051-38769170-1

جستجوی‌خواهان

 • اجاره
  شناسه: 7085 تاریخ: 1398/05/22 نام‌خانوادگی: ابراهیمی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 20,000,000 اجاره: 1,500,000 تعداد‌نفرات: 4
  تعداد بازدید: 7
  متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  20,000,000 رهن 1,500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 7082 تاریخ: 1398/05/22 نام‌خانوادگی: خانم نظری شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 85 رهن: 20,000,000 اجاره: 2,000,000 تعداد‌نفرات: 4
  تعداد بازدید: 7
  85 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  20,000,000 رهن 2,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 7081 تاریخ: 1398/05/20 نام‌خانوادگی: عمرانی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 15,000,000 اجاره: 1,000,000 تعداد‌نفرات: 2
  تعداد بازدید: 6
  متر طبقه

  آپارتمان

  یک ماه فرصت دارند / پارکینگ

  15,000,000 رهن 1,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 7079 تاریخ: 1398/05/19 نام‌خانوادگی: بهلولی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 90 رهن: 40,000,000 تعداد‌نفرات: 4
  تعداد بازدید: 6
  90 متر طبقه

  آپارتمان

  واحد پوررضا نماز 28 ، صدقی و شاهین پور پ...

  40,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 7077 تاریخ: 1398/05/17 نام‌خانوادگی: خانم مقامی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 60 رهن: 50,000,000 اجاره: 1,000,000 تعداد‌نفرات: 2
  تعداد بازدید: 6
  60 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  50,000,000 رهن 1,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 7076 تاریخ: 1398/05/17 نام‌خانوادگی: قندهاری شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 20,000,000 اجاره: 3,500,000
  تعداد بازدید: 7
  متر طبقه

  آپارتمان

  سه خواب

  20,000,000 رهن 3,500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 7074 تاریخ: 1398/05/16 نام‌خانوادگی: جمالی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 90 رهن: 40,000,000 اجاره: 2,200,000 تعداد‌نفرات: 3
  تعداد بازدید: 7
  90 متر طبقه

  آپارتمان

  90 تا 120 متر نوساز و شیک / کارمند

  40,000,000 رهن 2,200,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 7071 تاریخ: 1398/05/15 نام‌خانوادگی: راستگو شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 150 رهن: 200,000,000 اجاره: 0 تعداد‌نفرات: 5
  تعداد بازدید: 8
  150 متر طبقه

  آپارتمان

  کارمند

  200,000,000 رهن 0 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 7069 تاریخ: 1398/05/15 نام‌خانوادگی: زوار علی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 70,000,000 اجاره: 2,500,000 تعداد‌نفرات: 5
  تعداد بازدید: 8
  متر طبقه

  آپارتمان

  خواهان دو واحد آپارتمانی در محدوده رضا ش...

  70,000,000 رهن 2,500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 7068 تاریخ: 1398/05/15 نام‌خانوادگی: س شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 20,000,000 اجاره: 5,000,000
  تعداد بازدید: 6
  متر طبقه

  آپارتمان

  دو واحد آپارتمانی در یک مجموعه نوساز

  20,000,000 رهن 5,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 7067 تاریخ: 1398/05/15 نام‌خانوادگی: یعقوبی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 120 رهن: 60,000,000 اجاره: 3,000,000 تعداد‌نفرات: 2
  تعداد بازدید: 7
  120 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون مالک / ط 1 یا با آسانسور

  60,000,000 رهن 3,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 7066 تاریخ: 1398/05/15 نام‌خانوادگی: سلامتیان شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 100 رهن: 150,000,000 تعداد‌نفرات: 3
  تعداد بازدید: 9
  100 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  150,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 7059 تاریخ: 1398/05/13 نام‌خانوادگی: قاسم نژاد ‌معرف: مانیشن شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 120 رهن: 100,000,000 اجاره: 1,500,000 تعداد‌نفرات: 4
  تعداد بازدید: 8
  120 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  100,000,000 رهن 1,500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 7058 تاریخ: 1398/05/13 نام‌خانوادگی: فاطمی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 100 رهن: 50,000,000 اجاره: 2,000,000 تعداد‌نفرات: 3
  تعداد بازدید: 9
  100 متر طبقه

  آپارتمان

  ترجیحا- دو واحد کنار هم با همین مشخصات

  50,000,000 رهن 2,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 7055 تاریخ: 1398/05/13 نام‌خانوادگی: خانم ذاکری شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 70 رهن: 85,000,000 اجاره: 500,000 تعداد‌نفرات: 3
  تعداد بازدید: 8
  70 متر طبقه

  آپارتمان

  خواهان خرید تا 500 م هم هستند

  85,000,000 رهن 500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات