051-38769170-1

جستجوی‌املاک

 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,کمددیواری,انباری‌خارج,پارکینگ


  شناسه: 13867 تاریخ: 1397/11/25 آدرس: مشهدرضاشهر1-خاقانی کلاس‌بنا: متوسط متراژ: 96 رهن: 5,000,000 اجاره: 1,500,000 تعدادطبقات: 2 تعدادواحد: 5 طبقه: 2 تعدادخواب: 2 عمربنا: 16 سمت‌بنا: جنوبی
  تعداد بازدید: 18
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 2 خواب 2 متراژ 96

  آپارتمان

  آبگرمکن / بخاری

  5,000,000 رهن 1,500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,گچبری,کمددیواری


  شناسه: 13866 تاریخ: 1397/11/25 آدرس: مشهدرضاشهر1-پیروزی کلاس‌بنا: متوسط متراژ: 85 رهن: 20,000,000 اجاره: 1,000,000 تعدادطبقات: 3 تعدادواحد: 5 طبقه: 2 تعدادخواب: 2 عمربنا: 13 سمت‌بنا: جنوبی نوع‌نما: سنگ
  تعداد بازدید: 17
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 2 خواب 2 متراژ 85

  آپارتمان

  جهت بازدید با مستاجر آقای خلج 0935222246...

  20,000,000 رهن 1,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,گچبری


  شناسه: 13850 تاریخ: 1397/11/23 آدرس: مشهدرضاشهر1-رضوی کلاس‌بنا: متوسط متراژ: 75 رهن: 25,000,000 اجاره: 50,000 تعدادطبقات: 3 تعدادواحد: 7 طبقه: 2 تعدادخواب: 2 عمربنا: 16 سمت‌بنا: جنوبی نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 13
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 2 خواب 2 متراژ 75

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  25,000,000 رهن 50,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,شوفاژ,پکیج,آیفون,آسانسور,گچبری,کمددیواری,تراس,انباری‌خارج


  شناسه: 13849 تاریخ: 1397/11/23 آدرس: مشهدرضاشهر1-پیروزی 2/1 کلاس‌بنا: شیک متراژ: 88 رهن: 70,000,000 تعدادطبقات: 9 طبقه: 8 تعدادخواب: 2 عمربنا: 3 نوع‌نما: سنگ نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 23
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 8 خواب 2 متراژ 88

  آپارتمان

  گاز روکار

  70,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,شوفاژ,پکیج,آیفون,آسانسور,گچبری,کمددیواری,تراس,انباری‌خارج


  شناسه: 13848 تاریخ: 1397/11/23 آدرس: مشهدرضاشهر1-پیروزی کلاس‌بنا: شیک متراژ: 100 رهن: 10,000,000 اجاره: 2,000,000 تعدادطبقات: 3 تعدادواحد: 9 طبقه: 2 تعدادخواب: 2 عمربنا: 5 سمت‌بنا: شمالی نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 24
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 2 خواب 2 متراژ 100

  آپارتمان

  جهت دفتر کار

  10,000,000 رهن 2,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز


  شناسه: 13835 تاریخ: 1397/11/16 آدرس: مشهدشهرک طالقانی رضا شهر-ارغوان 11 متراژ: 20 رهن: 1,000,000 اجاره: 250,000 تعدادطبقات: 2 تعدادواحد: 3 طبقه: -1 عمربنا: 0 سمت‌بنا: شمالی
  تعداد بازدید: 20
  تعداد تصویر: 0
  طبقه -1 خواب متراژ 20

  آپارتمان

  جهت دانشجو یا مجرد / 4 پله به سمت پایین

  1,000,000 رهن 250,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,آیفون,گچبری,کمددیواری,تراس,انباری‌خارج,پارکینگ


  شناسه: 13834 تاریخ: 1397/11/16 آدرس: مشهدرضاشهر1-انوری کلاس‌بنا: متوسط متراژ: 145 رهن: 20,000,000 اجاره: 2,000,000 تعدادطبقات: 3 تعدادواحد: 4 طبقه: 2 تعدادخواب: 2 عمربنا: 13 سمت‌بنا: جنوبی نوع‌نما: سنگ نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 21
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 2 خواب 2 متراژ 145

  آپارتمان

  بازدید عصرها

  20,000,000 رهن 2,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,شوفاژ,پکیج,آیفون,درب‌برقی,کمددیواری,انباری‌خارج,پارکینگ


  شناسه: 13833 تاریخ: 1397/11/16 آدرس: مشهدرضاشهر1-پیروزی کلاس‌بنا: متوسط متراژ: 220 رهن: 4,000,000 اجاره: 2,000,000 تعدادطبقات: 3 تعدادواحد: 4 طبقه: -1 تعدادخواب: 3 عمربنا: 21 سمت‌بنا: شمالی‌جنوبی نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 23
  تعداد تصویر: 0
  طبقه -1 خواب 3 متراژ 220

  آپارتمان

  دیوارها سنگ میباشد / 6 پله به سمت پایین

  4,000,000 رهن 2,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,کمددیواری


  شناسه: 13831 تاریخ: 1397/11/16 آدرس: مشهدکوهسنگی-نامجو کلاس‌بنا: متوسط متراژ: 130 رهن: 50,000,000 اجاره: 1,000,000 تعدادطبقات: 3 تعدادواحد: 4 طبقه: 1 تعدادخواب: 3 عمربنا: 21 سمت‌بنا: شمالی‌جنوبی
  تعداد بازدید: 16
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 1 خواب 3 متراژ 130

  آپارتمان

  طبقه ی دیگر نیز برای رهن و اجاره

  50,000,000 رهن 1,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,آیفون,آسانسور,کمددیواری,تراس,انباری‌خارج,پارکینگ


  شناسه: 13830 تاریخ: 1397/11/16 آدرس: مشهدرضاشهر1-رضوی کلاس‌بنا: متوسط متراژ: 80 رهن: 16,000,000 اجاره: 1,500,000 تعدادطبقات: 4 تعدادواحد: 7 طبقه: 3 تعدادخواب: 2 عمربنا: 10 سمت‌بنا: جنوبی نوع‌نما: سنگ
  تعداد بازدید: 22
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 3 خواب 2 متراژ 80

  آپارتمان

  آبگرمکن

  16,000,000 رهن 1,500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن


  شناسه: 13829 تاریخ: 1397/11/15 آدرس: مشهدرضاشهر1-رضوی کلاس‌بنا: متوسط متراژ: 105 رهن: 80,000,000 تعدادطبقات: 2 تعدادواحد: 3 طبقه: 2 تعدادخواب: 2 عمربنا: 11
  تعداد بازدید: 18
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 2 خواب 2 متراژ 105

  آپارتمان

  واحد دوبلکس - داخل خیابان تجاری با درب م...

  80,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,گچبری,کمددیواری,تراس,انباری‌خارج,پارکینگ


  شناسه: 13813 تاریخ: 1397/11/16 آدرس: مشهدرضاشهر1-رضوی کلاس‌بنا: متوسط متراژ: 95 رهن: 93,000,000 تعدادطبقات: 2 تعدادواحد: 3 طبقه: 1 تعدادخواب: 2 عمربنا: 16 سمت‌بنا: جنوبی
  تعداد بازدید: 19
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 1 خواب 2 متراژ 95

  آپارتمان

  25 بهمن تخلیه میشود

  93,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,آیفون,درب‌برقی,کمددیواری,تراس,انباری‌خارج,پارکینگ


  شناسه: 13808 تاریخ: 1397/11/11 آدرس: مشهدرضاشهر1-خاقانی کلاس‌بنا: متوسط متراژ: 85 رهن: 20,000,000 اجاره: 800,000 تعدادطبقات: 3 تعدادواحد: 6 طبقه: 3 تعدادخواب: 2 عمربنا: 11 وضعیت‌سند: شش‌دانگ سمت‌بنا: جنوبی
  تعداد بازدید: 15
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 3 خواب 2 متراژ 85

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  20,000,000 رهن 800,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,کولر,گچبری,کمددیواری


  شناسه: 13796 تاریخ: 1397/11/09 آدرس: مشهدرضاشهر1-پیروزی 20 کلاس‌بنا: متوسط متراژ: 85 رهن: 10,000,000 اجاره: 1,100,000 طبقه: 1 تعدادخواب: 2 عمربنا: 16 سمت‌بنا: جنوبی نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 17
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 1 خواب 2 متراژ 85

  آپارتمان

  درب مستقل / تجاری مسکونی میباشد

  10,000,000 رهن 1,100,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • img
  اجاره

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,درب‌برقی,آسانسور,گچبری,هواساز,کمددیواری,تراس,انباری‌خارج


  شناسه: 13794 تاریخ: 1397/11/09 آدرس: مشهدرضاشهر1-نماز 25 کلاس‌بنا: نوساز متراژ: 105 رهن: 20,000,000 اجاره: 1,500,000 تعدادطبقات: 9 طبقه: 3 تعدادخواب: 2 عمربنا: 1
  تعداد بازدید: 21
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 3 خواب 2 متراژ 105

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  20,000,000 رهن 1,500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات