051-38769170-1

جستجوی‌خواهان

 • اجاره
  شناسه: 6391 تاریخ: 1398/02/18 نام‌خانوادگی: محمودی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 40 رهن: 20,000,000 اجاره: 2,700,000
  تعداد بازدید: 0
  40 متر طبقه

  تجاری

  تعویض روغنی

  20,000,000 رهن 2,700,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6384 تاریخ: 1398/02/17 نام‌خانوادگی: دهقان شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 40 رهن: 10,000,000 اجاره: 1,500,000
  تعداد بازدید: 1
  40 متر طبقه

  تجاری

  جهت آرایشگاه زنانه

  10,000,000 رهن 1,500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6373 تاریخ: 1398/02/14 نام‌خانوادگی: خانم مروی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 اجاره: 1,000,000
  تعداد بازدید: 2
  متر طبقه

  تجاری

  بدون‌توضیحات

  رهن 1,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6358 تاریخ: 1398/02/10 نام‌خانوادگی: عبداللهی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 130 رهن: 100,000,000 اجاره: 20,000,000
  تعداد بازدید: 2
  130 متر طبقه

  تجاری

  جهت هایپر

  100,000,000 رهن 20,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6215 تاریخ: 1398/01/22 نام‌خانوادگی: محسن زاده شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 15,000,000 اجاره: 2,200,000
  تعداد بازدید: 5
  متر طبقه

  تجاری

  جهت گیم نت و حاشیه رضوی و خاقانی

  15,000,000 رهن 2,200,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6160 تاریخ: 1398/01/11 نام‌خانوادگی: خانم دیده بان شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 رهن: 5,000,000 اجاره: 500,000
  تعداد بازدید: 6
  متر طبقه

  تجاری

  جهت آرایشگاه زنانه

  5,000,000 رهن 500,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6159 تاریخ: 1398/01/11 نام‌خانوادگی: بخت شیرین شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1
  تعداد بازدید: 6
  متر طبقه

  تجاری

  جهت فروشگاه قهوه

  رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6137 تاریخ: 1397/12/20 نام‌خانوادگی: ابوالفضلی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 20 رهن: 10,000,000 اجاره: 2,000,000
  تعداد بازدید: 6
  20 متر طبقه

  تجاری

  بدون‌توضیحات

  10,000,000 رهن 2,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6106 تاریخ: 1397/12/15 نام‌خانوادگی: اصغری شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 70 رهن: 20,000,000 اجاره: 1,300,000
  تعداد بازدید: 6
  70 متر طبقه

  تجاری

  جهت بسته بندی / واحد رضوی 22 بازدید شد

  20,000,000 رهن 1,300,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6097 تاریخ: 1397/12/13 نام‌خانوادگی: یوسفی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 40
  تعداد بازدید: 10
  40 متر طبقه

  تجاری

  30 تا 60 متر جهت فست فود

  رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 6019 تاریخ: 1397/11/27 نام‌خانوادگی: خانم فارسی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1
  تعداد بازدید: 8
  متر طبقه

  تجاری

  جهت سالن آرایش زنانه با تجهیزات

  رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5944 تاریخ: 1397/11/07 نام‌خانوادگی: مختاری شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 100 رهن: 40,000,000 اجاره: 4,000,000
  تعداد بازدید: 12
  100 متر طبقه

  تجاری

  بدون‌توضیحات

  40,000,000 رهن 4,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5877 تاریخ: 1397/10/20 نام‌خانوادگی: عطاری شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 40
  تعداد بازدید: 13
  40 متر طبقه

  تجاری

  تجاری-سیب زمینی

  رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5873 تاریخ: 1397/10/19 نام‌خانوادگی: دیوار شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 170
  تعداد بازدید: 12
  170 متر طبقه

  تجاری

  170متر به بالا برای کارگاه شیرینی پزی

  رهن اجاره مشاهده‌جزئیات
 • اجاره
  شناسه: 5834 تاریخ: 1397/10/04 نام‌خانوادگی: آقای زرگری شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 40 رهن: 10,000,000 اجاره: 1,000,000
  تعداد بازدید: 9
  40 متر طبقه

  تجاری

  جهت آرایشگاه زنانه

  10,000,000 رهن 1,000,000 اجاره مشاهده‌جزئیات