051-38769170-1

جستجوی‌خواهان

 • اجاره
  شناسه: 3953 تاریخ: 1396/06/12 نام‌خانوادگی: آقای میری شهر: مشهد منطقه: رضاشهر متراژ: 250 رهن: 10,000,000 اجاره: 4,000,000
  تعداد بازدید: 20
  250 متر طبقه

  ویلایی

  ویلایی دربست

  10,000,000 رهن 4,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 3892 تاریخ: 1396/05/30 نام‌خانوادگی: علوی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 250 رهن: 200,000,000
  تعداد بازدید: 20
  250 متر طبقه

  ویلایی

  ویلایی

  200,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 3834 تاریخ: 1396/05/12 نام‌خانوادگی: داوطلب شهر: مشهد منطقه: رضاشهر متراژ: 250 رهن: 300,000,000
  تعداد بازدید: 18
  250 متر طبقه

  ویلایی

  دو خانواده مجزا شیک-زیر زمین نباشد

  300,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 3827 تاریخ: 1396/05/11 نام‌خانوادگی: آقای خانی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر متراژ: 250 رهن: 160,000,000 اجاره: 0
  تعداد بازدید: 19
  250 متر طبقه

  ویلایی

  یک طبقه

  160,000,000 رهن 0 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 3644 تاریخ: 1396/04/02 نام‌خانوادگی: آقای غفارزاده شهر: مشهد منطقه: رضاشهر رهن: 150,000,000
  تعداد بازدید: 23
  متر طبقه

  ویلایی

  دربست/سه خوابه

  150,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 3625 تاریخ: 1396/03/30 نام‌خانوادگی: آقای رضازاده شهر: مشهد منطقه: رضاشهر رهن: 80,000,000 اجاره: 500,000
  تعداد بازدید: 20
  متر طبقه

  ویلایی

  دو واحدی باشد

  80,000,000 رهن 500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 3619 تاریخ: 1396/03/29 نام‌خانوادگی: عطاپور شهر: مشهد منطقه: رضاشهر متراژ: 250
  تعداد بازدید: 18
  250 متر طبقه

  ویلایی

  رهن کامل یا اجاره/سه خوابه باشد

  رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 3603 تاریخ: 1396/03/26 نام‌خانوادگی: آقای تیموری شهر: مشهد منطقه: رضاشهر متراژ: 250 رهن: 20,000,000 اجاره: 3,000,000
  تعداد بازدید: 19
  250 متر طبقه

  ویلایی

  برای مهدکودک/سه اتاق داشته باشد حداقل

  20,000,000 رهن 3,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 3597 تاریخ: 1396/03/26 نام‌خانوادگی: خانم افشار شهر: مشهد منطقه: رضاشهر متراژ: 250 رهن: 30,000,000 اجاره: 2,500,000
  تعداد بازدید: 20
  250 متر طبقه

  ویلایی

  دو طبقه باشد

  30,000,000 رهن 2,500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 3565 تاریخ: 1396/03/17 نام‌خانوادگی: خانم عامل شهر: مشهد منطقه: رضاشهر رهن: 120,000,000
  تعداد بازدید: 20
  متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  120,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 3507 تاریخ: 1396/03/03 نام‌خانوادگی: بخشی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر رهن: 120,000,000
  تعداد بازدید: 23
  متر طبقه

  ویلایی

  یک واحدی

  120,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 3482 تاریخ: 1396/02/26 نام‌خانوادگی: حسینی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر متراژ: 250 رهن: 10,000,000 اجاره: 2,000,000
  تعداد بازدید: 18
  250 متر طبقه

  ویلایی

  ویلایی دربست یک واحد یا آپارتمان درب مست...

  10,000,000 رهن 2,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 3481 تاریخ: 1396/02/28 نام‌خانوادگی: خانم حسینی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر متراژ: 250 رهن: 140,000,000 اجاره: 0
  تعداد بازدید: 20
  250 متر طبقه

  ویلایی

  ویلایی دربست دو طبقه

  140,000,000 رهن 0 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 3467 تاریخ: 1396/02/26 نام‌خانوادگی: خانم پریزاد شهر: مشهد منطقه: رضاشهر رهن: 15,000,000 اجاره: 1,200,000
  تعداد بازدید: 19
  متر طبقه

  ویلایی

  ویلایی متراژ کم ترجیحا دو طبقه

  15,000,000 رهن 1,200,000 اجاره مشاهده‌جزئیات