051-38769170-1

جستجوی‌املاک

 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,کولر,آیفون,گچبری,کمددیواری,پارکینگ


  شناسه: 12447 تاریخ: 1397/03/14 آدرس: مشهد رضاشهر-پیروزی کلاس‌بنا: شیک متراژ: 225 قیمت(مترمربع): 3,800,000 عرض: 10 تعدادطبقات: 1 تعدادواحد: 1 تعدادخواب: 3 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: ملکی سمت‌بنا: شمالی نوع‌نما: سنگ نوع‌سرویس: ایرانی نوع‌کولر: آبی نوع‌تراکم: پایین
  تعداد بازدید: 34
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب 3 متراژ 225

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  855,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,کولر,آیفون,گچبری,اپن,کمددیواری,پارکینگ


  شناسه: 12400 تاریخ: 1397/02/17 آدرس: مشهد رضاشهر-رضوی کلاس‌بنا: شیک متراژ: 250 قیمت(مترمربع): 5,000,000 عرض: 7.5 تعدادطبقات: 1 تعدادواحد: 2 تعدادخواب: 4 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: شمالی نوع‌نما: سنگ نوع‌کولر: آبی نوع‌تراکم: پایین
  تعداد بازدید: 43
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب 4 متراژ 250

  ویلایی

  زیرزمین وبالا-بازسازی شده

  1,250,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,کمددیواری,پارکینگ


  شناسه: 12389 تاریخ: 1397/04/10 آدرس: مشهد رضاشهر-پیروزی کلاس‌بنا: خوب متراژ: 340 قیمت(مترمربع): 5,300,000 عرض: 10 تعدادطبقات: 1 تعدادواحد: 2 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: شمالی نوع‌سرویس: ایرانی نوع‌تراکم: متوسط
  تعداد بازدید: 42
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 340

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  1,802,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,کولر,گچبری,کمددیواری,پارکینگ


  شناسه: 12388 تاریخ: 1396/07/24 آدرس: مشهد رضاشهر-پیروزی کلاس‌بنا: خوب متراژ: 340 قیمت(مترمربع): 3,300,000 طول: 34 عرض: 10 تعدادطبقات: 1 تعدادواحد: 2 تعدادخواب: 3 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: جنوبی نوع‌نما: سنگ نوع‌سرویس: ایرانی نوع‌کولر: آبی نوع‌تراکم: پایین
  تعداد بازدید: 49
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب 3 متراژ 340

  ویلایی

  طبقه همکف 130 متر 1 خواب و طبقه اول 130 ...

  1,122,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,کولر,آیفون,گچبری,اپن,کمددیواری,پارکینگ


  شناسه: 12383 تاریخ: 1397/02/14 آدرس: مشهد رضاشهر-پیروزی کلاس‌بنا: شیک متراژ: 250 قیمت(مترمربع): 5,000,000 تعدادطبقات: 1 تعدادواحد: 2 تعدادخواب: 5 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: شمالی نوع‌نما: سنگ نوع‌سرویس: ایرانی نوع‌کولر: آبی نوع‌تراکم: متوسط
  تعداد بازدید: 55
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب 5 متراژ 250

  ویلایی

  3طبقه پروانه ساخت/بازسازی شده/

  1,250,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,کولر,پارکینگ


  شناسه: 12378 تاریخ: 1396/07/22 آدرس: مشهد رضاشهر-پیروزی کلاس‌بنا: شیک متراژ: 300 قیمت(مترمربع): 4,000,000 طول: 30 عرض: 10 تعدادطبقات: 1 تعدادواحد: 1 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: شرقی‌غربی نوع‌نما: سنگ نوع‌کولر: آبی نوع‌تراکم: پایین
  تعداد بازدید: 47
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 300

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  1,200,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,کولر,کمددیواری,پارکینگ


  شناسه: 12376 تاریخ: 1396/07/21 آدرس: مشهد رضاشهر-پیروزی کلاس‌بنا: شیک متراژ: 510 قیمت(مترمربع): 4,000,000 طول: 34 عرض: 15 تعدادواحد: 3 تعدادخواب: 7 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: وکالتی سمت‌بنا: جنوبی نوع‌نما: سنگ نوع‌تراکم: پایین
  تعداد بازدید: 49
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب 7 متراژ 510

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  2,040,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,کولر,کمددیواری,پارکینگ


  شناسه: 12361 تاریخ: 1396/07/10 آدرس: مشهدقاسم آباد-حجاب کلاس‌بنا: شیک متراژ: 200 قیمت(مترمربع): 2,500,000 طول: 20 عرض: 10 تعدادطبقات: 1 تعدادواحد: 1 طبقه: 0 تعدادخواب: 2 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: ملکی سمت‌بنا: جنوبی نوع‌نما: سنگ نوع‌سرویس: ایرانی نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 55
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 0 خواب 2 متراژ 200

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  500,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,کولر


  شناسه: 12327 تاریخ: 1396/10/13 آدرس: مشهد رضاشهر-پیروزی کلاس‌بنا: شیک متراژ: 500 قیمت(مترمربع): 4,000,000 طول: 33 عرض: 15 تعدادطبقات: 1 تعدادواحد: 2 تعدادخواب: 5 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: شمالی نوع‌تراکم: پایین
  تعداد بازدید: 51
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب 5 متراژ 500

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  2,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,کمددیواری,تراس,انباری‌خارج,پارکینگ


  شناسه: 12303 تاریخ: 1396/06/20 آدرس: مشهدرضاشهر1-رضوی کلاس‌بنا: متوسط متراژ: 300 قیمت(مترمربع): 3,100,000 طول: 30 عرض: 10 تعدادطبقات: -1 تعدادواحد: -1 طبقه: -1 واحد: -1 تعدادخواب: 3 عمربنا: 26 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: جنوبی نوع‌نما: سنگ نوع‌سرویس: ایرانی نوع‌کولر: آبی نوع‌تراکم: پایین
  تعداد بازدید: 59
  تعداد تصویر: 0
  طبقه -1 خواب 3 متراژ 300

  ویلایی

  تراکم کم

  930,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش
  شناسه: 12286 تاریخ: 1396/06/08 آدرس: مشهدکلاهدوز-کلاهدوز متراژ: 495 قیمت(مترمربع): 3,200,000 تعدادطبقات: 2 تعدادواحد: 2 عمربنا: 4 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: اوقاف سمت‌بنا: جنوبی
  تعداد بازدید: 52
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 495

  ویلایی

  زیربنا 300متر طبقه1و260متر طبقه2

  1,584,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,کولر,آیفون,کمددیواری,پارکینگ


  شناسه: 12278 تاریخ: 1397/05/27 آدرس: مشهدرضاشهر1-خاقانی کلاس‌بنا: متوسط متراژ: 250 قیمت(مترمربع): 6,400,000 عرض: 7.5 تعدادطبقات: 1 تعدادواحد: 2 تعدادخواب: 4 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: جنوبی نوع‌نما: سنگ نوع‌سرویس: ایرانی نوع‌کولر: آبی نوع‌تراکم: بالا
  تعداد بازدید: 48
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب 4 متراژ 250

  ویلایی

  تراکم زیاد

  1,600,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,کولر,شومینه,گچبری,کاغذ‌دیواری,کمددیواری,تراس,انباری‌خارج,پارکینگ


  شناسه: 12218 تاریخ: 1396/05/05 آدرس: مشهد رضاشهر-رضوی کلاس‌بنا: شیک متراژ: 300 قیمت(مترمربع): 4,000,000 تعدادطبقات: 1 تعدادواحد: 1 تعدادخواب: 2 عمربنا: 26 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: جنوبی نوع‌نما: سنگ نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 65
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب 2 متراژ 300

  ویلایی

  زیربنا یک واحد160متری

  1,200,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,کولر,گچبری,کمددیواری,پارکینگ


  شناسه: 12215 تاریخ: 1396/05/04 آدرس: مشهد رضاشهر-پیروزی کلاس‌بنا: خوب متراژ: 125 قیمت(مترمربع): 2,700,000 تعدادطبقات: 1 تعدادواحد: 2 تعدادخواب: 2 عمربنا: 19 نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: شمالی نوع‌نما: سنگ نوع‌سرویس: ایرانی نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 72
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب 2 متراژ 125

  ویلایی

  زیربنا115متر

  337,500,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,کولر


  شناسه: 12213 تاریخ: 1396/05/03 آدرس: مشهد رضاشهر-رضوی کلاس‌بنا: خوب متراژ: 510 قیمت(مترمربع): 4,500,000 تعدادطبقات: 1 تعدادواحد: 1 طبقه: 0 تعدادخواب: 5 عمربنا: 31 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای سمت‌بنا: شمالی نوع‌سرویس: ایرانی نوع‌کولر: آبی
  تعداد بازدید: 62
  تعداد تصویر: 0
  طبقه 0 خواب 5 متراژ 510

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  2,295,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات