051-38769170-1

جستجوی‌املاک

 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن


  شناسه: 14182 تاریخ: 1398/01/29 آدرس: مشهدبلوار فکوری-فکوری 79 کلاس‌بنا: متوسط متراژ: 350 قیمت(مترمربع): 5,300,000 طول: 28 عرض: 12.5 تعدادطبقات: 1 تعدادواحد: 1 عمربنا: 32 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: شمالی نوع‌تراکم: پایین
  تعداد بازدید: 0
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 350

  ویلایی

  بر زمین 12/5 / کد مسکن گستر 3708

  1,855,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش
  شناسه: 14174 تاریخ: 1398/01/26 آدرس: مشهدرضاشهر1-رضوی کلاس‌بنا: متوسط متراژ: 176 قیمت(مترمربع): 7,500,000 طول: 18 عرض: 26 تعدادطبقات: 2 تعدادواحد: 2 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای
  تعداد بازدید: 0
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 176

  ویلایی

  معاوضه با اپارتمان

  1,320,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,پکیج,آیفون,کمددیواری


  شناسه: 14173 تاریخ: 1398/01/26 آدرس: مشهداحمد آباد-رضا 29 کلاس‌بنا: متوسط متراژ: 105 قیمت(مترمربع): 10,480,000 تعدادطبقات: 2 تعدادخواب: 3 عمربنا: 20 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: ملکی سمت‌بنا: جنوبی نوع‌نما: سنگ نوع‌تراکم: متوسط
  تعداد بازدید: 1
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب 3 متراژ 105

  ویلایی

  گاز رومیزی / عرض 6 متر / دوبلکس/ کل بنا ...

  1,100,400,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش
  شناسه: 14161 تاریخ: 1398/01/23 آدرس: مشهدرضاشهر1-رضوی متراژ: 241 قیمت(مترمربع): 11,500,000 عرض: 12 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: جنوبی‌شرقی نوع‌نما: سنگ نوع‌تراکم: متوسط
  تعداد بازدید: 0
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 241

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  2,771,500,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,بازسازی


  شناسه: 14152 تاریخ: 1398/01/22 آدرس: مشهداحمد آباد-احمدآباد متراژ: 483 قیمت(مترمربع): 20,000,000 طول: 28.5 عرض: 17 تعدادطبقات: 2 تعدادواحد: 3 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: شمالی‌شرقی نوع‌نما: سنگ
  تعداد بازدید: 2
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 483

  ویلایی

  دونبش -103 متر تجاری دائم

  9,660,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش
  شناسه: 14148 تاریخ: 1398/01/21 آدرس: مشهداحمد آباد-رضا 31 کلاس‌بنا: متوسط متراژ: 500 قیمت(مترمربع): 12,000,000 عرض: 15 تعدادطبقات: 1 تعدادخواب: 3 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: شمالی نوع‌تراکم: متوسط
  تعداد بازدید: 7
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب 3 متراژ 500

  ویلایی

  زیرزمین هم دارد

  6,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش
  شناسه: 14147 تاریخ: 1398/01/21 آدرس: مشهدکوهسنگی-کوهسنگی 31 متراژ: 560 قیمت(مترمربع): 15,500,000 عرض: 16 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای نوع‌تراکم: پایین
  تعداد بازدید: 5
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 560

  ویلایی

  دو قطعه زمین کنار هم دارای دو عدد سند شش...

  8,680,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش
  شناسه: 14146 تاریخ: 1398/01/21 آدرس: مشهداحمد آباد-بین رضا 20 و 22 کلاس‌بنا: متوسط متراژ: 500 قیمت(مترمربع): 14,000,000 عرض: 15 تعدادطبقات: 2 عمربنا: 0 سمت‌بنا: غربی نوع‌تراکم: متوسط
  تعداد بازدید: 9
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 500

  ویلایی

  117 متر تجاری

  7,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش

  امکانات:پارکینگ


  شناسه: 14142 تاریخ: 1398/01/20 آدرس: مشهدکوهسنگی-بهشتی 26 کلاس‌بنا: متوسط متراژ: 175 قیمت(مترمربع): 18,570,000 تعدادطبقات: 3 تعدادخواب: 3 عمربنا: 20 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: ملکی سمت‌بنا: شمالی‌جنوبی نوع‌نما: سنگ نوع‌تراکم: بالا
  تعداد بازدید: 3
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب 3 متراژ 175

  ویلایی

  نما سرامیک/ طول بر 18 متر /زمین دو نبش ج...

  3,249,750,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش
  شناسه: 14132 تاریخ: 1398/01/17 آدرس: مشهدرضاشهر1-پیروزی کلاس‌بنا: متوسط متراژ: 510 قیمت(مترمربع): 9,800,000 عرض: 25 تعدادطبقات: 1 عمربنا: 30 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: ملکی سمت‌بنا: جنوبی نوع‌تراکم: متوسط
  تعداد بازدید: 1
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 510

  ویلایی

  فقد نقد

  4,998,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش
  شناسه: 14119 تاریخ: 1398/01/04 آدرس: مشهدکوهسنگی-امیرکبیر متراژ: 120 قیمت(مترمربع): 4,170,000 تعدادطبقات: 1 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: ملکی سمت‌بنا: شمالی نوع‌تراکم: متوسط
  تعداد بازدید: 8
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 120

  ویلایی

  بنا دو تا 90 متر دارد ، طول بر 7 متر / ی...

  500,400,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش
  شناسه: 14118 تاریخ: 1398/01/04 آدرس: مشهدکوهسنگی-امیرکبیر کلاس‌بنا: متوسط متراژ: 400 قیمت(مترمربع): 7,500,000 تعدادطبقات: 1 عمربنا: 31 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: جنوبی نوع‌تراکم: بالا
  تعداد بازدید: 7
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 400

  ویلایی

  استخر

  3,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز


  شناسه: 14108 تاریخ: 1397/12/25 آدرس: مشهدرضاشهر1-بین دهخدا و مولانا کلاس‌بنا: متوسط متراژ: 276 قیمت(مترمربع): 11,377,000 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: شمالی نوع‌تراکم: پایین
  تعداد بازدید: 6
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 276

  ویلایی

  بر زمین 10 متر / 19 متر تجاری / تجاری مت...

  3,140,052,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,گچبری,کمددیواری


  شناسه: 14107 تاریخ: 1397/12/25 آدرس: مشهدرضاشهر1-رضوی 6 کلاس‌بنا: متوسط متراژ: 50 قیمت(مترمربع): 25,000,000 تعدادطبقات: 2 تعدادواحد: 1 تعدادخواب: 2 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای نوع‌کولر: آبی نوع‌تراکم: متوسط
  تعداد بازدید: 4
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب 2 متراژ 50

  ویلایی

  50 متر تجاری / 50 متر زیرزمین / بر زمین ...

  1,250,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش

  امکانات:کاغذ‌دیواری,کمددیواری,انباری‌خارج


  شناسه: 14086 تاریخ: 1397/12/22 آدرس: مشهداحمد آباد-پرستار 3 کلاس‌بنا: متوسط متراژ: 87 قیمت(مترمربع): 8,280,000 تعدادطبقات: 1 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای نوع‌تراکم: متوسط
  تعداد بازدید: 5
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 87

  ویلایی

  بازسازی شده / دوبلکس / طول بر 7 متر

  720,360,000 تومان   مشاهده‌جزئیات