمربنا: 10 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: جنوبی نوع‌نما: سنگ نوع‌سرویس: ایرانی نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 16
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 2 خواب 2 متراژ 85

  آپارتمان

  /بخاری/آبگرمکن

  5,000,000 رهن 1,100,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,کولر,اپن,کاغذ‌دیواری,کمددیواری,تراس,انباری‌خارج,پارکینگ


  شناسه: 13491 تاریخ: 1397/08/14 آدرس: مشهدرضاشهر1-پیروزی کلاس‌بنا: شیک متراژ: 75 رهن: 4,000,000 اجاره: 1,500,000 تعدادطبقات: 3 تعدادواحد: 5 طبقه: 3 واحد: 5 تعدادخواب: 2 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: جنوبی نوع‌نما: سنگ نوع‌سرویس: ایرانی نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 17
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 3 خواب 2 متراژ 75

  آپارتمان

  - زوج جوان دارای تخفیف/بخاری/آبگرمکن

  4,000,000 رهن 1,500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,شوفاژ,آیفون,آنتن‌مرکزی,درب‌برقی,اپن,بازسازی,کاغذ‌دیواری,کمددیواری,تراس,انباری‌خارج,پارکینگ


  شناسه: 13465 تاریخ: 1397/08/08 آدرس: مشهدرضاشهر1-رضوی کلاس‌بنا: شیک متراژ: 120 رهن: 25,000,000 اجاره: 1,500,000 تعدادطبقات: 3 تعدادواحد: 3 طبقه: 3 واحد: 3 تعدادخواب: 2 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: جنوبی نوع‌نما: سنگ نوع‌سرویس: ایرانی نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 21
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 3 خواب 2 متراژ 120

  آپارتمان

  آبگرمکن بخاری

  25,000,000 رهن 1,500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,شوفاژ,آیفون,آنتن‌مرکزی,درب‌برقی,اپن,بازسازی,کاغذ‌دیواری,کمددیواری,تراس,انباری‌خارج,پارکینگ


  شناسه: 13464 تاریخ: 1397/08/08 آدرس: مشهدرضاشهر1-پیروزی کلاس‌بنا: شیک متراژ: 95 رهن: 10,000,000 اجاره: 1,200,000 تعدادطبقات: 3 تعدادواحد: 10 طبقه: 3 واحد: 9 تعدادخواب: 2 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: جنوبی نوع‌نما: سنگ نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 18
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 3 خواب 2 متراژ 95

  آپارتمان

  آبگرمکن بخاری

  10,000,000 رهن 1,200,000 اجاره مشاهده‌جزئیات