051-38769170-1

جستجوی‌خواهان

 • اجاره
  شناسه: 4918 تاریخ: 1397/02/16 نام‌خانوادگی: نوری زاده شهر: مشهد منطقه: رضاشهر متراژ: 250
  تعداد بازدید: 21
  250 متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 4906 تاریخ: 1397/02/15 نام‌خانوادگی: خانم بهبهانی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر متراژ: 250 رهن: 80,000,000 اجاره: 2,500,000
  تعداد بازدید: 19
  250 متر طبقه

  ویلایی

  دو واحدی

  80,000,000 رهن 2,500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 4855 تاریخ: 1397/02/06 نام‌خانوادگی: پایسته شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 250 رهن: 30 اجاره: 3,000,000
  تعداد بازدید: 22
  250 متر طبقه

  ویلایی

  جهت مدرسه ابتدائی دو طبقه

  30 رهن 3,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 4843 تاریخ: 1397/02/05 نام‌خانوادگی: حجت پناه شهر: مشهد منطقه: رضاشهر متراژ: 160 رهن: 130,000,000 اجاره: 0 تعداد‌نفرات: 4
  تعداد بازدید: 19
  160 متر طبقه

  ویلایی

  سه خواب داشته باشد

  130,000,000 رهن 0 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 4840 تاریخ: 1397/02/04 نام‌خانوادگی: هادی زاده شهر: مشهد منطقه: رضاشهر متراژ: 250 رهن: 200,000,000
  تعداد بازدید: 19
  250 متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  200,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 4827 تاریخ: 1397/02/02 نام‌خانوادگی: غفرانی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 250 رهن: 10,000,000 اجاره: 4,000,000
  تعداد بازدید: 19
  250 متر طبقه

  ویلایی

  جهت فیلمبرداری

  10,000,000 رهن 4,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 4820 تاریخ: 1397/02/01 نام‌خانوادگی: رضایی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر متراژ: 250 رهن: 120,000,000
  تعداد بازدید: 20
  250 متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  120,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 4787 تاریخ: 1397/01/28 نام‌خانوادگی: موسوی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر متراژ: 250 رهن: 200,000,000
  تعداد بازدید: 21
  250 متر طبقه

  ویلایی

  دوطبقه

  200,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 4775 تاریخ: 1397/01/26 نام‌خانوادگی: آقای بهروان شهر: مشهد منطقه: رضاشهر متراژ: 250
  تعداد بازدید: 22
  250 متر طبقه

  ویلایی

  دوو احدی-یک واحد سه خواب باشد

  رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 4772 تاریخ: 1397/01/26 نام‌خانوادگی: دهقان شهر: مشهد منطقه: رضاشهر متراژ: 250 رهن: 50,000,000 اجاره: 3,000,000
  تعداد بازدید: 20
  250 متر طبقه

  ویلایی

  دوطبقه

  50,000,000 رهن 3,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 4754 تاریخ: 1397/01/23 نام‌خانوادگی: غفرانی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 250 رهن: 200,000,000
  تعداد بازدید: 25
  250 متر طبقه

  ویلایی

  قابل تبدیل به اجاره

  200,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 4744 تاریخ: 1397/01/22 نام‌خانوادگی: خانم مشتاقی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 250 رهن: 120,000,000
  تعداد بازدید: 22
  250 متر طبقه

  ویلایی

  150متر قابل تبدیل به 10م +3م اچاره

  120,000,000 رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 4727 تاریخ: 1397/01/20 نام‌خانوادگی: میرحسینی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 250 رهن: 50,000,000 اجاره: 3,000,000
  تعداد بازدید: 22
  250 متر طبقه

  ویلایی

  ترجیحا دو طبقه

  50,000,000 رهن 3,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 4708 تاریخ: 1397/01/18 نام‌خانوادگی: موسوی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر متراژ: 510 رهن: 50,000,000 اجاره: 10,000,000
  تعداد بازدید: 20
  510 متر طبقه

  ویلایی

  دفترکار شرکت حمل نقل/400متر زیربنا/حاشیه...

  50,000,000 رهن 10,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 4697 تاریخ: 1397/01/16 نام‌خانوادگی: رضایی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر متراژ: 250 رهن: 100,000,000 اجاره: 3,000,000
  تعداد بازدید: 21
  250 متر طبقه

  ویلایی

  لوکس باشد/4خوابه

  100,000,000 رهن 3,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات