051-38769170-1

جستجوی‌خواهان

 • اجاره
  شناسه: 891 تاریخ: 1394/05/27 نام‌خانوادگی: علیزاده شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 100 رهن: 15,000,000 اجاره: 700,000 تعداد‌نفرات: 3 طبقه: 0
  تعداد بازدید: 30
  100 متر طبقه 0

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  15,000,000 رهن 700,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 890 تاریخ: 1394/05/26 نام‌خانوادگی: خانم حسینی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 220 رهن: 150,000,000 تعداد‌نفرات: 5 طبقه: 2
  تعداد بازدید: 32
  220 متر طبقه 2

  آپارتمان

  صفر-لوکس

  150,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 889 تاریخ: 1394/05/26 نام‌خانوادگی: سالاری شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 140 رهن: 10,000,000 اجاره: 1,000,000 تعداد‌نفرات: 5 طبقه: 0
  تعداد بازدید: 32
  140 متر طبقه 0

  آپارتمان

  سه خواب ترجیحا-کارمند بانک

  10,000,000 رهن 1,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 888 تاریخ: 1394/05/26 نام‌خانوادگی: کوهستانی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 100 رهن: 15,000,000 اجاره: 300,000 طبقه: 0
  تعداد بازدید: 32
  100 متر طبقه 0

  آپارتمان

  زیرزمین اشکالی ندارد

  15,000,000 رهن 300,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 886 تاریخ: 1394/05/25 نام‌خانوادگی: هاشمی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 100 رهن: 10,000,000 اجاره: 800,000 تعداد‌نفرات: 2 طبقه: 0
  تعداد بازدید: 33
  100 متر طبقه 0

  آپارتمان

  آپارتمان

  10,000,000 رهن 800,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 883 تاریخ: 1394/05/24 نام‌خانوادگی: مسلمی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 80 رهن: 20,000,000 اجاره: 400,000 تعداد‌نفرات: 4 طبقه: 0
  تعداد بازدید: 34
  80 متر طبقه 0

  آپارتمان

  آپارتمان

  20,000,000 رهن 400,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 882 تاریخ: 1394/05/24 نام‌خانوادگی: واحدی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 130 رهن: 10,000,000 اجاره: 2,000,000 تعداد‌نفرات: 3 طبقه: 0
  تعداد بازدید: 31
  130 متر طبقه 0

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  10,000,000 رهن 2,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 879 تاریخ: 1394/05/23 نام‌خانوادگی: خانم نظری ‌معرف: 09156957761 شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 250 طبقه: 0
  تعداد بازدید: 31
  250 متر طبقه 0

  آپارتمان

  ویلایی جهت خانه سالمندان

  رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 876 تاریخ: 1394/05/22 نام‌خانوادگی: احمدی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 100 رهن: 35,000,000 اجاره: 0 طبقه: 0
  تعداد بازدید: 31
  100 متر طبقه 0

  آپارتمان

  خواهان مورد جهان شاهی

  35,000,000 رهن 0 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 874 تاریخ: 1394/05/22 نام‌خانوادگی: نظری ‌معرف: 09153010870 شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 90 رهن: 40,000,000 اجاره: 700,000 تعداد‌نفرات: 2 طبقه: 2
  تعداد بازدید: 30
  90 متر طبقه 2

  آپارتمان

  فیزیوتراپ-استاد دانشگاه

  40,000,000 رهن 700,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 873 تاریخ: 1394/05/22 نام‌خانوادگی: هنری شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 120 رهن: 55,000,000 اجاره: 0 طبقه: 0
  تعداد بازدید: 33
  120 متر طبقه 0

  آپارتمان

  ویلایی-یاهمکف حیاط دار

  55,000,000 رهن 0 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 872 تاریخ: 1394/05/22 نام‌خانوادگی: فخار شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 100 رهن: 30,000,000 اجاره: 0 تعداد‌نفرات: 4 طبقه: 0
  تعداد بازدید: 31
  100 متر طبقه 0

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  30,000,000 رهن 0 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 871 تاریخ: 1394/05/22 نام‌خانوادگی: نادران شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 90 رهن: 40,000,000 اجاره: 200,000 تعداد‌نفرات: 3 طبقه: 3
  تعداد بازدید: 29
  90 متر طبقه 3

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  40,000,000 رهن 200,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 866 تاریخ: 1394/05/20 نام‌خانوادگی: حسینی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 90 رهن: 45,000,000 اجاره: 0 تعداد‌نفرات: 3 طبقه: 0
  تعداد بازدید: 29
  90 متر طبقه 0

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  45,000,000 رهن 0 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 865 تاریخ: 1394/05/20 نام‌خانوادگی: شیرکوبی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 110 رهن: 30,000,000 اجاره: 1,500,000 تعداد‌نفرات: 2 طبقه: 0
  تعداد بازدید: 31
  110 متر طبقه 0
  30,000,000 رهن 1,500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات