051-38769170-1

جستجوی‌خواهان

 • اجاره
  شناسه: 7181 تاریخ: 1398/06/11 نام‌خانوادگی: رجایی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 70 رهن: 10,000,000 اجاره: 2,000,000
  تعداد بازدید: 4
  70 متر طبقه

  آپارتمان

  جهت دفتر کار

  10,000,000 رهن 2,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 7179 تاریخ: 1398/06/11 نام‌خانوادگی: حسینی اشنای سازنده ‌معرف: حاشیه مولانا شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 150 رهن: 200,000,000 اجاره: 0 تعداد‌نفرات: 4
  تعداد بازدید: 4
  150 متر طبقه

  آپارتمان

  واحد ویلایی برای رهن

  200,000,000 رهن 0 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 7176 تاریخ: 1398/06/11 نام‌خانوادگی: کسروی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 100 رهن: 20,000,000 اجاره: 2,000,000 تعداد‌نفرات: 4
  تعداد بازدید: 4
  100 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  20,000,000 رهن 2,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 7175 تاریخ: 1398/06/11 نام‌خانوادگی: گل دوست شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 100 رهن: 120,000,000 تعداد‌نفرات: 3
  تعداد بازدید: 5
  100 متر طبقه

  آپارتمان

  تمیز عجله دارند

  120,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 7172 تاریخ: 1398/06/11 نام‌خانوادگی: برات زاده شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 10,000,000 اجاره: 1,300,000 تعداد‌نفرات: 2
  تعداد بازدید: 6
  متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  10,000,000 رهن 1,300,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 7170 تاریخ: 1398/06/10 نام‌خانوادگی: صانعی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 100 رهن: 100,000,000 اجاره: 0 تعداد‌نفرات: 4
  تعداد بازدید: 3
  100 متر طبقه

  آپارتمان

  محدوده مدرسه رضوی31

  100,000,000 رهن 0 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 7169 تاریخ: 1398/06/09 نام‌خانوادگی: سروش شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 100 رهن: 10,000,000 اجاره: 1,200,000 تعداد‌نفرات: 4
  تعداد بازدید: 4
  100 متر طبقه

  آپارتمان

  زیر زمین اشکالی ندارد

  10,000,000 رهن 1,200,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 7167 تاریخ: 1398/06/09 نام‌خانوادگی: زحمتکش شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 100 رهن: 130,000,000 اجاره: 1,000,000 تعداد‌نفرات: 4
  تعداد بازدید: 5
  100 متر طبقه

  آپارتمان

  تا آخر شهریور فرصت دارند

  130,000,000 رهن 1,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 7166 تاریخ: 1398/06/08 نام‌خانوادگی: تقوایی ‌معرف: مانیشن شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 150 رهن: 250,000,000 اجاره: 0 تعداد‌نفرات: 3
  تعداد بازدید: 5
  150 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  250,000,000 رهن 0 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 7165 تاریخ: 1398/06/08 نام‌خانوادگی: احمدی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 150 تعداد‌نفرات: 2
  تعداد بازدید: 5
  150 متر طبقه

  آپارتمان

  کم واحد بیشتر ار 3 واحد نباشذ

  رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 7164 تاریخ: 1398/06/08 نام‌خانوادگی: کره ای شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 100 رهن: 100,000,000 اجاره: 1,500,000 تعداد‌نفرات: 4
  تعداد بازدید: 4
  100 متر طبقه

  آپارتمان

  باردیدبرای فردا حاشیه پیروزی

  100,000,000 رهن 1,500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 7161 تاریخ: 1398/06/07 نام‌خانوادگی: یوسفی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 10,000,000 اجاره: 1,500,000 تعداد‌نفرات: 3
  تعداد بازدید: 6
  متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  10,000,000 رهن 1,500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 7160 تاریخ: 1398/06/07 نام‌خانوادگی: خیری شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 85 رهن: 150,000,000
  تعداد بازدید: 5
  85 متر طبقه

  آپارتمان

  جهت جهیزیه

  150,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 7159 تاریخ: 1398/06/07 نام‌خانوادگی: ناظمی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 30,000,000 اجاره: 1,700,000 تعداد‌نفرات: 4
  تعداد بازدید: 5
  متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  30,000,000 رهن 1,700,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 7158 تاریخ: 1398/06/06 نام‌خانوادگی: براتی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 200,000,000 تعداد‌نفرات: 4
  تعداد بازدید: 6
  متر طبقه

  آپارتمان

  واحد شانه چی معرفی شد

  200,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات