051-38769170-1

جستجوی‌املاک

 • img
  فروش
  شناسه: 11759 تاریخ: 1395/08/29 آدرس: مشهددانش آموز -خیابان سیدمرتضی متراژ: 108 قیمت(مترمربع): 2,700,000 طول: 12 عرض: 9 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ سمت‌بنا: شمالی‌جنوبی
  تعداد بازدید: 104
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 108

  زمین

  بدون‌توضیحات

  291,600,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش
  شناسه: 11758 تاریخ: 1395/09/01 آدرس: مشهددلاوران-دلاوران متراژ: 453 قیمت(مترمربع): 2,300,000 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ سمت‌بنا: غربی
  تعداد بازدید: 102
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 453

  زمین

  دویست میلیون پول پروانه اضافه می شود/آرم...

  1,041,900,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش
  شناسه: 11739 تاریخ: 1395/08/20 آدرس: مشهد رضاشهر-پیروزی متراژ: 21873 قیمت(مترمربع): 1,200,000 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: وکالتی سمت‌بنا: شمالی
  تعداد بازدید: 94
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 21873

  زمین

  بدون‌توضیحات

  26,247,600,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش
  شناسه: 11368 تاریخ: 1395/03/20 آدرس: مشهدقاسم آباد-ابتدای اقدسیه متراژ: 548 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ سمت‌بنا: غربی
  تعداد بازدید: 98
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 548

  زمین

  سه نبش/تراکم زیاد/قیمت کل700میلیون

 • img
  فروش
  شناسه: 11320 تاریخ: 1395/03/07 آدرس: مشهددلاوران-دلاوران متراژ: 140 قیمت(مترمربع): 1,900,000 عرض: 5 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ سمت‌بنا: شمالی
  تعداد بازدید: 95
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 140

  زمین

  بدون‌توضیحات

  266,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش
  شناسه: 10942 تاریخ: 1394/10/08 آدرس: مشهد رضاشهر-حاشیه جاده متراژ: 8000 قیمت(مترمربع): 40,000 طول: 200 عرض: 40 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ
  تعداد بازدید: 98
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 8000

  زمین

  کاربری باغ

  320,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز


  شناسه: 10928 تاریخ: 1395/08/29 آدرس: مشهد رضاشهر-نرسیده به سرافردوسی متراژ: 4000 قیمت(مترمربع): 400,000 طول: 80 عرض: 50 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: وکالتی
  تعداد بازدید: 94
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 4000

  زمین

  زمین دور دیوار-معاوضه با آپارتمان

  1,600,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش
  شناسه: 10679 تاریخ: 1394/06/18 آدرس: مشهد رضاشهر-رضوی متراژ: 250 قیمت(مترمربع): 8,000,000 طول: 25 عرض: 10 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: وکالتی سمت‌بنا: شرقی‌غربی
  تعداد بازدید: 95
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 250

  زمین

  بدون‌توضیحات

  2,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز


  شناسه: 10663 تاریخ: 1394/06/13 آدرس: مشهدطرقبه-امام رضا 17 متراژ: 500 قیمت(مترمربع): 1,300,000 طول: 13 عرض: 40 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ سمت‌بنا: شمالی
  تعداد بازدید: 98
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 500

  زمین

  سند مسکونی-300 متر پروانه ساخت-زمین جنوب...

  650,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش
  شناسه: 10634 تاریخ: 1394/06/08 آدرس: مشهدشاندیز-فلکه اول شاندیز متراژ: 500 قیمت(مترمربع): 50,000 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ
  تعداد بازدید: 97
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 500

  زمین

  قطعه325

  25,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش
  شناسه: 10633 تاریخ: 1394/06/08 آدرس: مشهد رضاشهر-جاده گلمکان متراژ: 500 قیمت(مترمربع): 50,000 طول: 25 عرض: 20 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ
  تعداد بازدید: 105
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 500

  زمین

  شماره قطعه465

  25,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش
  شناسه: 10615 تاریخ: 1394/06/07 آدرس: مشهدالهیه-مهدیه متراژ: 939 قیمت(مترمربع): 400,000 طول: 67 عرض: 14 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ سمت‌بنا: غربی
  تعداد بازدید: 90
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 939

  زمین

  سند در شرف شش دانگ-

  375,600,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز


  شناسه: 10527 تاریخ: 1395/04/29 آدرس: مشهد رضاشهر-پیروزی متراژ: 300 قیمت(مترمربع): 4,000,000 طول: 30 عرض: 10 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: وکالتی
  تعداد بازدید: 66
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 300

  زمین

  بدون‌توضیحات

  1,200,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش
  شناسه: 10474 تاریخ: 1394/05/15 آدرس: مشهدالهیه-نقویه متراژ: 320 قیمت(مترمربع): 1,100,000 طول: 30 عرض: 10 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ سمت‌بنا: غربی
  تعداد بازدید: 72
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 320

  زمین

  دوممرنرسیده به بلوار مجیدیه-4قطعه مانده ...

  352,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش
  شناسه: 10461 تاریخ: 1394/05/09 آدرس: مشهدآبکوه-آبکوه متراژ: 700 عمربنا: 0
  تعداد بازدید: 68
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 700

  زمین

  بدون‌توضیحات