051-38769170-1

جستجوی‌املاک

 • img
  فروش
  شناسه: 10634 تاریخ: 1394/06/08 آدرس: مشهدشاندیز-فلکه اول شاندیز متراژ: 500 قیمت(مترمربع): 50,000 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ
  تعداد بازدید: 85
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 500

  زمین

  قطعه325

  25,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش
  شناسه: 10633 تاریخ: 1394/06/08 آدرس: مشهد رضاشهر-جاده گلمکان متراژ: 500 قیمت(مترمربع): 50,000 طول: 25 عرض: 20 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ
  تعداد بازدید: 92
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 500

  زمین

  شماره قطعه465

  25,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش
  شناسه: 10615 تاریخ: 1394/06/07 آدرس: مشهدالهیه-مهدیه متراژ: 939 قیمت(مترمربع): 400,000 طول: 67 عرض: 14 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ سمت‌بنا: غربی
  تعداد بازدید: 82
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 939

  زمین

  سند در شرف شش دانگ-

  375,600,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز


  شناسه: 10527 تاریخ: 1395/04/29 آدرس: مشهد رضاشهر-پیروزی متراژ: 300 قیمت(مترمربع): 4,000,000 طول: 30 عرض: 10 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: وکالتی
  تعداد بازدید: 58
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 300

  زمین

  بدون‌توضیحات

  1,200,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش
  شناسه: 10474 تاریخ: 1394/05/15 آدرس: مشهدالهیه-نقویه متراژ: 320 قیمت(مترمربع): 1,100,000 طول: 30 عرض: 10 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ سمت‌بنا: غربی
  تعداد بازدید: 62
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 320

  زمین

  دوممرنرسیده به بلوار مجیدیه-4قطعه مانده ...

  352,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش
  شناسه: 10461 تاریخ: 1394/05/09 آدرس: مشهدآبکوه-آبکوه متراژ: 700 عمربنا: 0
  تعداد بازدید: 57
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 700

  زمین

  بدون‌توضیحات

 • img
  فروش
  شناسه: 10408 تاریخ: 1394/04/31 آدرس: مشهدالهیه-اقدسیه 33 متراژ: 616 عمربنا: 0
  تعداد بازدید: 59
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 616

  زمین

  سه ممر -تجاری مسکونی-فی کارشناسی

 • img
  فروش

  امکانات:آب


  شناسه: 10054 تاریخ: 1394/02/13 آدرس: مشهدجاده سنتو-پیچ ساغروان -زمین های سازمان آب متراژ: 1000 قیمت(مترمربع): 60,000 طول: 50 عرض: 20 عمربنا: 0
  تعداد بازدید: 65
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 1000

  زمین

  از اراضی هاشم آباد سازملن آب -اوقافی-قطع...

  60,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز


  شناسه: 9916 تاریخ: 1393/12/21 آدرس: مشهدلادن-لادن متراژ: 15203040 قیمت(مترمربع): 2,000,000 طول: 76 عرض: 40 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ سمت‌بنا: غربی
  تعداد بازدید: 55
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 15203040

  زمین

  سند از باقیمانده-دو ماه دیگر شش دانگ می ...

  30,406,080,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز


  شناسه: 9915 تاریخ: 1393/12/21 آدرس: مشهدلادن-لادن متراژ: 1520 قیمت(مترمربع): 2,000,000 طول: 76 عرض: 20 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ سمت‌بنا: غربی
  تعداد بازدید: 55
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 1520

  زمین

  سند از باقیمانده-دو ماه دیگر شش دانگ می ...

  3,040,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش
  شناسه: 9906 تاریخ: 1393/12/20 آدرس: مشهدهاشمیه-هاشمیه متراژ: 600 قیمت(مترمربع): 10,000,000 طول: 30 عرض: 20 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ سمت‌بنا: جنوبی
  تعداد بازدید: 59
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 600

  زمین

  گودبرداری شده

  6,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز,تلفن


  شناسه: 9816 تاریخ: 1397/10/27 آدرس: مشهدهاشمیه-فکوری متراژ: 250 قیمت(مترمربع): 2,200,000 طول: 11 عرض: 22 تعدادواحد: 0 عمربنا: 0 سمت‌بنا: شمالی‌جنوبی
  تعداد بازدید: 35
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 250

  زمین

  زمین-22متر حاشیه

  550,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش
  شناسه: 9747 تاریخ: 1393/11/12 آدرس: مشهدشاندیز-شاندیز متراژ: 2700 قیمت(مترمربع): 350,000 طول: 54 عرض: 50 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ
  تعداد بازدید: 57
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 2700

  زمین

  حاشیه جاده شاندیز-معاوضه- آب برق گاز تلف...

  945,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش

  امکانات:آب,برق,گاز


  شناسه: 9348 تاریخ: 1393/05/08 آدرس: مشهد رضاشهر-پیروزی متراژ: 255 قیمت(مترمربع): 4,300,000 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ
  تعداد بازدید: 57
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 255

  زمین

  بدون‌توضیحات

  1,096,500,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • img
  فروش
  شناسه: 9287 تاریخ: 1393/04/24 آدرس: مشهدسرافرازان-دلاوران متراژ: 162 قیمت(مترمربع): 2,100,000 طول: 18 عرض: 9 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ سمت‌بنا: شمالی
  تعداد بازدید: 61
  تعداد تصویر: 0
  طبقه خواب متراژ 162

  زمین

  معاوضه با ویلایی

  340,200,000 تومان   مشاهده‌جزئیات