051-38769170-1

جستجوی‌خواهان

 • اجاره
  شناسه: 5362 تاریخ: 1397/04/24 نام‌خانوادگی: رحیمی ‌معرف: اقای شجاعی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر متراژ: 250 رهن: 300,000,000
  تعداد بازدید: 23
  250 متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  300,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5354 تاریخ: 1397/04/23 نام‌خانوادگی: کاشانی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر متراژ: 200 رهن: 200,000,000
  تعداد بازدید: 25
  200 متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  200,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5282 تاریخ: 1397/04/12 نام‌خانوادگی: مقدسی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 120 رهن: 50,000,000 اجاره: 1,500,000 تعداد‌نفرات: 5
  تعداد بازدید: 29
  120 متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  50,000,000 رهن 1,500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5281 تاریخ: 1397/04/12 نام‌خانوادگی: دل آرامی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 250
  تعداد بازدید: 24
  250 متر طبقه

  ویلایی

  دو پارکینگ داشته باشد یا دوبلکس تمیز

  رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5231 تاریخ: 1397/04/05 نام‌خانوادگی: خانم غفوریان شهر: مشهد منطقه: رضاشهر رهن: 220,000,000
  تعداد بازدید: 20
  متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  220,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5212 تاریخ: 1397/04/01 نام‌خانوادگی: محسن آبادی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر متراژ: 250
  تعداد بازدید: 19
  250 متر طبقه

  ویلایی

  ملک دربست برای کافه سنتی

  رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5207 تاریخ: 1397/03/31 نام‌خانوادگی: خانم نعیمی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر رهن: 250,000,000
  تعداد بازدید: 17
  متر طبقه

  ویلایی

  دو واحد با یک سوییت داشته باشد

  250,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5188 تاریخ: 1397/03/29 نام‌خانوادگی: فراهانی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر متراژ: 300 رهن: 15,000,000 اجاره: 4,000,000
  تعداد بازدید: 23
  300 متر طبقه

  ویلایی

  فوری

  15,000,000 رهن 4,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5094 تاریخ: 1397/03/14 نام‌خانوادگی: مجیدی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 500 رهن: 50,000,000 اجاره: 5,000,000 تعداد‌نفرات: 4 طبقه: 2
  تعداد بازدید: 23
  500 متر طبقه 2

  ویلایی

  دو طبقه یا دوبلکس باشدپارکینگ 4 تا ماشین...

  50,000,000 رهن 5,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5084 تاریخ: 1397/03/13 نام‌خانوادگی: مجیدی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 500 رهن: 50,000,000 اجاره: 5,000,000 طبقه: 1
  تعداد بازدید: 25
  500 متر طبقه 1

  ویلایی

  دوبلکس یا دو واحد 150متری و پارکینگ حتما...

  50,000,000 رهن 5,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5063 تاریخ: 1397/03/09 نام‌خانوادگی: ملاک شهر: مشهد منطقه: رضاشهر متراژ: 255 رهن: 170,000,000
  تعداد بازدید: 19
  255 متر طبقه

  ویلایی

  دو طبقه از همکف

  170,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5054 تاریخ: 1397/03/08 نام‌خانوادگی: امین زاده ‌معرف: مهد شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 250
  تعداد بازدید: 20
  250 متر طبقه

  ویلایی

  مهد کودک

  رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 4961 تاریخ: 1397/02/23 نام‌خانوادگی: عطارپور شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 250 رهن: 40,000,000 اجاره: 3,000,000
  تعداد بازدید: 18
  250 متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  40,000,000 رهن 3,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 4958 تاریخ: 1397/02/23 نام‌خانوادگی: صبوری شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 200 رهن: 110,000,000 تعداد‌نفرات: 6
  تعداد بازدید: 20
  200 متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  110,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 4949 تاریخ: 1397/02/22 نام‌خانوادگی: سهیل شهر: مشهد منطقه: رضاشهر
  تعداد بازدید: 20
  متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  رهن اجاره مشاهده‌جزئیات