051-38769170-1

‌جزئیات‌اطلاعات‌ملک

img

ویلایی

مبلغ: 1,980,000,000  

توضیحات: ندارد

آدرس: پیروزی

مشخصات

شناسه: 13252
کلاس‌بنا: متوسط
متراژ: 330
قیمت(مترمربع): 6,000,000
عرض: 10
تعدادطبقات: 2
تعدادواحد: 2
تعدادخواب: 3
عمربنا: 0
وضعیت‌سند: شش‌دانگ
نوع‌سند: آستانه‌ای
نوع‌سرویس: ایرانی
نوع‌کولر: آبی
نوع‌تراکم: پایین

امکانات

  • آب
  • برق
  • گاز
  • تلفن
  • کولر
  • آیفون
  • گچبری
  • کمددیواری
  • پارکینگ

تصاویر

املاک‌مشابه

img
فروش

امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,آیفون,پارکینگ


شناسه: 13252 کلاس‌بنا: متوسط متراژ: 330 قیمت(مترمربع): 6,000,000 عرض: 10 تعدادطبقات: 2 تعدادواحد: 2 تعدادخواب: 3 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای نوع‌سرویس: ایرانی نوع‌کولر: آبی نوع‌تراکم: پایین
تعداد بازدید: 82
تعداد تصویر: 0
طبقه 1 خواب 3 متراژ 510

ویلایی

توضیحات: ندارد

مبلغ: 2,040,000,000   جزئیات
img
فروش

امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,تراس,انباری‌خارج,پارکینگ


شناسه: 13252 کلاس‌بنا: متوسط متراژ: 330 قیمت(مترمربع): 6,000,000 عرض: 10 تعدادطبقات: 2 تعدادواحد: 2 تعدادخواب: 3 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای نوع‌سرویس: ایرانی نوع‌کولر: آبی نوع‌تراکم: پایین
تعداد بازدید: 95
تعداد تصویر: 0
طبقه خواب 3 متراژ 510

ویلایی

توضیحات: ندارد

مبلغ: 2,040,000,000   جزئیات
img
فروش

امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,حیاط,انباری‌خارج,پارکینگ


شناسه: 13252 کلاس‌بنا: متوسط متراژ: 330 قیمت(مترمربع): 6,000,000 عرض: 10 تعدادطبقات: 2 تعدادواحد: 2 تعدادخواب: 3 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای نوع‌سرویس: ایرانی نوع‌کولر: آبی نوع‌تراکم: پایین
تعداد بازدید: 107
تعداد تصویر: 0
طبقه 1 خواب 3 متراژ 240

ویلایی

توضیحات: ندارد

مبلغ: 2,004,000,000   جزئیات
img
فروش

امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,پکیج,کاغذ‌دیواری,کمددیواری,تراس,پارکینگ


شناسه: 13252 کلاس‌بنا: متوسط متراژ: 330 قیمت(مترمربع): 6,000,000 عرض: 10 تعدادطبقات: 2 تعدادواحد: 2 تعدادخواب: 3 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای نوع‌سرویس: ایرانی نوع‌کولر: آبی نوع‌تراکم: پایین
تعداد بازدید: 77
تعداد تصویر: 0
طبقه خواب 3 متراژ 237

ویلایی

توضیحات: ندارد

مبلغ: 1,896,000,000   جزئیات
img
فروش

امکانات:آب,برق,گاز,تلفن


شناسه: 13252 کلاس‌بنا: متوسط متراژ: 330 قیمت(مترمربع): 6,000,000 عرض: 10 تعدادطبقات: 2 تعدادواحد: 2 تعدادخواب: 3 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای نوع‌سرویس: ایرانی نوع‌کولر: آبی نوع‌تراکم: پایین
تعداد بازدید: 35
تعداد تصویر: 0
طبقه خواب 3 متراژ 250

ویلایی

توضیحات: ندارد

مبلغ: 2,000,000,000   جزئیات
img
فروش

امکانات:آب,برق,گاز,تلفن


شناسه: 13252 کلاس‌بنا: متوسط متراژ: 330 قیمت(مترمربع): 6,000,000 عرض: 10 تعدادطبقات: 2 تعدادواحد: 2 تعدادخواب: 3 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: آستانه‌ای نوع‌سرویس: ایرانی نوع‌کولر: آبی نوع‌تراکم: پایین
تعداد بازدید: 6
تعداد تصویر: 0
طبقه خواب 3 متراژ 194

ویلایی

توضیحات: ندارد

مبلغ: 2,000,140,000   جزئیات