051-38769170-1

جستجوی‌املاک

 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,کمددیواری


  شناسه: 13336 تاریخ: 1397/07/10 آدرس: مشهد رضاشهر-پیروزی کلاس‌بنا: نوساز متراژ: 80 رهن: 20,000,000 اجاره: 1,000,000 عمربنا: 6 نوع‌نما: سنگ
  تعداد بازدید: 20
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 80

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  20,000,000 رهن 1,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,آیفون,گچبری,کاغذ‌دیواری,کمددیواری


  شناسه: 13335 تاریخ: 1397/07/10 آدرس: مشهد رضاشهر-رضوی کلاس‌بنا: متوسط متراژ: 146 رهن: 100,000,000 اجاره: 250,000 تعدادطبقات: 1 تعدادواحد: 2 طبقه: 0 تعدادخواب: 2 عمربنا: 27 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: ملکی سمت‌بنا: جنوبی نوع‌نما: سنگ نوع‌سرویس: ایرانی نوع‌تراکم: پایین
  تعداد بازدید: 13
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 0 خواب 2 متراژ 146

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  100,000,000 رهن 250,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,کولر,پکیج,آیفون,آنتن‌مرکزی,درب‌برقی,آسانسور,گرمایش‌کف,کاغذ‌دیواری,کمددیواری,تراس,انباری‌خارج


  شناسه: 13331 تاریخ: 1397/07/10 آدرس: مشهدرضاشهر1-رضوی رهن: 8,000,000 اجاره: 1,500,000 تعدادطبقات: 3 تعدادواحد: 5 طبقه: 3 تعدادخواب: 2 عمربنا: 8 وضعیت‌سند: شش‌دانگ سمت‌بنا: جنوبی‌غربی نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 14
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 3 خواب 2 متراژ

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  8,000,000 رهن 1,500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,آیفون,درب‌برقی,گچبری,کمددیواری,تراس,انباری‌خارج


  شناسه: 13322 تاریخ: 1397/07/09 آدرس: مشهد رضاشهر-پیروزی کلاس‌بنا: شیک متراژ: 85 رهن: 45,000,000 اجاره: 500,000 تعدادطبقات: 4 تعدادواحد: 8 طبقه: 4 تعدادخواب: 2 عمربنا: 15 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: ملکی سمت‌بنا: جنوبی نوع‌سرویس: ایرانی نوع‌کولر: آبی نوع‌تراکم: بالا
  تعداد بازدید: 21
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 4 خواب 2 متراژ 85

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  45,000,000 رهن 500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,گچبری,کمددیواری


  شناسه: 13320 تاریخ: 1397/07/09 آدرس: مشهد رضاشهر-رضوی کلاس‌بنا: نوساز متراژ: 40 رهن: 30,000,000 تعدادطبقات: 1 تعدادواحد: 2 طبقه: 2 واحد: 2 عمربنا: 10 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: ملکی سمت‌بنا: جنوبی نوع‌سرویس: ایرانی نوع‌کولر: آبی نوع‌تراکم: پایین
  تعداد بازدید: 18
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 2 خواب متراژ 40

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  30,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,آیفون,درب‌برقی,آسانسور,گچبری,گرمایش‌کف,کمددیواری,تراس,انباری‌خارج


  شناسه: 13318 تاریخ: 1397/07/22 آدرس: مشهد رضاشهر-زکریا کلاس‌بنا: نوساز متراژ: 130 رهن: 70,000,000 اجاره: 1,650,000 تعدادطبقات: 8 تعدادواحد: 11 طبقه: 0 تعدادخواب: 2 عمربنا: 2 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: ملکی سمت‌بنا: جنوبی نوع‌نما: سنگ نوع‌کولر: آبی نوع‌تراکم: بالا
  تعداد بازدید: 19
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 0 خواب 2 متراژ 130

  آپارتمان

  فول/جهت بازدیدعصرها /قابل تبدیل قابل تب...

  70,000,000 رهن 1,650,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,زیرزمین


  شناسه: 13317 تاریخ: 1397/07/09 آدرس: مشهد رضاشهر-خاقانی کلاس‌بنا: متوسط متراژ: 110 رهن: 7,000,000 اجاره: 750,000 تعدادطبقات: 1 تعدادواحد: 2 طبقه: -1 تعدادخواب: 1 عمربنا: 30 وضعیت‌سند: یک‌دانگ نوع‌سند: ملکی سمت‌بنا: شمالی نوع‌سرویس: ایرانی نوع‌کولر: آبی نوع‌تراکم: پایین
  تعداد بازدید: 11
  تعداد تصویر: 0
  طبقه -1 خواب 1 متراژ 110

  آپارتمان

  جهت دانشجو خانم/6پله به سمت پایین

  7,000,000 رهن 750,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن


  شناسه: 13313 تاریخ: 1397/07/05 آدرس: مشهدرضاشهر1-رضوی رهن: 70,000,000 اجاره: 100,000 تعدادطبقات: 2 تعدادواحد: 2 طبقه: 0 واحد: 0 تعدادخواب: 1 عمربنا: 0
  تعداد بازدید: 12
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 0 خواب 1 متراژ

  آپارتمان

  ویلایی دو طبقه بدون پارکینگ وامتیازات م...

  70,000,000 رهن 100,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,درب‌برقی,کاغذ‌دیواری


  شناسه: 13309 تاریخ: 1397/07/02 آدرس: مشهدهاشمیه-هاشمیه 59-19 بهمن 4 کلاس‌بنا: شیک متراژ: 114 رهن: 60,000,000 اجاره: 1,300,000 تعدادطبقات: 3 تعدادواحد: 6 طبقه: 1 واحد: 1 تعدادخواب: 2 عمربنا: 9 وضعیت‌سند: یک‌دانگ سمت‌بنا: جنوبی نوع‌نما: سنگ نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 11
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 1 خواب 2 متراژ 114

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  60,000,000 رهن 1,300,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,کولر,آیفون,انباری‌خارج


  شناسه: 13304 تاریخ: 1397/07/02 آدرس: مشهد رضاشهر-پیروزی کلاس‌بنا: شیک متراژ: 75 رهن: 10,000,000 اجاره: 1,300,000 تعدادطبقات: 3 تعدادواحد: 6 طبقه: 0 تعدادخواب: 2 عمربنا: 12 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: جنوبی نوع‌سرویس: ایرانی نوع‌کولر: آبی نوع‌تراکم: پایین
  تعداد بازدید: 12
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 0 خواب 2 متراژ 75

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  10,000,000 رهن 1,300,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,شوفاژ,کولر,پکیج,آیفون,اپن,کمددیواری,حیاط‌خلوت,انباری‌خارج


  شناسه: 13303 تاریخ: 1397/07/02 آدرس: مشهد رضاشهر-رضوی کلاس‌بنا: شیک متراژ: 180 رهن: 70,000,000 اجاره: 1,000,000 تعدادطبقات: 1 تعدادواحد: 2 طبقه: 0 تعدادخواب: 3 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: شمالی نوع‌نما: سنگ نوع‌سرویس: ایرانی نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 13
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 0 خواب 3 متراژ 180

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  70,000,000 رهن 1,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,کولر,آیفون,درب‌برقی,اپن,بازسازی,کاغذ‌دیواری,کمددیواری,انباری‌خارج


  شناسه: 13288 تاریخ: 1397/06/20 آدرس: مشهدرضاشهر1-پیروزی متراژ: 155 رهن: 15,000,000 اجاره: 2,200,000 تعدادطبقات: 3 تعدادواحد: 4 طبقه: 1 واحد: 1 تعدادخواب: 3 عمربنا: 13 وضعیت‌سند: شش‌دانگ سمت‌بنا: شمالی نوع‌نما: سنگ نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 14
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 1 خواب 3 متراژ 155

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  15,000,000 رهن 2,200,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,شوفاژ,کولر,پکیج,آیفون,درب‌برقی,آسانسور,گچبری,اپن,کمددیواری,تراس,انباری‌خارج


  شناسه: 13287 تاریخ: 1397/06/20 آدرس: مشهدرضاشهر1-پیروزی کلاس‌بنا: شیک متراژ: 110 رهن: 90,000,000 تعدادطبقات: 4 تعدادواحد: 12 طبقه: 1 تعدادخواب: 2 عمربنا: 9 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: شمالی‌جنوبی نوع‌نما: سنگ نوع‌سرویس: ایرانی نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 30
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 1 خواب 2 متراژ 110

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  90,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,کولر,آیفون,کمددیواری


  شناسه: 13278 تاریخ: 1397/06/17 آدرس: مشهد رضاشهر-رضوی کلاس‌بنا: شیک متراژ: 130 رهن: 10,000,000 اجاره: 1,100,000 تعدادطبقات: 1 تعدادواحد: 2 طبقه: 0 تعدادخواب: 2 عمربنا: 22 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: شمالی نوع‌سرویس: ایرانی نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 16
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 0 خواب 2 متراژ 130

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  10,000,000 رهن 1,100,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,کولر,آیفون,گچبری,کمددیواری,تراس,انباری‌خارج


  شناسه: 13277 تاریخ: 1397/06/17 آدرس: مشهدپیروزی-پیروزی کلاس‌بنا: شیک متراژ: 160 رهن: 30,000,000 اجاره: 1,500,000 تعدادطبقات: 1 تعدادواحد: 2 طبقه: 1 تعدادخواب: 2 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: ملکی سمت‌بنا: جنوبی نوع‌سرویس: ایرانی نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 16
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 1 خواب 2 متراژ 160

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  30,000,000 رهن 1,500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات