051-38769170-1

جستجوی‌املاک

 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,شوفاژ,کولر,پکیج,آیفون,درب‌برقی,گچبری,اپن,کمددیواری,تراس,انباری‌خارج,پارکینگ


  شناسه: 13010 تاریخ: 1397/09/18 آدرس: مشهد رضاشهر-پیروزی کلاس‌بنا: شیک متراژ: 90 رهن: 60,000,000 اجاره: 100,000 تعدادطبقات: 3 تعدادواحد: 6 طبقه: 3 تعدادخواب: 2 عمربنا: 10 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: جنوبی نوع‌نما: سنگ نوع‌سرویس: ایرانی نوع‌کولر: آبی نوع‌تراکم: پایین
  تعداد بازدید: 21
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 3 خواب 2 متراژ 90

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  60,000,000 رهن 100,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,شوفاژ,کولر,پکیج,شیشه‌رفلکس,آیفون,درب‌برقی,آسانسور,گچبری,اپن,کاغذ‌دیواری,کمددیواری,تراس,انباری‌خارج


  شناسه: 12972 تاریخ: 1397/04/03 آدرس: مشهد رضاشهر-پیروزی کلاس‌بنا: نوساز متراژ: 175 رهن: 25,000,000 اجاره: 2,700,000 تعدادطبقات: 4 تعدادواحد: 8 طبقه: 2 تعدادخواب: 2 عمربنا: 3 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: جنوبی نوع‌نما: سنگ نوع‌تراکم: پایین
  تعداد بازدید: 19
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 2 خواب 2 متراژ 175

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  25,000,000 رهن 2,700,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,شوفاژ,کولر,پکیج,آیفون,آنتن‌مرکزی,درب‌برقی,آسانسور,گچبری,اپن,کاغذ‌دیواری,کمددیواری,تراس,انباری‌خارج


  شناسه: 12923 تاریخ: 1397/09/16 آدرس: مشهدنوفل لوشاتو-نوفل لوشاتو کلاس‌بنا: شیک متراژ: 85 رهن: 10,000,000 اجاره: 1,600,000 تعدادطبقات: 3 تعدادواحد: 5 طبقه: 3 تعدادخواب: 2 عمربنا: 5 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: شمالی‌جنوبی نوع‌نما: سنگ نوع‌سرویس: ایرانی نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 18
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 3 خواب 2 متراژ 85

  آپارتمان

  حق شارژ تدارد-رو به حاشیه کلانتری

  10,000,000 رهن 1,600,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,کولر,پکیج,شیشه‌رفلکس,آیفون,درب‌برقی,آسانسور,گچبری,اپن,هواساز,کاغذ‌دیواری,کمددیواری,تراس,انباری‌خارج


  شناسه: 12852 تاریخ: 1397/02/12 آدرس: مشهد رضاشهر-رضوی کلاس‌بنا: نوساز متراژ: 330 رهن: 100,000,000 اجاره: 10,000,000 تعدادطبقات: 3 تعدادواحد: 3 طبقه: 3 تعدادخواب: 3 عمربنا: 1 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای نوع‌نما: سنگ نوع‌کابینت: چوب
  تعداد بازدید: 31
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 3 خواب 3 متراژ 330

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  100,000,000 رهن 10,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,کولر,آیفون


  شناسه: 12803 تاریخ: 1397/01/20 آدرس: مشهد رضاشهر-رضوی کلاس‌بنا: شیک متراژ: 80 رهن: 10,000,000 اجاره: 1,300,000 طبقه: -1 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای نوع‌نما: سنگ نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 30
  تعداد تصویر: 0
  طبقه -1 خواب متراژ 80

  آپارتمان

  سرویس بهداشتی/دفترکار وآرایشگاه/ارتفاع3/...

  10,000,000 رهن 1,300,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,آیفون,کاغذ‌دیواری,تراس,انباری‌خارج


  شناسه: 12445 تاریخ: 1397/09/16 آدرس: مشهدرضاشهر1-رضوی کلاس‌بنا: شیک متراژ: 125 رهن: 20,000,000 اجاره: 1,300,000 تعدادطبقات: 3 تعدادواحد: 3 طبقه: 1 واحد: 1 تعدادخواب: 2 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ سمت‌بنا: جنوبی نوع‌سرویس: ایرانی نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 25
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 1 خواب 2 متراژ 125

  آپارتمان

  پارکینگ ندارد-ساعت بازدید9-11و17تا20

  20,000,000 رهن 1,300,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,کولر,آیفون,آنتن‌مرکزی,گچبری,اپن,بازسازی,پانل‌کوبی,کاغذ‌دیواری,کمددیواری,تراس,پارکینگ


  شناسه: 12421 تاریخ: 1397/07/23 آدرس: مشهدرضاشهر1-رضوی کلاس‌بنا: شیک متراژ: 120 رهن: 10,000,000 اجاره: 2,000,000 تعدادطبقات: 2 تعدادواحد: 5 طبقه: 1 واحد: 1 تعدادخواب: 3 عمربنا: 13 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: جنوبی نوع‌نما: سنگ نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 22
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 1 خواب 3 متراژ 120

  آپارتمان

  بازسازی شده شیک

  10,000,000 رهن 2,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,کولر,آیفون,گچبری,کمددیواری,تراس,انباری‌خارج,پارکینگ


  شناسه: 12299 تاریخ: 1397/06/09 آدرس: مشهد رضاشهر-رضوی کلاس‌بنا: شیک متراژ: 80 رهن: 60,000,000 اجاره: 400,000 تعدادطبقات: 2 تعدادواحد: 5 طبقه: 1 تعدادخواب: 2 عمربنا: 11 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: جنوبی نوع‌سرویس: ایرانی نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 42
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 1 خواب 2 متراژ 80

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  60,000,000 رهن 400,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,شوفاژ,کولر,پکیج,آیفون,درب‌برقی,آسانسور,سونا,گچبری,اپن,کاغذ‌دیواری,کمددیواری,انباری‌خارج


  شناسه: 12288 تاریخ: 1397/07/02 آدرس: مشهدرضاشهر1-رضوی کلاس‌بنا: شیک متراژ: 115 رهن: 130,000,000 تعدادطبقات: 5 تعدادواحد: 13 طبقه: 0 واحد: 1 تعدادخواب: 2 عمربنا: 12 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای
  تعداد بازدید: 44
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 0 خواب 2 متراژ 115

  آپارتمان

  سونا پرده

  130,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,شوفاژ,کولر,پکیج,شیشه‌رفلکس,آیفون,درب‌برقی,آسانسور,گچبری,اپن,پانل‌کوبی,کمددیواری,تراس,انباری‌خارج,پارکینگ


  شناسه: 12160 تاریخ: 1397/09/26 آدرس: مشهد رضاشهر-رضوی کلاس‌بنا: نوساز متراژ: 145 رهن: 50,000,000 اجاره: 3,000,000 تعدادطبقات: 5 تعدادواحد: 15 طبقه: 3 واحد: 3 تعدادخواب: 3 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: شمالی‌شرقی نوع‌نما: سنگ
  تعداد بازدید: 119
  تعداد تصویر: 2
  طبقه 3 خواب 3 متراژ 145

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  50,000,000 رهن 3,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,کولر,گچبری,کمددیواری,تراس,انباری‌خارج,پارکینگ


  شناسه: 12120 تاریخ: 1397/07/21 آدرس: مشهد رضاشهر-رضوی کلاس‌بنا: شیک متراژ: 130 رهن: 10,000,000 اجاره: 1,800,000 تعدادطبقات: 1 تعدادواحد: 2 طبقه: 1 تعدادخواب: 3 عمربنا: 7 سمت‌بنا: جنوبی نوع‌سرویس: ایرانی نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 30
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 1 خواب 3 متراژ 130

  آپارتمان

  فقط زوج و یا با بچه بالای 15 سال روبه ر...

  10,000,000 رهن 1,800,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,شوفاژ,کولر,پکیج,شیشه‌رفلکس,آیفون,آنتن‌مرکزی,درب‌برقی,اپن,پانل‌کوبی,کاغذ‌دیواری,کمددیواری,انباری‌خارج,پارکینگ


  شناسه: 11935 تاریخ: 1397/08/25 آدرس: مشهد رضاشهر-پیروزی کلاس‌بنا: شیک متراژ: 85 رهن: 50,000,000 اجاره: 500,000 تعدادطبقات: 3 تعدادواحد: 5 طبقه: 0 واحد: 1 تعدادخواب: 2 عمربنا: 8 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: شمالی نوع‌نما: سنگ نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 6
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 0 خواب 2 متراژ 85

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  50,000,000 رهن 500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,کولر,شیشه‌رفلکس,آیفون,گچبری,نقاشی,اپن,کمددیواری,انباری‌خارج,پارکینگ


  شناسه: 11901 تاریخ: 1397/09/15 آدرس: مشهد رضاشهر-رضوی کلاس‌بنا: شیک متراژ: 75 رهن: 8,000,000 اجاره: 1,000,000 تعدادطبقات: 3 تعدادواحد: 6 طبقه: 3 تعدادخواب: 2 عمربنا: 7 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: جنوبی نوع‌نما: سنگ نوع‌سرویس: ایرانی نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 3
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 3 خواب 2 متراژ 75

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  8,000,000 رهن 1,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,کولر,آیفون,آنتن‌مرکزی,گچبری,نقاشی,اپن,بازسازی,کمددیواری,انباری‌خارج,پارکینگ


  شناسه: 11379 تاریخ: 1397/07/29 آدرس: مشهد رضاشهر-پیروزی کلاس‌بنا: شیک متراژ: 100 رهن: 75,000,000 اجاره: 100,000 تعدادطبقات: 2 تعدادواحد: 3 طبقه: 0 تعدادخواب: 2 عمربنا: 11 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: شمالی نوع‌نما: سنگ نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 14
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 0 خواب 2 متراژ 100

  آپارتمان

  آماده تخلیه نقاشی می شود

  75,000,000 رهن 100,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,کولر,اپن,پانل‌کوبی,تراس,انباری‌خارج,پارکینگ


  شناسه: 11305 تاریخ: 1397/09/19 آدرس: مشهد رضاشهر-رضوی کلاس‌بنا: متوسط متراژ: 115 رهن: 100,000,000 اجاره: 0 تعدادطبقات: 3 تعدادواحد: 5 طبقه: 2 تعدادخواب: 2 عمربنا: 13 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: جنوبی نوع‌نما: سنگ نوع‌کابینت: چوب نوع‌سرویس: ایرانی نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 1
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 2 خواب 2 متراژ 115

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  100,000,000 رهن 0 اجاره مشاهده‌جزئیات