051-38769170-1

جستجوی‌خواهان

 • اجاره
  شناسه: 614 تاریخ: 1394/04/10 نام‌خانوادگی: عرفانی ‌معرف: . شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 100 رهن: 10,000,000 اجاره: 1,000,000 تعداد‌نفرات: 4 طبقه: 0
  تعداد بازدید: 23
  100 متر طبقه 0

  آپارتمان

  تمیز-آزاد

  10,000,000 رهن 1,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 612 تاریخ: 1394/04/09 نام‌خانوادگی: حبیبی مرند ‌معرف: وکیل شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 100 رهن: 50,000,000 تعداد‌نفرات: 3 طبقه: 1
  تعداد بازدید: 26
  100 متر طبقه 1

  آپارتمان

  تا اخر مرداد

  50,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 611 تاریخ: 1394/04/09 نام‌خانوادگی: میزائیان شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 80 رهن: 10,000,000 اجاره: 700,000 تعداد‌نفرات: 2 طبقه: 0
  تعداد بازدید: 26
  80 متر طبقه 0

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  10,000,000 رهن 700,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 610 تاریخ: 1394/04/09 نام‌خانوادگی: حبیبی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 90 رهن: 40,000,000 اجاره: 150,000 تعداد‌نفرات: 3 طبقه: 2
  تعداد بازدید: 27
  90 متر طبقه 2

  آپارتمان

  لوکس

  40,000,000 رهن 150,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 609 تاریخ: 1394/04/09 نام‌خانوادگی: آسیایی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 80 رهن: 50,000,000 طبقه: 0
  تعداد بازدید: 25
  80 متر طبقه 0

  آپارتمان

  دفتر کار- آموزشگاه نقاشی

  50,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 607 تاریخ: 1394/04/09 نام‌خانوادگی: شریفی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 75 رهن: 10,000,000 اجاره: 600,000 تعداد‌نفرات: 2 طبقه: 0
  تعداد بازدید: 27
  75 متر طبقه 0

  آپارتمان

  آپارتمان-کارمند بانک

  10,000,000 رهن 600,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 606 تاریخ: 1394/04/09 نام‌خانوادگی: قاسم پور شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 100 رهن: 10,000,000 اجاره: 1,000,000 تعداد‌نفرات: 3 طبقه: 1
  تعداد بازدید: 28
  100 متر طبقه 1

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  10,000,000 رهن 1,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 605 تاریخ: 1394/04/09 نام‌خانوادگی: نجف زاده شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 100 رهن: 10,000,000 اجاره: 1,000 تعداد‌نفرات: 4 طبقه: 1
  تعداد بازدید: 25
  100 متر طبقه 1

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  10,000,000 رهن 1,000 اجاره مشاهده‌جزئیات