051-38769170-1

جستجوی‌املاک

 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن


  شناسه: 10842 تاریخ: 1394/08/16 آدرس: مشهد رضاشهر-رضوی کلاس‌بنا: شیک متراژ: 100 قیمت(مترمربع): 2,400,000 ارتفاع: 4 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ
  تعداد بازدید: 61
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 100

  تجاری

  طبقه اول 50 متر و زیرزمین 50 متر با ارتف...

  240,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن


  شناسه: 10821 تاریخ: 1395/01/07 آدرس: مشهد رضاشهر-پیروزی کلاس‌بنا: شیک متراژ: 40 قیمت(مترمربع): 15,000,000 عرض: 5 ارتفاع: 4 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: وکالتی
  تعداد بازدید: 60
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 40

  تجاری

  برق سه فاز-قیمت کارشناسی-معاوضه با آپارت...

  600,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش
  شناسه: 10596 تاریخ: 1394/06/04 آدرس: مشهدخیام-خیام شمالی کلاس‌بنا: شیک متراژ: 44 قیمت(مترمربع): 7,600,000 عمربنا: 0
  تعداد بازدید: 64
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 44

  تجاری

  معاوضه باخونه یا ماشین

  334,400,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن


  شناسه: 10595 تاریخ: 1394/06/04 آدرس: مشهدهفده شهریور-هفده شهریور کلاس‌بنا: نوساز متراژ: 13.9 قیمت(مترمربع): 18,000,000 عرض: 4 عمربنا: 2 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: وکالتی
  تعداد بازدید: 65
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 13.9

  تجاری

  بدون‌توضیحات

  250,200,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش
  شناسه: 10420 تاریخ: 1397/12/04 آدرس: مشهد رضاشهر-رضوی متراژ: 75 قیمت(مترمربع): 16,000,000 طول: 15 عرض: 5 عمربنا: 0
  تعداد بازدید: 68
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 75

  تجاری

  زمین-بدون پخی-تراکم کم

  1,200,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن


  شناسه: 10413 تاریخ: 1394/04/29 آدرس: مشهد رضاشهر-پیروزی کلاس‌بنا: متوسط متراژ: 50 قیمت(مترمربع): 9,000,000 طول: 10 عرض: 5 ارتفاع: 4 عمربنا: 17 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: وکالتی سمت‌بنا: جنوبی
  تعداد بازدید: 67
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 50

  تجاری

  قطعه 5

  450,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش
  شناسه: 10364 تاریخ: 1394/04/18 آدرس: مشهد رضاشهر-ملک الشعرا12 متراژ: 50 قیمت(مترمربع): 7,600,000 عمربنا: 0
  تعداد بازدید: 67
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 50

  تجاری

  سرویس بهداشتی

  380,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,تراس


  شناسه: 10354 تاریخ: 1394/04/16 آدرس: مشهد رضاشهر-پیروزی کلاس‌بنا: خوب متراژ: 132 قیمت(مترمربع): 10,000,000 طول: 13 عرض: 10 ارتفاع: 280 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ
  تعداد بازدید: 64
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 132

  تجاری

  صدمتر تجاری-سی و دومتر بالکن-باسه واحد آ...

  1,320,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن


  شناسه: 10303 تاریخ: 1394/04/02 آدرس: مشهد رضاشهر-پیروزی کلاس‌بنا: خوب متراژ: 46 قیمت(مترمربع): 7,000,000 عرض: 5 ارتفاع: 290 عمربنا: 14 وضعیت‌سند: دودانگ نوع‌سند: سرقفلی
  تعداد بازدید: 65
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 46

  تجاری

  سند1/5 دانگ

  322,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش
  شناسه: 10264 تاریخ: 1394/03/24 آدرس: مشهد رضاشهر-پیروزی6 کلاس‌بنا: خوب متراژ: 50 قیمت(مترمربع): 11,000,000 عرض: 5 ارتفاع: 450 عمربنا: 0
  تعداد بازدید: 64
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 50

  تجاری

  زیرزمین 100 متر دو50 متری بالای زیرزمین

  550,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش
  شناسه: 10237 تاریخ: 1394/03/19 آدرس: مشهد رضاشهر-پیروزی کلاس‌بنا: شیک متراژ: 30 قیمت(مترمربع): 8,000,000 عرض: 12 عمربنا: 7 وضعیت‌سند: شش‌دانگ سمت‌بنا: غربی
  تعداد بازدید: 65
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 30

  تجاری

  قیمت کل240000000

  240,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن


  شناسه: 10131 تاریخ: 1394/02/30 آدرس: مشهدآزادشهر-امامت کلاس‌بنا: شیک متراژ: 18 قیمت(مترمربع): 60,000,000 طول: 6 عرض: 3 ارتفاع: 4 عمربنا: 14 وضعیت‌سند: شش‌دانگ سمت‌بنا: شرقی
  تعداد بازدید: 66
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 18

  تجاری

  فایل پیوند

  1,080,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن


  شناسه: 10130 تاریخ: 1394/02/30 آدرس: مشهدپیروزی-هفت تیر کلاس‌بنا: متوسط متراژ: 32 قیمت(مترمربع): 25,000,000 طول: 9 عرض: 4 ارتفاع: 4 عمربنا: 17 وضعیت‌سند: شش‌دانگ سمت‌بنا: شرقی
  تعداد بازدید: 67
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 32

  تجاری

  بدون‌توضیحات

  800,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,تلفن,فن


  شناسه: 10129 تاریخ: 1394/02/30 آدرس: مشهدتقی آباد-زیست خاور کلاس‌بنا: شیک متراژ: 40 قیمت(مترمربع): 22,000,000 طول: 8 عرض: 5 ارتفاع: 4 عمربنا: 22 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: قولنامه‌ای
  تعداد بازدید: 67
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 40

  تجاری

  بدون‌توضیحات

  880,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن


  شناسه: 10128 تاریخ: 1394/02/30 آدرس: مشهدآزادشهر-امامت کلاس‌بنا: شیک متراژ: 20 طول: 7 عرض: 3 ارتفاع: 4 عمربنا: 22 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: قولنامه‌ای
  تعداد بازدید: 62
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 20

  تجاری

  بدون‌توضیحات