051-38769170-1

جستجوی‌خواهان

 • اجاره
  شناسه: 7221 تاریخ: 1398/06/31 نام‌خانوادگی: خانم بهره مند شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 80 رهن: 50,000,000 اجاره: 500,000 تعداد‌نفرات: 3
  تعداد بازدید: 0
  80 متر طبقه

  آپارتمان

  طبقه سوم بدون آسانسور اشکال ندارد. حتم...

  50,000,000 رهن 500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 7220 تاریخ: 1398/06/30 نام‌خانوادگی: سلیمان پور شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 100,000,000 تعداد‌نفرات: 3
  تعداد بازدید: 0
  متر طبقه

  آپارتمان

  واحد در رضوی 38 (محدثی 15 قطعه دوم شمالی...

  100,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 7219 تاریخ: 1398/06/30 نام‌خانوادگی: امامی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 50,000,000 اجاره: 6,000,000
  تعداد بازدید: 0
  متر طبقه

  آپارتمان

  خواهان دو واحد با هم همکف و بالا

  50,000,000 رهن 6,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 7218 تاریخ: 1398/06/30 نام‌خانوادگی: مهربان شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 15,000,000 اجاره: 1,000,000
  تعداد بازدید: 0
  متر طبقه

  آپارتمان

  واحد محمدی بین میدان سلمان و پیروزی 16 ب...

  15,000,000 رهن 1,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 7216 تاریخ: 1398/06/29 نام‌خانوادگی: آرین شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 100 رهن: 90,000,000 تعداد‌نفرات: 1
  تعداد بازدید: 0
  100 متر طبقه

  آپارتمان

  حاج خانم نزدیک خانه دامادشان رضوی 41 و...

  90,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 7215 تاریخ: 1398/06/29 نام‌خانوادگی: الوانی داماد زمردی ‌معرف: شاهرود شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 100 تعداد‌نفرات: 3
  تعداد بازدید: 0
  100 متر طبقه

  آپارتمان

  تمیز وشیک واسانسور دار

  رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 7214 تاریخ: 1398/06/29 نام‌خانوادگی: حسن زاده ‌معرف: معلم شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 100 رهن: 100,000,000 اجاره: 0 تعداد‌نفرات: 3
  تعداد بازدید: 0
  100 متر طبقه

  آپارتمان

  سمت حاشیه رضوی باشد برای سرویس گلبهار

  100,000,000 رهن 0 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 7213 تاریخ: 1398/06/29 نام‌خانوادگی: توانا شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 170 رهن: 300,000,000
  تعداد بازدید: 0
  170 متر طبقه

  آپارتمان

  اجاره هم باشد مشکلی نیست واحد 16+0 متر...

  300,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 7212 تاریخ: 1398/06/28 نام‌خانوادگی: اکبری شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 70 رهن: 20,000,000 اجاره: 1,000,000 تعداد‌نفرات: 2
  تعداد بازدید: 2
  70 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  20,000,000 رهن 1,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 7210 تاریخ: 1398/06/28 نام‌خانوادگی: تیموری شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 150 رهن: 200,000,000 تعداد‌نفرات: 4
  تعداد بازدید: 2
  150 متر طبقه

  آپارتمان

  سه خواب

  200,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 7209 تاریخ: 1398/06/27 نام‌خانوادگی: عطایی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 100,000,000 اجاره: 1,000,000 تعداد‌نفرات: 4
  تعداد بازدید: 2
  متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  100,000,000 رهن 1,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 7208 تاریخ: 1398/06/27 نام‌خانوادگی: منیر علی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 10,000,000 اجاره: 1,500,000 تعداد‌نفرات: 2
  تعداد بازدید: 2
  متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  10,000,000 رهن 1,500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 7207 تاریخ: 1398/06/25 نام‌خانوادگی: رضا زاده شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 150 رهن: 100,000,000 اجاره: 3,000,000 تعداد‌نفرات: 5
  تعداد بازدید: 2
  150 متر طبقه

  آپارتمان

  حسینی مولانا باردید

  100,000,000 رهن 3,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 7206 تاریخ: 1398/06/25 نام‌خانوادگی: خراسانی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 120 رهن: 150,000,000 تعداد‌نفرات: 3
  تعداد بازدید: 2
  120 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  150,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 7205 تاریخ: 1398/06/25 نام‌خانوادگی: جعفری شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 100 رهن: 80,000,000 اجاره: 800,000 تعداد‌نفرات: 4
  تعداد بازدید: 3
  100 متر طبقه

  آپارتمان

  کارگر باردید شد

  80,000,000 رهن 800,000 اجاره مشاهده‌جزئیات