051-38769170-1

‌جزئیات‌اطلاعات‌ملک

img

ویلایی

مبلغ: 3,000,060,000  

توضیحات: بازسازی کامل شده است

آدرس: دلاوران

مشخصات

شناسه: 16524
متراژ: 210
قیمت(مترمربع): 14,286,000
عرض: 8
تعدادطبقات: 2
تعدادخواب: 2
عمربنا: 0
وضعیت‌سند: شش‌دانگ
نوع‌سند: ملکی
سمت‌بنا: شمالی‌جنوبی
نوع‌نما: سنگ
نوع‌کابینت: ام‌دی‌اف
نوع‌کولر: گازی
نوع‌تراکم: متوسط

امکانات

  • آب
  • برق
  • گاز
  • تلفن
  • پکیج
  • آیفون
  • درب‌برقی
  • اپن
  • انباری‌خارج

تصاویر

املاک‌مشابه

img
فروش

امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,اپن,پارکینگ


شناسه: 16524 متراژ: 210 قیمت(مترمربع): 14,286,000 عرض: 8 تعدادطبقات: 2 تعدادخواب: 2 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: ملکی سمت‌بنا: شمالی‌جنوبی نوع‌نما: سنگ نوع‌کابینت: ام‌دی‌اف نوع‌کولر: گازی نوع‌تراکم: متوسط
تعداد بازدید: 74
تعداد تصویر: 0
طبقه خواب 2 متراژ 240

ویلایی

توضیحات: ندارد

مبلغ: 3,000,000,000   جزئیات
img
فروش

امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,آیفون,گچبری,کاغذ‌دیواری,کمددیواری,انباری‌خارج,پارکینگ


شناسه: 16524 متراژ: 210 قیمت(مترمربع): 14,286,000 عرض: 8 تعدادطبقات: 2 تعدادخواب: 2 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: ملکی سمت‌بنا: شمالی‌جنوبی نوع‌نما: سنگ نوع‌کابینت: ام‌دی‌اف نوع‌کولر: گازی نوع‌تراکم: متوسط
تعداد بازدید: 71
تعداد تصویر: 0
طبقه خواب 2 متراژ 255

ویلایی

توضیحات: ندارد

مبلغ: 3,001,350,000   جزئیات
img
فروش

امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,فن,گچبری,اپن,کمددیواری,زیرزمین,انباری‌خارج,پارکینگ


شناسه: 16524 متراژ: 210 قیمت(مترمربع): 14,286,000 عرض: 8 تعدادطبقات: 2 تعدادخواب: 2 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: ملکی سمت‌بنا: شمالی‌جنوبی نوع‌نما: سنگ نوع‌کابینت: ام‌دی‌اف نوع‌کولر: گازی نوع‌تراکم: متوسط
تعداد بازدید: 69
تعداد تصویر: 0
طبقه خواب 2 متراژ 275

ویلایی

توضیحات: ندارد

مبلغ: 3,000,250,000   جزئیات
img
فروش

امکانات:آب,برق,گاز,تلفن


شناسه: 16524 متراژ: 210 قیمت(مترمربع): 14,286,000 عرض: 8 تعدادطبقات: 2 تعدادخواب: 2 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: ملکی سمت‌بنا: شمالی‌جنوبی نوع‌نما: سنگ نوع‌کابینت: ام‌دی‌اف نوع‌کولر: گازی نوع‌تراکم: متوسط
تعداد بازدید: 62
تعداد تصویر: 0
طبقه 1 خواب 2 متراژ 300

ویلایی

توضیحات: ندارد

مبلغ: 3,000,000,000   جزئیات
img
فروش
شناسه: 16524 متراژ: 210 قیمت(مترمربع): 14,286,000 عرض: 8 تعدادطبقات: 2 تعدادخواب: 2 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: ملکی سمت‌بنا: شمالی‌جنوبی نوع‌نما: سنگ نوع‌کابینت: ام‌دی‌اف نوع‌کولر: گازی نوع‌تراکم: متوسط
تعداد بازدید: 61
تعداد تصویر: 0
طبقه 1 خواب 2 متراژ 250

ویلایی

توضیحات: ندارد

مبلغ: 2,875,000,000   جزئیات
img
فروش

امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,فن,گچبری,اپن,کاغذ‌دیواری,کمددیواری,انباری‌خارج


شناسه: 16524 متراژ: 210 قیمت(مترمربع): 14,286,000 عرض: 8 تعدادطبقات: 2 تعدادخواب: 2 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: ملکی سمت‌بنا: شمالی‌جنوبی نوع‌نما: سنگ نوع‌کابینت: ام‌دی‌اف نوع‌کولر: گازی نوع‌تراکم: متوسط
تعداد بازدید: 62
تعداد تصویر: 0
طبقه خواب 2 متراژ 250

ویلایی

توضیحات: ندارد

مبلغ: 3,100,000,000   جزئیات
img
فروش

امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,آیفون,کمددیواری


شناسه: 16524 متراژ: 210 قیمت(مترمربع): 14,286,000 عرض: 8 تعدادطبقات: 2 تعدادخواب: 2 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: ملکی سمت‌بنا: شمالی‌جنوبی نوع‌نما: سنگ نوع‌کابینت: ام‌دی‌اف نوع‌کولر: گازی نوع‌تراکم: متوسط
تعداد بازدید: 59
تعداد تصویر: 0
طبقه خواب 2 متراژ 198

ویلایی

توضیحات: ندارد

مبلغ: 2,999,700,000   جزئیات
img
فروش

امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,گچبری,کمددیواری,انباری‌خارج


شناسه: 16524 متراژ: 210 قیمت(مترمربع): 14,286,000 عرض: 8 تعدادطبقات: 2 تعدادخواب: 2 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: ملکی سمت‌بنا: شمالی‌جنوبی نوع‌نما: سنگ نوع‌کابینت: ام‌دی‌اف نوع‌کولر: گازی نوع‌تراکم: متوسط
تعداد بازدید: 51
تعداد تصویر: 0
طبقه خواب 2 متراژ 235

ویلایی

توضیحات: ندارد

مبلغ: 3,000,010,000   جزئیات
img
فروش

امکانات:آب,برق,گاز,تلفن,آیفون,اپن,کاغذ‌دیواری


شناسه: 16524 متراژ: 210 قیمت(مترمربع): 14,286,000 عرض: 8 تعدادطبقات: 2 تعدادخواب: 2 عمربنا: 0 وضعیت‌سند: شش‌دانگ نوع‌سند: ملکی سمت‌بنا: شمالی‌جنوبی نوع‌نما: سنگ نوع‌کابینت: ام‌دی‌اف نوع‌کولر: گازی نوع‌تراکم: متوسط
تعداد بازدید: 11
تعداد تصویر: 0
طبقه خواب 2 متراژ 250

ویلایی

توضیحات: ندارد

مبلغ: 3,000,000,000   جزئیات