051-38769170-1

جستجوی‌خواهان

 • اجاره
  شناسه: 707 تاریخ: 1394/04/29 نام‌خانوادگی: اخلاقی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 90 رهن: 5,000,000 اجاره: 1,000,000 تعداد‌نفرات: 4 طبقه: 0
  تعداد بازدید: 27
  90 متر طبقه 0

  آپارتمان

  آپارتمان

  5,000,000 رهن 1,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 706 تاریخ: 1394/04/29 نام‌خانوادگی: پورحسین شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 120 رهن: 50,000,000 اجاره: 300,000 تعداد‌نفرات: 2 طبقه: 0
  تعداد بازدید: 26
  120 متر طبقه 0

  آپارتمان

  آپارتمان شیک

  50,000,000 رهن 300,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 705 تاریخ: 1394/04/29 نام‌خانوادگی: گلزار شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 80 رهن: 45,000,000 اجاره: 0 تعداد‌نفرات: 3 طبقه: 0
  تعداد بازدید: 26
  80 متر طبقه 0

  آپارتمان

  عجله دارند

  45,000,000 رهن 0 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 703 تاریخ: 1394/04/29 نام‌خانوادگی: خرازیان شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 110 رهن: 60,000,000 تعداد‌نفرات: 3 طبقه: 1
  تعداد بازدید: 26
  110 متر طبقه 1

  آپارتمان

  آپارتمان-

  60,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 702 تاریخ: 1394/04/29 نام‌خانوادگی: اکتشافی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 120 رهن: 35,000,000 اجاره: 800,000 تعداد‌نفرات: 2 طبقه: 0
  تعداد بازدید: 25
  120 متر طبقه 0

  آپارتمان

  آپارتمان

  35,000,000 رهن 800,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 701 تاریخ: 1394/04/29 نام‌خانوادگی: قادری شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 140 رهن: 70,000,000 تعداد‌نفرات: 4 طبقه: 0
  تعداد بازدید: 29
  140 متر طبقه 0

  آپارتمان

  آپارتمان-3 خواب

  70,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 700 تاریخ: 1394/04/28 نام‌خانوادگی: مقدم شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 50 رهن: 10,000,000 اجاره: 1,000,000 طبقه: 0
  تعداد بازدید: 29
  50 متر طبقه 0

  آپارتمان

  دفتر کار شرکت ساختمانی

  10,000,000 رهن 1,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 699 تاریخ: 1394/04/28 نام‌خانوادگی: یزدانی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 80 رهن: 25,000,000 اجاره: 300,000 تعداد‌نفرات: 3 طبقه: 0
  تعداد بازدید: 29
  80 متر طبقه 0

  آپارتمان

  آپارتمان-

  25,000,000 رهن 300,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 697 تاریخ: 1394/04/28 نام‌خانوادگی: صحاف شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 90 رهن: 50,000,000 تعداد‌نفرات: 2 طبقه: 0
  تعداد بازدید: 27
  90 متر طبقه 0

  آپارتمان

  آپارتمان

  50,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 695 تاریخ: 1394/04/28 نام‌خانوادگی: توکلی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 100 رهن: 30,000,000 اجاره: 350,000 تعداد‌نفرات: 4 طبقه: 0
  تعداد بازدید: 26
  100 متر طبقه 0

  آپارتمان

  آپارتمان

  30,000,000 رهن 350,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 694 تاریخ: 1394/04/28 نام‌خانوادگی: فریدانی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 90 رهن: 30,000,000 اجاره: 500,000 تعداد‌نفرات: 4 طبقه: 0
  تعداد بازدید: 27
  90 متر طبقه 0

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  30,000,000 رهن 500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 693 تاریخ: 1394/04/28 نام‌خانوادگی: موسوی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 140 رهن: 10,000,000 اجاره: 1,600,000 تعداد‌نفرات: 4 طبقه: 0
  تعداد بازدید: 27
  140 متر طبقه 0

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  10,000,000 رهن 1,600,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 692 تاریخ: 1394/04/27 نام‌خانوادگی: استیلی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 150 طبقه: 0
  تعداد بازدید: 27
  150 متر طبقه 0

  آپارتمان

  دوواحد -80متری-140متری باهم رهن یا اجاره

  رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 691 تاریخ: 1394/04/27 نام‌خانوادگی: داوودی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 120 رهن: 80,000,000 اجاره: 0 تعداد‌نفرات: 4 طبقه: 0
  تعداد بازدید: 27
  120 متر طبقه 0

  آپارتمان

  - کارمند دانشگاه فردوس تمیز-مهلت 20روزه

  80,000,000 رهن 0 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 689 تاریخ: 1394/04/26 نام‌خانوادگی: مهدی زاده شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 150 رهن: 80,000,000 تعداد‌نفرات: 4 طبقه: 0
  تعداد بازدید: 30
  150 متر طبقه 0

  آپارتمان

  آپارتمان-شیک

  80,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات