051-38769170-1

جستجوی‌املاک

 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,کولر,آیفون,گچبری,اپن,کاغذ‌دیواری,پارکینگ


  شناسه: 13275 تاریخ: 1397/06/17 آدرس: مشهد رضاشهر-پیروزی کلاس‌بنا: شیک متراژ: 85 رهن: 75,000,000 اجاره: 250,000 تعدادطبقات: 2 تعدادواحد: 5 طبقه: 2 تعدادخواب: 2 عمربنا: 12 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: جنوبی نوع‌سرویس: ایرانی نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 14
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 2 خواب 2 متراژ 85

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  75,000,000 رهن 250,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,شوفاژ,کولر,پکیج,آیفون,درب‌برقی,گچبری,اپن,کمددیواری,تراس,انباری‌خارج,پارکینگ


  شناسه: 13273 تاریخ: 1397/06/15 آدرس: مشهد رضاشهر-پیروزی کلاس‌بنا: شیک متراژ: 82 رهن: 15,000,000 اجاره: 1,200,000 تعدادطبقات: 2 تعدادواحد: 5 طبقه: 2 تعدادخواب: 2 عمربنا: 10 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: جنوبی نوع‌نما: سنگ نوع‌سرویس: ایرانی نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 21
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 2 خواب 2 متراژ 82

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  15,000,000 رهن 1,200,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,پکیج,شیشه‌رفلکس,جارومرکزی,آسانسور,شوت‌زباله,نقاشی,اپن,کاغذ‌دیواری,کمددیواری,تراس,نگهبانی


  شناسه: 13270 تاریخ: 1397/06/14 آدرس: مشهدرضاشهر1-نماز متراژ: 120 رهن: 90,000,000 تعدادواحد: 24 طبقه: 1 تعدادخواب: 3 عمربنا: 2 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: جنوبی نوع‌نما: سنگ
  تعداد بازدید: 16
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 1 خواب 3 متراژ 120

  آپارتمان

  امکانات برج قابل تبدیل تا 20+1،400 اجار...

  90,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,پکیج,شیشه‌رفلکس,درب‌برقی,انباری‌داخل


  شناسه: 13269 تاریخ: 1397/06/13 آدرس: مشهدرضاشهر1-پیروزی کلاس‌بنا: شیک متراژ: 100 رهن: 10,000,000 اجاره: 1,800,000 تعدادطبقات: 4 تعدادواحد: 4 طبقه: 0 واحد: 0 تعدادخواب: 2 عمربنا: 12 وضعیت‌سند: شش‌دانگ سمت‌بنا: شمالی نوع‌نما: سنگ نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 14
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 0 خواب 2 متراژ 100

  آپارتمان

  طبقه همکف - تخلیه

  10,000,000 رهن 1,800,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,کولر,آیفون,گچبری,اپن,کمددیواری


  شناسه: 13267 تاریخ: 1397/06/13 آدرس: مشهد رضاشهر-رضوی کلاس‌بنا: شیک متراژ: 85 رهن: 60,000,000 اجاره: 400,000 تعدادطبقات: 3 تعدادواحد: 6 طبقه: 3 تعدادخواب: 2 عمربنا: 13 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: جنوبی نوع‌نما: سنگ نوع‌سرویس: ایرانی نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 17
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 3 خواب 2 متراژ 85

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  60,000,000 رهن 400,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,شوفاژ,کولر,پکیج,آیفون,درب‌برقی,گچبری,اپن,کاغذ‌دیواری,کمددیواری,تراس,انباری‌خارج,پارکینگ


  شناسه: 13259 تاریخ: 1397/06/12 آدرس: مشهد رضاشهر-پیروزی کلاس‌بنا: شیک متراژ: 85 رهن: 75,000,000 اجاره: 150,000 تعدادطبقات: 3 تعدادواحد: 6 طبقه: 1 تعدادخواب: 2 عمربنا: 12 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: جنوبی نوع‌نما: سنگ نوع‌سرویس: ایرانی
  تعداد بازدید: 18
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 1 خواب 2 متراژ 85

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  75,000,000 رهن 150,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,کولر,آیفون,اپن,کمددیواری,حیاط‌خلوت


  شناسه: 13254 تاریخ: 1397/06/10 آدرس: مشهد رضاشهر-رضوی کلاس‌بنا: شیک متراژ: 105 رهن: 10,000,000 اجاره: 1,600,000 تعدادطبقات: 2 تعدادواحد: 2 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: جنوبی نوع‌سرویس: ایرانی نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 17
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 105

  آپارتمان

  حیاط40متری

  10,000,000 رهن 1,600,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,کولر,آیفون,گچبری,اپن,کمددیواری


  شناسه: 13253 تاریخ: 1397/06/10 آدرس: مشهد رضاشهر-پیروزی کلاس‌بنا: شیک متراژ: 165 رهن: 10,000,000 اجاره: 2,000,000 تعدادطبقات: 1 تعدادواحد: 2 طبقه: 0 تعدادخواب: 2 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: شمالی نوع‌سرویس: ایرانی نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 20
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 0 خواب 2 متراژ 165

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  10,000,000 رهن 2,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,شوفاژ,کولر,پکیج,آیفون,درب‌برقی,آسانسور,گچبری,اپن,کاغذ‌دیواری,کمددیواری,تراس,انباری‌خارج


  شناسه: 13250 تاریخ: 1397/06/18 آدرس: مشهد رضاشهر-کلانتری کلاس‌بنا: شیک متراژ: 170 رهن: 20,000,000 اجاره: 2,700,000 تعدادطبقات: 3 تعدادواحد: 7 طبقه: 2 تعدادخواب: 3 عمربنا: 10 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: جنوبی نوع‌نما: سنگ نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 18
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 2 خواب 3 متراژ 170

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  20,000,000 رهن 2,700,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,کولر,آیفون,گچبری,اپن,کاغذ‌دیواری,کمددیواری,تراس


  شناسه: 13247 تاریخ: 1397/06/07 آدرس: مشهدهاشمیه-فکوری کلاس‌بنا: بازسازی متراژ: 110 رهن: 20,000,000 اجاره: 2,000,000 تعدادطبقات: 1 تعدادواحد: 1 طبقه: 1 تعدادخواب: 2 عمربنا: 17 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: ملکی سمت‌بنا: شمالی‌جنوبی
  تعداد بازدید: 21
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 1 خواب 2 متراژ 110

  آپارتمان

  ویلایی دربست

  20,000,000 رهن 2,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,شوفاژ,کولر,پکیج,شیشه‌رفلکس,آیفون,درب‌برقی,آسانسور,گچبری,اپن,کاغذ‌دیواری,کمددیواری,تراس,انباری‌خارج


  شناسه: 13246 تاریخ: 1397/06/12 آدرس: مشهد رضاشهر-رضوی کلاس‌بنا: نوساز متراژ: 110 رهن: 20,000,000 اجاره: 2,000,000 تعدادطبقات: 3 تعدادواحد: 5 طبقه: 3 تعدادخواب: 2 عمربنا: 6 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: شمالی نوع‌نما: سنگ نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 18
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 3 خواب 2 متراژ 110

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  20,000,000 رهن 2,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,کولر,آیفون,درب‌برقی,شومینه,گچبری,اپن,کمددیواری,تراس,انباری‌خارج


  شناسه: 13245 تاریخ: 1397/06/06 آدرس: مشهد رضاشهر-پیروزی کلاس‌بنا: شیک متراژ: 80 رهن: 15,000,000 اجاره: 800,000 تعدادطبقات: 4 تعدادواحد: 8 طبقه: 3 تعدادخواب: 2 عمربنا: 12 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: شمالی نوع‌نما: سنگ نوع‌سرویس: ایرانی نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 15
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 3 خواب 2 متراژ 80

  آپارتمان

  واحدپشت

  15,000,000 رهن 800,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,کولر,آیفون,گچبری,اپن,کمددیواری,تراس,انباری‌خارج,پارکینگ


  شناسه: 13242 تاریخ: 1397/06/05 آدرس: مشهد رضاشهر-پیروزی کلاس‌بنا: شیک متراژ: 85 رهن: 15,000,000 اجاره: 1,250,000 تعدادطبقات: 3 تعدادواحد: 7 طبقه: 2 تعدادخواب: 2 عمربنا: 13 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: شمالی‌جنوبی نوع‌سرویس: ایرانی نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 22
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 2 خواب 2 متراژ 85

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  15,000,000 رهن 1,250,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,کولر,آیفون,گچبری,اپن,کمددیواری,انباری‌خارج


  شناسه: 13240 تاریخ: 1397/06/05 آدرس: مشهد رضاشهر-پیروزی کلاس‌بنا: شیک متراژ: 90 رهن: 65,000,000 تعدادطبقات: 2 تعدادواحد: 3 طبقه: 2 تعدادخواب: 2 عمربنا: 14 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: شمالی نوع‌سرویس: ایرانی نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 16
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 2 خواب 2 متراژ 90

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  65,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,کولر,آیفون,گچبری,اپن,کمددیواری,تراس,انباری‌خارج


  شناسه: 13239 تاریخ: 1397/06/05 آدرس: مشهد رضاشهر-رضوی کلاس‌بنا: شیک متراژ: 125 رهن: 45,000,000 اجاره: 900,000 تعدادطبقات: 2 تعدادواحد: 3 طبقه: 2 تعدادخواب: 2 عمربنا: 17 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: شمالی نوع‌سرویس: ایرانی نوع‌کولر: آبی نوع‌تراکم: متوسط
  تعداد بازدید: 16
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 2 خواب 2 متراژ 125

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  45,000,000 رهن 900,000 اجاره مشاهده‌جزئیات