051-38769170-1

جستجوی‌خواهان

 • اجاره
  شناسه: 5728 تاریخ: 1397/08/25 نام‌خانوادگی: حسینی ‌معرف: آگهی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 250 رهن: 100,000,000 اجاره: 2,500,000
  تعداد بازدید: 5
  250 متر طبقه

  ویلایی

  قابل تبدیل به رهن کامل فقط اوایل رضوی

  100,000,000 رهن 2,500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5723 تاریخ: 1397/08/22 نام‌خانوادگی: دوراندیش شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 200 رهن: 50,000,000 اجاره: 1,200,000
  تعداد بازدید: 7
  200 متر طبقه

  ویلایی

  2طبقه مجزا

  50,000,000 رهن 1,200,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5718 تاریخ: 1397/08/20 نام‌خانوادگی: . شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 250 رهن: 400,000,000
  تعداد بازدید: 8
  250 متر طبقه

  ویلایی

  ویلایی با دو طبقه شیک

  400,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5694 تاریخ: 1397/08/09 نام‌خانوادگی: فصیحی شهر: مشهد منطقه: حرم متراژ: 250
  تعداد بازدید: 8
  250 متر طبقه

  ویلایی

  سمت حرم جهت شهرداری قزوین دو یا سه طبقه ...

  رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5683 تاریخ: 1397/08/04 نام‌خانوادگی: امامی ‌معرف: همسایه قبلی اقای ساجدی قاضی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 250
  تعداد بازدید: 11
  250 متر طبقه

  ویلایی

  رضوی39 بازدید شد

  رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5627 تاریخ: 1397/07/16 نام‌خانوادگی: مقامی ‌معرف: رودکی 22 شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 500 رهن: 150,000,000 اجاره: 1,500,000
  تعداد بازدید: 18
  500 متر طبقه

  ویلایی

  جهت مهد

  150,000,000 رهن 1,500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5615 تاریخ: 1397/07/13 نام‌خانوادگی: گیوه چی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 250 رهن: 20,000,000 اجاره: 4,000,000
  تعداد بازدید: 13
  250 متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  20,000,000 رهن 4,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5598 تاریخ: 1397/07/05 نام‌خانوادگی: جوان شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 250 رهن: 140,000,000 تعداد‌نفرات: 7
  تعداد بازدید: 15
  250 متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  140,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5571 تاریخ: 1397/06/26 نام‌خانوادگی: خانم توکلی زاده شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 250 رهن: 30,000,000 اجاره: 4,000,000
  تعداد بازدید: 17
  250 متر طبقه

  ویلایی

  دو واحد زیرزمین وبالا باشد

  30,000,000 رهن 4,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5540 تاریخ: 1397/06/18 نام‌خانوادگی: رادمرد شهر: مشهد منطقه: رضاشهر متراژ: 200 رهن: 70,000,000 اجاره: 1,700,000
  تعداد بازدید: 19
  200 متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  70,000,000 رهن 1,700,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5500 تاریخ: 1397/05/31 نام‌خانوادگی: سوادگری شهر: مشهد منطقه: رضاشهر
  تعداد بازدید: 27
  متر طبقه

  ویلایی

  دو واحدی جنوبی

  رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5458 تاریخ: 1397/05/17 نام‌خانوادگی: جهان خواه شهر: مشهد منطقه: رضاشهر متراژ: 250
  تعداد بازدید: 21
  250 متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5440 تاریخ: 1397/05/11 نام‌خانوادگی: وحدتی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 250 رهن: 50,000,000 اجاره: 5,000,000
  تعداد بازدید: 18
  250 متر طبقه

  ویلایی

  ویلایی 300 متر زیربنا جهت باشگاه

  50,000,000 رهن 5,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5401 تاریخ: 1397/05/01 نام‌خانوادگی: خانم مهرآیین شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 250 رهن: 100,000,000 اجاره: 2,500,000 تعداد‌نفرات: 2
  تعداد بازدید: 26
  250 متر طبقه

  ویلایی

  دو طبقه یا یک واحد اپارتمان تا 50م+2م اج...

  100,000,000 رهن 2,500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5385 تاریخ: 1397/04/30 نام‌خانوادگی: آقای خسروی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 500 اجاره: 10,000,000
  تعداد بازدید: 23
  500 متر طبقه

  ویلایی

  لاکچری باشد

  رهن 10,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات