051-38769170-1

جستجوی‌املاک

 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن


  شناسه: 13751 تاریخ: 1397/11/02 آدرس: مشهدرضاشهر1-پیروزی 18/1 کلاس‌بنا: متوسط متراژ: 250 قیمت(مترمربع): 8,800,000 تعدادطبقات: 1 تعدادواحد: 2 تعدادخواب: 2 عمربنا: 20 وضعیت‌سند: شش‌دانگ سمت‌بنا: جنوبی نوع‌تراکم: پایین
  تعداد بازدید: 1
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب 2 متراژ 250

  ویلایی

  تراکم کم / بر زمین 10 متر / خواهان مشارک...

  2,200,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن


  شناسه: 13750 تاریخ: 1397/11/02 آدرس: مشهدرضاشهر1-شهرک طالقانی کلاس‌بنا: متوسط متراژ: 200 قیمت(مترمربع): 5,500,000 تعدادطبقات: 1 تعدادواحد: 2 تعدادخواب: 3 عمربنا: 15 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: قولنامه‌ای سمت‌بنا: جنوبی نوع‌کولر: آبی نوع‌تراکم: پایین
  تعداد بازدید: 1
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب 3 متراژ 200

  ویلایی

  41 متر تجاری

  1,100,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش

  امکانات:کاغذ‌دیواری,کمددیواری,تراس,انباری‌خارج


  شناسه: 13729 تاریخ: 1397/11/01 آدرس: مشهدرضاشهر1-رضوی متراژ: 510 قیمت(مترمربع): 11,770 تعدادخواب: 4 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای نوع‌تراکم: پایین
  تعداد بازدید: 2
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب 4 متراژ 510

  ویلایی

  بر ملک 15 متر

  6,002,700 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن


  شناسه: 13722 تاریخ: 1397/10/30 آدرس: مشهدرضاشهر1-پیروزی کلاس‌بنا: متوسط متراژ: 264 قیمت(مترمربع): 5,680,000 عمربنا: 25 وضعیت‌سند: شش‌دانگ
  تعداد بازدید: 1
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 264

  ویلایی

  بر زمین 8 / تراکم کم / فقط 10 صبح تا 22 ...

  1,499,520,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز


  شناسه: 13710 تاریخ: 1397/10/25 آدرس: مشهدرضاشهر1-شهرک طالقانی کلاس‌بنا: متوسط متراژ: 200 قیمت(مترمربع): 6,000,000 تعدادطبقات: 1 تعدادواحد: 2 واحد: 2 تعدادخواب: 2 عمربنا: 30 وضعیت‌سند: سه‌دانگ سمت‌بنا: جنوبی نوع‌تراکم: متوسط
  تعداد بازدید: 2
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب 2 متراژ 200

  ویلایی

  بر زمین 6.75

  1,200,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن


  شناسه: 13701 تاریخ: 1397/10/22 آدرس: مشهدرضاشهر1-رضوی کلاس‌بنا: متوسط متراژ: 497 قیمت(مترمربع): 8,050,000 عرض: 15 تعدادطبقات: 0 تعدادواحد: 0 طبقه: 0 واحد: 0 تعدادخواب: 0 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: جنوبی نوع‌نما: سنگ نوع‌کابینت: چوب
  تعداد بازدید: 2
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 0 خواب 0 متراژ 497

  ویلایی

  خریب ملک قدیمی و تخلیه نخاله انجام شده ...

  4,000,850,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,زیرزمین


  شناسه: 13700 تاریخ: 1397/10/22 آدرس: مشهدرضاشهر1-پیروزی متراژ: 280 قیمت(مترمربع): 10,740,000 تعدادطبقات: 1 تعدادواحد: 1 عمربنا: 25 وضعیت‌سند: شش‌دانگ
  تعداد بازدید: 2
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 280

  ویلایی

  جهت ملک سه نبش

  3,007,200,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز,فن,گچبری,اپن,کاغذ‌دیواری,کمددیواری


  شناسه: 13699 تاریخ: 1397/10/22 آدرس: مشهدرضاشهر1-پیروزی کلاس‌بنا: متوسط متراژ: 110 قیمت(مترمربع): 8,300,000 تعدادطبقات: 1 تعدادواحد: 2 طبقه: 1 عمربنا: 10 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای نوع‌کولر: آبی نوع‌تراکم: متوسط
  تعداد بازدید: 2
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 1 خواب متراژ 110

  ویلایی

  بر زمین 5 متر /دو ممر / 23 متر تجاری

  913,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,کمددیواری


  شناسه: 13698 تاریخ: 1397/10/22 آدرس: مشهدرضاشهر1-پیروزی کلاس‌بنا: متوسط متراژ: 100 قیمت(مترمربع): 21,000,000 تعدادطبقات: 1 تعدادواحد: 1 طبقه: 1 تعدادخواب: 2 عمربنا: 15 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: شمالی نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 2
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 1 خواب 2 متراژ 100

  ویلایی

  بر زمین 5 متر / جهت ملک سه نبش / 50 متر ...

  2,100,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,آیفون,کمددیواری


  شناسه: 13697 تاریخ: 1397/10/22 آدرس: مشهدرضاشهر1-خاقانی کلاس‌بنا: متوسط متراژ: 250 قیمت(مترمربع): 9,600,000 تعدادطبقات: 1 تعدادواحد: 2 تعدادخواب: 2 عمربنا: 20 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: شمالی نوع‌سرویس: ایرانی نوع‌کولر: آبی نوع‌تراکم: متوسط
  تعداد بازدید: 3
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب 2 متراژ 250

  ویلایی

  بر زمین 10 متر / خواهان معاوضه هم میباشد

  2,400,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,کولر,اپن,تراس,انباری‌خارج


  شناسه: 13671 تاریخ: 1397/10/12 آدرس: مشهدرضاشهر1-پیروزی کلاس‌بنا: متوسط متراژ: 180 قیمت(مترمربع): 7,780,000 عرض: 9 تعدادطبقات: 2 تعدادواحد: 2 واحد: 2 تعدادخواب: 4 عمربنا: 30 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای نوع‌نما: سنگ نوع‌سرویس: ایرانی نوع‌کولر: آبی نوع‌تراکم: بالا
  تعداد بازدید: 1
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب 4 متراژ 180

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  1,400,400,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,پکیج,شیشه‌رفلکس,اپن,کاغذ‌دیواری,تراس,انباری‌خارج,پارکینگ


  شناسه: 13658 تاریخ: 1397/10/08 آدرس: مشهدرضاشهر1-پیروزی کلاس‌بنا: متوسط متراژ: 240 قیمت(مترمربع): 14,600,000 عرض: 12 تعدادطبقات: 2 تعدادواحد: 5 طبقه: 2 واحد: 2 تعدادخواب: 6 عمربنا: 12 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: جنوبی نوع‌سرویس: ایرانی نوع‌کولر: آبی نوع‌تراکم: متوسط
  تعداد بازدید: 7
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 2 خواب 6 متراژ 240

  ویلایی

  5 واحد دارای یک سند ميباشد 60متر تجار...

  3,504,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,پکیج,کاغذ‌دیواری,تراس,انباری‌خارج,پارکینگ


  شناسه: 13657 تاریخ: 1397/10/08 آدرس: مشهدرضاشهر1-پیروزی کلاس‌بنا: متوسط متراژ: 250 قیمت(مترمربع): 8,000,000 عرض: 10 تعدادطبقات: 2 تعدادواحد: 2 طبقه: 1 واحد: 1 تعدادخواب: 6 عمربنا: 20 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: شمالی نوع‌سرویس: ایرانی نوع‌کولر: آبی نوع‌تراکم: متوسط
  تعداد بازدید: 12
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 1 خواب 6 متراژ 250

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  2,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,تراس,انباری‌خارج,پارکینگ


  شناسه: 13656 تاریخ: 1397/10/08 آدرس: مشهدرضاشهر1-پیروزی کلاس‌بنا: متوسط متراژ: 531 قیمت(مترمربع): 9,040,000 عرض: 15 تعدادطبقات: 2 تعدادواحد: 2 تعدادخواب: 6 عمربنا: 30 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: شمالی نوع‌سرویس: ایرانی نوع‌کولر: آبی نوع‌تراکم: پایین
  تعداد بازدید: 6
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب 6 متراژ 531

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  4,800,240,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,تراس,انباری‌خارج,پارکینگ


  شناسه: 13655 تاریخ: 1397/10/08 آدرس: مشهدرضاشهر1-پیروزی کلاس‌بنا: متوسط متراژ: 318 قیمت(مترمربع): 20,130,000 عرض: 13 تعدادطبقات: 2 تعدادواحد: 2 عمربنا: 30 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: شمالی نوع‌سرویس: ایرانی نوع‌کولر: آبی نوع‌تراکم: پایین
  تعداد بازدید: 7
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 318

  ویلایی

  جنب درب ورودی مترو - ۴۰۰ متر بنا کلنگی -...

  6,401,340,000 تومان   مشاهده‌جزئیات