051-38769170-1

جستجوی‌خواهان

 • اجاره
  شناسه: 5802 تاریخ: 1397/09/20 نام‌خانوادگی: فرخنده ‌معرف: میوه فروشی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 20 رهن: 10,000,000 اجاره: 1,500,000
  تعداد بازدید: 0
  20 متر طبقه

  تجاری

  تجاری

  10,000,000 رهن 1,500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5669 تاریخ: 1397/07/27 نام‌خانوادگی: سهیلی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 30 رهن: 10,000,000 اجاره: 3,000,000
  تعداد بازدید: 5
  30 متر طبقه

  تجاری

  تجاری جهت سوپر

  10,000,000 رهن 3,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5642 تاریخ: 1397/07/20 نام‌خانوادگی: وطن خواه شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 20 رهن: 40,000,000 اجاره: 0
  تعداد بازدید: 5
  20 متر طبقه

  تجاری

  برای کار حبوبات و خشکبار

  40,000,000 رهن 0 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5583 تاریخ: 1397/06/31 نام‌خانوادگی: کارگر شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 100 رهن: 10,000,000 اجاره: 1,000,000
  تعداد بازدید: 8
  100 متر طبقه

  تجاری

  دفتر کار و انباری دکوراسیون داخلی

  10,000,000 رهن 1,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5502 تاریخ: 1397/06/01 نام‌خانوادگی: نبوی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر متراژ: 70
  تعداد بازدید: 12
  70 متر طبقه

  تجاری

  جهت فست فود

  رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5446 تاریخ: 1397/05/12 نام‌خانوادگی: ابراهیمی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر
  تعداد بازدید: 14
  متر طبقه

  تجاری

  جهت دفتر بیمه

  رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5306 تاریخ: 1397/04/15 نام‌خانوادگی: نعمتی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 20 رهن: 5,000,000 اجاره: 1,500,000
  تعداد بازدید: 14
  20 متر طبقه

  تجاری

  تجاری جهت خیاطی

  5,000,000 رهن 1,500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5193 تاریخ: 1397/03/29 نام‌خانوادگی: طاهری شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 50 رهن: 10,000,000 اجاره: 3,000,000
  تعداد بازدید: 15
  50 متر طبقه

  تجاری

  تجاری کافی شاپ

  10,000,000 رهن 3,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 4984 تاریخ: 1397/02/27 نام‌خانوادگی: سیدزاده شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 20
  تعداد بازدید: 19
  20 متر طبقه

  تجاری

  بدون‌توضیحات

  رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 4696 تاریخ: 1397/01/16 نام‌خانوادگی: تبریزی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 35 رهن: 30,000,000 اجاره: 2,500,000
  تعداد بازدید: 21
  35 متر طبقه

  تجاری

  مغازه جهت دیزی

  30,000,000 رهن 2,500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 4500 تاریخ: 1396/11/13 نام‌خانوادگی: شجاعی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 250 رهن: 10,000,000 اجاره: 2,800,000
  تعداد بازدید: 27
  250 متر طبقه

  تجاری

  دفترکار-مشاوره

  10,000,000 رهن 2,800,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 4460 تاریخ: 1396/11/07 نام‌خانوادگی: گلمکانی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 20 رهن: 1,000,000 اجاره: 300,000
  تعداد بازدید: 25
  20 متر طبقه

  تجاری

  آرایشگاه زنونه

  1,000,000 رهن 300,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 4338 تاریخ: 1396/10/09 نام‌خانوادگی: حسین زاده شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 50 رهن: 30,000,000 اجاره: 400,000
  تعداد بازدید: 26
  50 متر طبقه

  تجاری

  جهت سالن-درب مستقل

  30,000,000 رهن 400,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 4307 تاریخ: 1396/10/03 نام‌خانوادگی: مهاجرانی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 20 رهن: 10,000,000 اجاره: 1,000,000
  تعداد بازدید: 27
  20 متر طبقه

  تجاری

  تجاری گل فروشی

  10,000,000 رهن 1,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 3629 تاریخ: 1396/03/31 نام‌خانوادگی: شوقی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر
  تعداد بازدید: 24
  متر طبقه

  تجاری

  مغازه برای قهوه

  رهن اجاره مشاهده‌جزئیات