051-38769170-1

‌جزئیات‌اطلاعات‌ملک

img

زمین

مبلغ: 26,247,600,000  

توضیحات: ندارد

آدرس: پیروزی

مشخصات

شناسه: 11739
متراژ: 21873
قیمت(مترمربع): 1,200,000
عمربنا: 0
وضعیت‌سند: شش‌دانگ
نوع‌سند: وکالتی
سمت‌بنا: شمالی

امکانات

تصاویر

املاک‌مشابه