051-38769170-1

جستجوی‌املاک

 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,کولر,آیفون,پارکینگ


  شناسه: 12694 تاریخ: 1396/11/23 آدرس: مشهدنوفل لوشاتو-نوفل لوشاتو کلاس‌بنا: شیک متراژ: 310 قیمت(مترمربع): 5,800,000 عرض: 10 تعدادطبقات: 1 تعدادواحد: 2 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: جنوبی نوع‌تراکم: متوسط
  تعداد بازدید: 31
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 310

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  1,798,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,کولر,آیفون,گچبری,کاغذ‌دیواری,کمددیواری,تراس,پارکینگ


  شناسه: 12687 تاریخ: 1396/11/21 آدرس: مشهد رضاشهر-پیروزی کلاس‌بنا: شیک متراژ: 150 قیمت(مترمربع): 3,800,000 عرض: 5.5 تعدادطبقات: 1 تعدادواحد: 2 تعدادخواب: 2 عمربنا: 31 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: شمالی نوع‌سرویس: ایرانی نوع‌کولر: آبی نوع‌تراکم: پایین
  تعداد بازدید: 41
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب 2 متراژ 150

  ویلایی

  دو واحد90متری مستقل یک خواب/یک سوییت40مت...

  570,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,کولر,آیفون,گچبری,اپن,کمددیواری,تراس,پارکینگ


  شناسه: 12680 تاریخ: 1396/11/18 آدرس: مشهد رضاشهر-نوفل لوشاتو کلاس‌بنا: شیک متراژ: 300 قیمت(مترمربع): 5,300,000 طول: 25 عرض: 12 تعدادطبقات: 1 تعدادواحد: 2 تعدادخواب: 4 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: شمالی نوع‌نما: سنگ نوع‌سرویس: ایرانی نوع‌کولر: آبی نوع‌تراکم: متوسط
  تعداد بازدید: 43
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب 4 متراژ 300

  ویلایی

  دو واحد150متری/همکف طرح شکسته

  1,590,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,کولر,گچبری,اپن,کمددیواری,پارکینگ


  شناسه: 12675 تاریخ: 1396/11/16 آدرس: مشهد رضاشهر-رضوی کلاس‌بنا: شیک متراژ: 300 قیمت(مترمربع): 3,500,000 طول: 30 عرض: 10 تعدادطبقات: 1 تعدادواحد: 1 تعدادخواب: 2 عمربنا: 31 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: شمالی نوع‌سرویس: ایرانی نوع‌کولر: آبی نوع‌تراکم: پایین
  تعداد بازدید: 39
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب 2 متراژ 300

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  1,050,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,کولر,آیفون,گچبری,کمددیواری,پارکینگ


  شناسه: 12672 تاریخ: 1396/11/15 آدرس: مشهد رضاشهر-رضوی کلاس‌بنا: خوب متراژ: 275 قیمت(مترمربع): 3,650,000 تعدادطبقات: 1 تعدادواحد: 2 تعدادخواب: 3 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: شمالی نوع‌سرویس: ایرانی نوع‌کولر: آبی نوع‌تراکم: پایین
  تعداد بازدید: 53
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب 3 متراژ 275

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  1,003,750,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,کولر,آیفون,درب‌برقی,بازسازی,کمددیواری,پارکینگ


  شناسه: 12667 تاریخ: 1397/02/14 آدرس: مشهد رضاشهر-پیروزی کلاس‌بنا: بازسازی متراژ: 490 قیمت(مترمربع): 3,800,000 تعدادطبقات: 2 تعدادواحد: 2 تعدادخواب: 5 عمربنا: 26 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: شمالی نوع‌سرویس: ایرانی نوع‌کولر: آبی نوع‌تراکم: پایین
  تعداد بازدید: 37
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب 5 متراژ 490

  ویلایی

  بازسازی کامل -زیرزمین200 متر -

  1,862,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,کولر,گچبری,بازسازی,کاغذ‌دیواری,کمددیواری,تراس


  شناسه: 12664 تاریخ: 1396/11/12 آدرس: مشهدرضاشهر1-پیروزی کلاس‌بنا: متوسط متراژ: 480 قیمت(مترمربع): 5,000,000 طول: 34 عرض: 15 تعدادطبقات: 2 تعدادواحد: 2 تعدادخواب: 3 عمربنا: 26 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: جنوبی نوع‌نما: سنگ نوع‌سرویس: ایرانی نوع‌کولر: آبی نوع‌تراکم: متوسط
  تعداد بازدید: 46
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب 3 متراژ 480

  ویلایی

  بازسازی شده

  2,400,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن


  شناسه: 12662 تاریخ: 1396/11/12 آدرس: مشهد رضاشهر-رضوی کلاس‌بنا: خوب متراژ: 500 قیمت(مترمربع): 18,000,000 عرض: 20 تعدادطبقات: 1 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: ملکی سمت‌بنا: شمالی
  تعداد بازدید: 35
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 500

  ویلایی

  با پروانه تجاری

  9,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,کولر,آیفون,گچبری,کمددیواری


  شناسه: 12659 تاریخ: 1397/01/29 آدرس: مشهد رضاشهر-پیروزی کلاس‌بنا: شیک متراژ: 300 قیمت(مترمربع): 3,500,000 عرض: 10 تعدادطبقات: 1 تعدادواحد: 1 تعدادخواب: 3 عمربنا: 26 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: شرقی نوع‌کولر: آبی نوع‌تراکم: پایین
  تعداد بازدید: 50
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب 3 متراژ 300

  ویلایی

  30متر تجاری

  1,050,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,کولر,آیفون,کمددیواری


  شناسه: 12656 تاریخ: 1396/11/11 آدرس: مشهد رضاشهر-پیروزی کلاس‌بنا: خوب متراژ: 340 قیمت(مترمربع): 7,400,000 طول: 34 عرض: 10 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: جنوبی‌شرقی نوع‌سرویس: ایرانی نوع‌کولر: آبی نوع‌تراکم: پایین
  تعداد بازدید: 36
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 340

  ویلایی

  تخليه فوري/53 متر تجاري دائم/در 3 دربند ...

  2,516,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,کولر,گچبری,کمددیواری


  شناسه: 12650 تاریخ: 1396/11/10 آدرس: مشهد رضاشهر-رضوی کلاس‌بنا: متوسط متراژ: 300 قیمت(مترمربع): 7,000,000 طول: 30 عرض: 10 تعدادطبقات: 1 تعدادواحد: 1 تعدادخواب: 4 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: ملکی سمت‌بنا: جنوبی‌غربی نوع‌سرویس: ایرانی نوع‌کولر: آبی نوع‌تراکم: متوسط
  تعداد بازدید: 39
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب 4 متراژ 300

  ویلایی

  40متر تجاری موقت

  2,100,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,کولر,آیفون,گچبری,کاغذ‌دیواری,کمددیواری,تراس,انباری‌خارج,پارکینگ


  شناسه: 12633 تاریخ: 1396/11/05 آدرس: مشهد رضاشهر-کلانتری کلاس‌بنا: شیک متراژ: 500 قیمت(مترمربع): 5,600,000 طول: 34 عرض: 15 تعدادطبقات: 2 تعدادواحد: 2 تعدادخواب: 4 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: جنوبی نوع‌کولر: آبی نوع‌تراکم: پایین
  تعداد بازدید: 34
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب 4 متراژ 500

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  2,800,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,کولر,آیفون,گچبری,کمددیواری


  شناسه: 12605 تاریخ: 1397/02/01 آدرس: مشهد رضاشهر-رضوی کلاس‌بنا: شیک متراژ: 300 قیمت(مترمربع): 3,400,000 طول: 30 عرض: 10 تعدادطبقات: 1 تعدادواحد: 2 تعدادخواب: 3 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: جنوبی نوع‌سرویس: ایرانی نوع‌کولر: آبی نوع‌تراکم: پایین
  تعداد بازدید: 54
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب 3 متراژ 300

  ویلایی

  زیرزمین130متر یک خوابه قدیمی/همکف 120متر...

  1,020,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,شوفاژ,کولر,پکیج,شیشه‌رفلکس,آیفون,درب‌برقی,آسانسور,گچبری,اپن,کاغذ‌دیواری,کمددیواری,تراس


  شناسه: 12602 تاریخ: 1396/11/01 آدرس: مشهد رضاشهر-رضوی کلاس‌بنا: نوساز متراژ: 300 قیمت(مترمربع): 5,000,000 عرض: 10 تعدادطبقات: 2 تعدادواحد: 2 تعدادخواب: 6 عمربنا: 3 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: شمالی نوع‌نما: سنگ نوع‌تراکم: پایین
  تعداد بازدید: 34
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب 6 متراژ 300

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  1,500,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,شوفاژ,کولر,پکیج,شیشه‌رفلکس,آیفون,درب‌برقی,آسانسور,اپن,کاغذ‌دیواری,کمددیواری,تراس,انباری‌خارج


  شناسه: 12565 تاریخ: 1396/10/18 آدرس: مشهد رضاشهر-رضوی کلاس‌بنا: شیک متراژ: 500 قیمت(مترمربع): 7,000,000 طول: 34 عرض: 15 تعدادطبقات: 4 تعدادواحد: 6 تعدادخواب: 10 عمربنا: 10 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: جنوبی نوع‌نما: سنگ نوع‌کولر: آبی نوع‌تراکم: پایین
  تعداد بازدید: 46
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب 10 متراژ 500

  ویلایی

  یک واحد340متری چهارخوابه/دو واحد178متری ...

  3,500,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات