051-38769170-1

جستجوی‌خواهان

 • اجاره
  شناسه: 7297 تاریخ: 1398/07/22 نام‌خانوادگی: موسوی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1
  تعداد بازدید: 0
  متر طبقه

  ویلایی

  واحد ناروئی بازدید شد

  رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 7296 تاریخ: 1398/07/22 نام‌خانوادگی: صیفی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 250 رهن: 20,000,000 اجاره: 5,000,000
  تعداد بازدید: 0
  250 متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  20,000,000 رهن 5,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 7294 تاریخ: 1398/07/22 نام‌خانوادگی: نیک ساز شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 25,000,000 اجاره: 1,500,000 تعداد‌نفرات: 3
  تعداد بازدید: 1
  متر طبقه

  آپارتمان

  واحد دهقان رضوی 42 معرفی شد / دوخواب

  25,000,000 رهن 1,500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 7288 تاریخ: 1398/07/20 نام‌خانوادگی: کیخواه شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 20,000,000 اجاره: 1,200,000 تعداد‌نفرات: 4
  تعداد بازدید: 1
  متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  20,000,000 رهن 1,200,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 7287 تاریخ: 1398/07/20 نام‌خانوادگی: میرزایی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 90 رهن: 25,000,000 اجاره: 2,000,000
  تعداد بازدید: 2
  90 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  25,000,000 رهن 2,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 7285 تاریخ: 1398/07/18 نام‌خانوادگی: حسینی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 80 رهن: 50,000,000 اجاره: 1,500,000 تعداد‌نفرات: 2
  تعداد بازدید: 1
  80 متر طبقه
  50,000,000 رهن 1,500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 7284 تاریخ: 1398/07/17 نام‌خانوادگی: مهاجر شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1
  تعداد بازدید: 1
  متر طبقه

  تجاری

  خواهان رهن و اجاره عابد

  رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 7283 تاریخ: 1398/07/17 نام‌خانوادگی: عظیمی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 50,000,000 اجاره: 600,000 تعداد‌نفرات: 2
  تعداد بازدید: 2
  متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  50,000,000 رهن 600,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 7282 تاریخ: 1398/07/16 نام‌خانوادگی: گل محمد شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 70 رهن: 100,000,000 تعداد‌نفرات: 4
  تعداد بازدید: 2
  70 متر طبقه

  آپارتمان

  حتما با آسانسور یا همکف

  100,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 7280 تاریخ: 1398/07/16 نام‌خانوادگی: مهندس هنرور ‌معرف: دهخدا 1 شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 150 رهن: 50,000,000 اجاره: 2,000,000
  تعداد بازدید: 3
  150 متر طبقه

  دفتر کار

  دفتر مهندسی-ویلایی یا درب مستقل

  50,000,000 رهن 2,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 7279 تاریخ: 1398/07/16 نام‌خانوادگی: برجسته شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 200 رهن: 400,000,000
  تعداد بازدید: 2
  200 متر طبقه

  آپارتمان

  نوفل نمیخاد

  400,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 7278 تاریخ: 1398/07/16 نام‌خانوادگی: عصارنیا شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 150 رهن: 250,000,000 تعداد‌نفرات: 4
  تعداد بازدید: 1
  150 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  250,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 7276 تاریخ: 1398/07/16 نام‌خانوادگی: خالقی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 10,000,000 اجاره: 1,000,000 تعداد‌نفرات: 5
  تعداد بازدید: 2
  متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  10,000,000 رهن 1,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 7275 تاریخ: 1398/07/15 نام‌خانوادگی: خانم جعفرزاده شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 150 رهن: 10,000,000 اجاره: 4,000,000
  تعداد بازدید: 1
  150 متر طبقه

  ویلایی

  حتما دو طبقه

  10,000,000 رهن 4,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 7273 تاریخ: 1398/07/15 نام‌خانوادگی: زارعی نژاد شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 120 رهن: 150,000,000 اجاره: 1,000,000 تعداد‌نفرات: 2
  تعداد بازدید: 3
  120 متر طبقه

  آپارتمان

  جهت جهیزیه

  150,000,000 رهن 1,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات