051-38769170-1

جستجوی‌املاک

 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,شوفاژ,کولر,پکیج,شیشه‌رفلکس,آیفون,آسانسور,گچبری,اپن,بازسازی,کاغذ‌دیواری,کمددیواری,تراس


  شناسه: 12776 تاریخ: 1397/02/06 آدرس: مشهد رضاشهر-رضوی کلاس‌بنا: شیک متراژ: 250 قیمت(مترمربع): 5,400,000 طول: 25 عرض: 10 تعدادطبقات: 1 تعدادواحد: 1 تعدادخواب: 3 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: ملکی سمت‌بنا: شمالی نوع‌نما: سنگ نوع‌کابینت: چوب نوع‌تراکم: متوسط
  تعداد بازدید: 32
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب 3 متراژ 250

  ویلایی

  ملک مورد نظر در سال 1392 بصورت کامل بازس...

  1,350,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,شوفاژ,کولر,پکیج,شیشه‌رفلکس,آیفون,درب‌برقی,آسانسور,گچبری,اپن,کاغذ‌دیواری,کمددیواری,تراس,انباری‌خارج


  شناسه: 12773 تاریخ: 1396/12/24 آدرس: مشهد رضاشهر-رضوی کلاس‌بنا: نوساز متراژ: 250 قیمت(مترمربع): 11,200,000 تعدادطبقات: 3 تعدادواحد: 5 عمربنا: 4 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: شمالی‌شرقی نوع‌نما: سنگ نوع‌تراکم: متوسط
  تعداد بازدید: 30
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 250

  ویلایی

  یک واحد180متری/4واحد90متری/سندها تفکیک ش...

  2,800,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,کولر,گچبری,کمددیواری,پارکینگ


  شناسه: 12772 تاریخ: 1397/02/10 آدرس: مشهد رضاشهر-کلانتری کلاس‌بنا: خوب متراژ: 420 قیمت(مترمربع): 4,400,000 عرض: 15 تعدادطبقات: 1 تعدادواحد: 2 عمربنا: 27 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: شمالی نوع‌سرویس: ایرانی نوع‌کولر: آبی نوع‌تراکم: پایین
  تعداد بازدید: 37
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 420

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  1,848,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,کولر,آیفون


  شناسه: 12764 تاریخ: 1396/12/19 آدرس: مشهد رضاشهر-رضوی کلاس‌بنا: خوب متراژ: 180 قیمت(مترمربع): 6,500,000 تعدادطبقات: 1 تعدادواحد: 2 عمربنا: 37 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: شرقی‌غربی نوع‌سرویس: ایرانی نوع‌کولر: آبی نوع‌تراکم: بالا
  تعداد بازدید: 29
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 180

  ویلایی

  زیرزمین وبالا

  1,170,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,کولر,کمددیواری,پارکینگ


  شناسه: 12760 تاریخ: 1397/02/17 آدرس: مشهد رضاشهر-رضوی کلاس‌بنا: خوب متراژ: 250 قیمت(مترمربع): 5,600,000 عرض: 7.5 عمربنا: 32 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: شمالی نوع‌سرویس: ایرانی نوع‌کولر: آبی نوع‌تراکم: متوسط
  تعداد بازدید: 37
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 250

  ویلایی

  کلنگی

  1,400,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,کولر


  شناسه: 12759 تاریخ: 1397/06/06 آدرس: مشهد رضاشهر-پیروزی متراژ: 500 قیمت(مترمربع): 8,000,000 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: شمالی‌جنوبی نوع‌نما: سنگ نوع‌سرویس: ایرانی نوع‌کولر: آبی نوع‌تراکم: پایین
  تعداد بازدید: 29
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 500

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  4,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,کولر,کمددیواری,انباری‌خارج,پارکینگ


  شناسه: 12741 تاریخ: 1396/12/13 آدرس: مشهد رضاشهر-پیروزی کلاس‌بنا: خوب متراژ: 250 قیمت(مترمربع): 7,200,000 عرض: 8.5 تعدادطبقات: 1 تعدادواحد: 2 تعدادخواب: 3 عمربنا: 26 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: جنوبی نوع‌سرویس: ایرانی نوع‌کولر: آبی نوع‌تراکم: پایین
  تعداد بازدید: 31
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب 3 متراژ 250

  ویلایی

  40متر تجاری آستانه پرداخت شده است

  1,800,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,کولر,آسانسور


  شناسه: 12740 تاریخ: 1396/12/12 آدرس: مشهد رضاشهر-پیروزی کلاس‌بنا: خوب متراژ: 612 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای نوع‌تراکم: پایین
  تعداد بازدید: 26
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 612

  ویلایی

  دوممر-/200متر زیرزمین+200متر بالا+100متر...

 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,آیفون,گچبری,اپن,بازسازی,کمددیواری,انباری‌داخل


  شناسه: 12719 تاریخ: 1397/02/20 آدرس: مشهد رضاشهر-رضوی کلاس‌بنا: شیک متراژ: 300 قیمت(مترمربع): 4,200,000 طول: 30 عرض: 10 تعدادطبقات: 3 تعدادواحد: 3 عمربنا: 26 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: جنوبی نوع‌نما: سنگ نوع‌تراکم: پایین
  تعداد بازدید: 28
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 300

  ویلایی

  زیرزمین35 متر سوئیت کامل -180متر طبقه1-1...

  1,260,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,کولر,آیفون,کاغذ‌دیواری,کمددیواری,پارکینگ


  شناسه: 12717 تاریخ: 1397/07/07 آدرس: مشهد رضاشهر-رضوی کلاس‌بنا: شیک متراژ: 250 قیمت(مترمربع): 8,000,000 طول: 34 عرض: 7.5 تعدادطبقات: 1 تعدادواحد: 2 تعدادخواب: 5 عمربنا: 26 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: شمالی نوع‌کولر: آبی نوع‌تراکم: متوسط
  تعداد بازدید: 32
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب 5 متراژ 250

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  2,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,کولر,آیفون,کمددیواری,پارکینگ


  شناسه: 12709 تاریخ: 1396/11/28 آدرس: مشهدپیروزی-پیروزی کلاس‌بنا: متوسط متراژ: 250 قیمت(مترمربع): 6,000,000 طول: 25 عرض: 10 تعدادطبقات: 2 تعدادواحد: 1 طبقه: 1 واحد: 1 تعدادخواب: 3 عمربنا: 26 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: جنوبی نوع‌نما: سنگ نوع‌سرویس: ایرانی نوع‌کولر: آبی نوع‌تراکم: پایین
  تعداد بازدید: 52
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 1 خواب 3 متراژ 250

  ویلایی

  طبقه زیرزمین وبالا

  1,500,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,کولر,آیفون,پارکینگ


  شناسه: 12694 تاریخ: 1396/11/23 آدرس: مشهدنوفل لوشاتو-نوفل لوشاتو کلاس‌بنا: شیک متراژ: 310 قیمت(مترمربع): 5,800,000 عرض: 10 تعدادطبقات: 1 تعدادواحد: 2 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: جنوبی نوع‌تراکم: متوسط
  تعداد بازدید: 26
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 310

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  1,798,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,کولر,آیفون,گچبری,کاغذ‌دیواری,کمددیواری,تراس,پارکینگ


  شناسه: 12687 تاریخ: 1396/11/21 آدرس: مشهد رضاشهر-پیروزی کلاس‌بنا: شیک متراژ: 150 قیمت(مترمربع): 3,800,000 عرض: 5.5 تعدادطبقات: 1 تعدادواحد: 2 تعدادخواب: 2 عمربنا: 31 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: شمالی نوع‌سرویس: ایرانی نوع‌کولر: آبی نوع‌تراکم: پایین
  تعداد بازدید: 34
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب 2 متراژ 150

  ویلایی

  دو واحد90متری مستقل یک خواب/یک سوییت40مت...

  570,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,کولر,آیفون,گچبری,اپن,کمددیواری,تراس,پارکینگ


  شناسه: 12680 تاریخ: 1396/11/18 آدرس: مشهد رضاشهر-نوفل لوشاتو کلاس‌بنا: شیک متراژ: 300 قیمت(مترمربع): 5,300,000 طول: 25 عرض: 12 تعدادطبقات: 1 تعدادواحد: 2 تعدادخواب: 4 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: شمالی نوع‌نما: سنگ نوع‌سرویس: ایرانی نوع‌کولر: آبی نوع‌تراکم: متوسط
  تعداد بازدید: 35
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب 4 متراژ 300

  ویلایی

  دو واحد150متری/همکف طرح شکسته

  1,590,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,کولر,گچبری,اپن,کمددیواری,پارکینگ


  شناسه: 12675 تاریخ: 1396/11/16 آدرس: مشهد رضاشهر-رضوی کلاس‌بنا: شیک متراژ: 300 قیمت(مترمربع): 3,500,000 طول: 30 عرض: 10 تعدادطبقات: 1 تعدادواحد: 1 تعدادخواب: 2 عمربنا: 31 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: شمالی نوع‌سرویس: ایرانی نوع‌کولر: آبی نوع‌تراکم: پایین
  تعداد بازدید: 33
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب 2 متراژ 300

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  1,050,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات