051-38769170-1

جستجوی‌املاک

 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,شوفاژ,کولر,پکیج,اپن,پانل‌کوبی,کاغذ‌دیواری,کمددیواری,تراس,انباری‌خارج,پارکینگ


  شناسه: 11304 تاریخ: 1397/09/19 آدرس: مشهد رضاشهر-رضوی کلاس‌بنا: شیک متراژ: 130 رهن: 110,000,000 تعدادطبقات: 3 تعدادواحد: 5 طبقه: 3 تعدادخواب: 3 عمربنا: 11 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: شمالی نوع‌نما: سنگ نوع‌سرویس: ایرانی نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 1
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 3 خواب 3 متراژ 130

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  110,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,شوفاژ,کولر,پکیج,شیشه‌رفلکس,آیفون,آنتن‌مرکزی,درب‌برقی,آسانسور,گچبری,نقاشی,اپن,پانل‌کوبی,کاغذ‌دیواری,کمددیواری,تراس,انباری‌خارج


  شناسه: 10996 تاریخ: 1397/04/13 آدرس: مشهد رضاشهر-پیروزی کلاس‌بنا: شیک متراژ: 200 رهن: 30,000,000 اجاره: 3,000,000 تعدادطبقات: 4 تعدادواحد: 6 طبقه: 3 تعدادخواب: 3 عمربنا: 3 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: شمالی نوع‌نما: سنگ نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 41
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 3 خواب 3 متراژ 200

  آپارتمان

  فقط زوج

  30,000,000 رهن 3,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,شوفاژ,کولر,پکیج,شیشه‌رفلکس,آیفون,درب‌برقی,گچبری,نقاشی,اپن,کاغذ‌دیواری,کمددیواری,تراس,پارکینگ


  شناسه: 10945 تاریخ: 1397/07/24 آدرس: مشهد رضاشهر-پیروزی کلاس‌بنا: شیک متراژ: 135 رهن: 110,000,000 اجاره: 100,000 تعدادطبقات: 3 تعدادواحد: 3 طبقه: 2 واحد: 2 تعدادخواب: 3 عمربنا: 4 سمت‌بنا: غربی نوع‌نما: سنگ
  تعداد بازدید: 14
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 2 خواب 3 متراژ 135

  آپارتمان

  با صاحبخانه، خانواده متدین باشند

  110,000,000 رهن 100,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,کولر,شومینه,گچبری,اپن,کاغذ‌دیواری,کمددیواری,تراس,انباری‌خارج,پارکینگ


  شناسه: 10874 تاریخ: 1397/08/08 آدرس: مشهد رضاشهر-کلانتری کلاس‌بنا: شیک متراژ: 85 رهن: 5,000,000 اجاره: 1,300,000 تعدادطبقات: 5 تعدادواحد: 10 طبقه: 1 واحد: 1 تعدادخواب: 2 عمربنا: 11 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: جنوبی نوع‌نما: سنگ نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 11
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 1 خواب 2 متراژ 85

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  5,000,000 رهن 1,300,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,کولر,پکیج,آیفون,شومینه,گچبری,نقاشی,اپن,کمددیواری,تراس,انباری‌خارج,پارکینگ


  شناسه: 10696 تاریخ: 1397/09/21 آدرس: مشهد رضاشهر-کلانتری کلاس‌بنا: شیک متراژ: 85 رهن: 110,000,000 اجاره: 0 تعدادطبقات: 3 تعدادواحد: 6 طبقه: 0 تعدادخواب: 2 عمربنا: 8 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: جنوبی نوع‌نما: سنگ نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 1
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 0 خواب 2 متراژ 85

  آپارتمان

  دارای حیاط اختصاصی/گازروکار

  110,000,000 رهن 0 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,کولر,پکیج,آیفون,آنتن‌مرکزی,درب‌برقی,آسانسور,اپن,کمددیواری,تراس,انباری‌خارج,پارکینگ


  شناسه: 10429 تاریخ: 1397/07/12 آدرس: مشهدنوفل لوشاتو-نوفل کلاس‌بنا: شیک متراژ: 110 رهن: 30,000,000 اجاره: 1,700,000 تبدیل: 15,000,000 تعدادطبقات: 3 تعدادواحد: 6 طبقه: 1 تعدادخواب: 2 عمربنا: 7 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: شمالی نوع‌نما: سنگ نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 19
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 1 خواب 2 متراژ 110

  آپارتمان

  تخلیه اخر مهر ماه

  30,000,000 رهن 1,700,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,نقاشی,اپن,کاغذ‌دیواری,کمددیواری,انباری‌خارج,پارکینگ


  شناسه: 10312 تاریخ: 1397/07/24 آدرس: مشهد رضاشهر-پیروزی کلاس‌بنا: شیک متراژ: 90 رهن: 78,000,000 تعدادطبقات: 2 تعدادواحد: 3 طبقه: 1 تعدادخواب: 2 عمربنا: 0 سمت‌بنا: شمالی
  تعداد بازدید: 14
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 1 خواب 2 متراژ 90

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  78,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,کولر,آیفون,درب‌برقی,نقاشی,اپن,کمددیواری,تراس,انباری‌خارج,پارکینگ


  شناسه: 10056 تاریخ: 1397/08/30 آدرس: مشهد رضاشهر-پیروزی کلاس‌بنا: شیک متراژ: 81 قیمت(مترمربع): 2,450,000 رهن: 20,000,000 اجاره: 1,200,000 تعدادطبقات: 3 تعدادواحد: 7 طبقه: 1 تعدادخواب: 2 عمربنا: 9 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: شمالی نوع‌سرویس: ایرانی نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 6
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 1 خواب 2 متراژ 81

  آپارتمان

  روبه خیابان-بخاری/آبگرمکن

  20,000,000 رهن 1,200,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,کولر,آیفون,گچبری,اپن,کاغذ‌دیواری,کمددیواری,تراس,انباری‌خارج,پارکینگ


  شناسه: 9542 تاریخ: 1397/06/07 آدرس: مشهد رضاشهر-رضوی کلاس‌بنا: شیک متراژ: 120 رهن: 100,000,000 تعدادطبقات: 2 تعدادواحد: 5 طبقه: 2 تعدادخواب: 2 عمربنا: 15 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: جنوبی نوع‌سرویس: ایرانی نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 17
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 2 خواب 2 متراژ 120

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  100,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,کولر,آیفون,آنتن‌مرکزی,درب‌برقی,شومینه,گچبری,نقاشی,اپن,پانل‌کوبی,کاغذ‌دیواری,کمددیواری,تراس,انباری‌خارج


  شناسه: 9173 تاریخ: 1397/09/04 آدرس: مشهد رضاشهر-شهید کلانتری کلاس‌بنا: شیک متراژ: 110 رهن: 20,000,000 اجاره: 800,000 تعدادطبقات: 4 تعدادواحد: 12 طبقه: 4 تعدادخواب: 3 عمربنا: 13 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: جنوبی نوع‌نما: سنگ نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 5
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 4 خواب 3 متراژ 110

  آپارتمان

  دو نبش-زمین 510 متری-معاوضه با آپارتمان

  20,000,000 رهن 800,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,کولر,آیفون,شومینه,گچبری,نقاشی,اپن,بازسازی,پانل‌کوبی,کاغذ‌دیواری,کمددیواری,تراس,انباری‌خارج


  شناسه: 9153 تاریخ: 1397/06/18 آدرس: مشهد رضاشهر-رضوی کلاس‌بنا: متوسط متراژ: 140 رهن: 20,000,000 اجاره: 1,300,000 تعدادطبقات: 1 تعدادواحد: 1 طبقه: 1 تعدادخواب: 2 عمربنا: 9 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: شمالی نوع‌سرویس: ایرانی نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 13
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 1 خواب 2 متراژ 140

  آپارتمان

  پارکینگ ندارد-بالای مغازه-باز سازی شده

  20,000,000 رهن 1,300,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,کولر,شومینه,گچبری,نقاشی,اپن,بازسازی,کمددیواری,تراس,انباری‌خارج


  شناسه: 8509 تاریخ: 1397/08/21 آدرس: مشهد رضاشهر-پیروزی کلاس‌بنا: بازسازی متراژ: 120 رهن: 20,000,000 اجاره: 1,200,000 تعدادطبقات: 2 تعدادواحد: 2 طبقه: 1 تعدادخواب: 3 عمربنا: 16 وضعیت‌سند: شش‌دانگ سمت‌بنا: شمالی
  تعداد بازدید: 5
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 1 خواب 3 متراژ 120

  آپارتمان

  مناسب جهت دفتر کار-طبقه زیر زمین با همین...

  20,000,000 رهن 1,200,000 اجاره مشاهده‌جزئیات