051-38769170-1

جستجوی‌خواهان

 • اجاره
  شناسه: 4697 تاریخ: 1397/01/16 نام‌خانوادگی: رضایی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر متراژ: 250 رهن: 100,000,000 اجاره: 3,000,000
  تعداد بازدید: 17
  250 متر طبقه

  ویلایی

  لوکس باشد/4خوابه

  100,000,000 رهن 3,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 4662 تاریخ: 1396/12/20 نام‌خانوادگی: عدالتی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر متراژ: 300 رهن: 20,000,000 اجاره: 3,500,000
  تعداد بازدید: 18
  300 متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  20,000,000 رهن 3,500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 4636 تاریخ: 1396/12/12 نام‌خانوادگی: هادی زاده ‌معرف: شرکت شهر: مشهد منطقه: رضاشهر متراژ: 250
  تعداد بازدید: 19
  250 متر طبقه

  ویلایی

  دو طبقه

  رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 4626 تاریخ: 1396/12/09 نام‌خانوادگی: عباسی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر رهن: 30,000,000 اجاره: 3,000,000
  تعداد بازدید: 19
  متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  30,000,000 رهن 3,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 4609 تاریخ: 1396/12/05 نام‌خانوادگی: نور زهی ‌معرف: مستاجر حافظی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر متراژ: 250
  تعداد بازدید: 20
  250 متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 4598 تاریخ: 1396/12/03 نام‌خانوادگی: جوهری ‌معرف: دوطبقه شهر: مشهد منطقه: رضاشهر متراژ: 250
  تعداد بازدید: 19
  250 متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 4591 تاریخ: 1396/12/01 نام‌خانوادگی: آقای بابایی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر متراژ: 250
  تعداد بازدید: 20
  250 متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 4559 تاریخ: 1396/11/25 نام‌خانوادگی: سپاهی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر رهن: 200,000,000
  تعداد بازدید: 20
  متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  200,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 4548 تاریخ: 1396/11/23 نام‌خانوادگی: صلواتی ‌معرف: دوطبقه شهر: مشهد منطقه: رضاشهر متراژ: 250 رهن: 150,000,000
  تعداد بازدید: 21
  250 متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  150,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 4355 تاریخ: 1396/10/15 نام‌خانوادگی: فروردین ‌معرف: دوطبقه شهر: مشهد منطقه: رضاشهر متراژ: 250 رهن: 100,000,000 اجاره: 500,000
  تعداد بازدید: 20
  250 متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  100,000,000 رهن 500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 4212 تاریخ: 1396/08/30 نام‌خانوادگی: آقای منتظری شهر: مشهد منطقه: رضاشهر متراژ: 100 رهن: 15,000,000 اجاره: 1,200,000 تعداد‌نفرات: 4
  تعداد بازدید: 20
  100 متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  15,000,000 رهن 1,200,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 4165 تاریخ: 1396/08/06 نام‌خانوادگی: شجاعی ‌معرف: همسایه شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 250 رهن: 140,000,000
  تعداد بازدید: 20
  250 متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  140,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 4134 تاریخ: 1396/07/30 نام‌خانوادگی: ایزدی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر متراژ: 85 رهن: 35,000,000 اجاره: 200,000 تعداد‌نفرات: 4
  تعداد بازدید: 23
  85 متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  35,000,000 رهن 200,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 4119 تاریخ: 1396/07/26 نام‌خانوادگی: خانم رحمانی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر متراژ: 510 رهن: 10,000,000 اجاره: 5,000,000
  تعداد بازدید: 22
  510 متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  10,000,000 رهن 5,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 4056 تاریخ: 1396/07/03 نام‌خانوادگی: رضازاده شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 150 رهن: 10,000,000 اجاره: 3,000,000
  تعداد بازدید: 20
  150 متر طبقه

  ویلایی

  قابل تبدیل به رهن کامل ویلایی یا همکف د...

  10,000,000 رهن 3,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات