051-38769170-1

جستجوی‌خواهان

 • فروش
  شناسه: 7120 تاریخ: 1398/05/31 نام‌خانوادگی: طباطبایی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 150 مبلغ: 1,600,000,000
  تعداد بازدید: 0
  150 متر طبقه

  آپارتمان

  واحد اتوبوسی نمیخواهند

  1,600,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 7118 تاریخ: 1398/05/30 نام‌خانوادگی: احمدی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 100 مبلغ: 1,000,000,000
  تعداد بازدید: 0
  100 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  1,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 7115 تاریخ: 1398/05/30 نام‌خانوادگی: جلالی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 مبلغ: 600,000,000
  تعداد بازدید: 0
  متر طبقه

  آپارتمان

  منطقه رضاشهر

  600,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 7112 تاریخ: 1398/05/28 نام‌خانوادگی: حسابی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 160
  تعداد بازدید: 0
  160 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

 • فروش
  شناسه: 7109 تاریخ: 1398/05/27 نام‌خانوادگی: خانم طوسی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 90 مبلغ: 800,000,000
  تعداد بازدید: 0
  90 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  800,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 7104 تاریخ: 1398/05/26 نام‌خانوادگی: صادقی زاده شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1
  تعداد بازدید: 1
  متر طبقه

  آپارتمان

  واحد آپارتمانی 97 متری در خاقانی 1 جهت ف...

 • فروش
  شناسه: 7103 تاریخ: 1398/05/26 نام‌خانوادگی: محسنی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 90 مبلغ: 900,000,000
  تعداد بازدید: 1
  90 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  900,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 7099 تاریخ: 1398/05/25 نام‌خانوادگی: هاشمی فرش فروش شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 350 مبلغ: 3,000,000,000
  تعداد بازدید: 1
  350 متر طبقه

  آپارتمان

  واحد عظیمی بارذیذ شذ

  3,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 7097 تاریخ: 1398/05/25 نام‌خانوادگی: شکیبائی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 مبلغ: 100,000,000
  تعداد بازدید: 1
  متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  100,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 7096 تاریخ: 1398/05/25 نام‌خانوادگی: نائینی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 مبلغ: 900,000,000
  تعداد بازدید: 1
  متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  900,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 7092 تاریخ: 1398/05/24 نام‌خانوادگی: علیپور شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 150 مبلغ: 1,500,000,000
  تعداد بازدید: 1
  150 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  1,500,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 7090 تاریخ: 1398/05/24 نام‌خانوادگی: ابراهیم زاده شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 150 مبلغ: 1,400,000,000
  تعداد بازدید: 1
  150 متر طبقه

  آپارتمان

  خریدار واقعی

  1,400,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 7089 تاریخ: 1398/05/22 نام‌خانوادگی: حسینی رضوی28 شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 160 مبلغ: 1,500,000
  تعداد بازدید: 1
  160 متر طبقه

  آپارتمان

  پیش فروش باشه - 400نقد

  1,500,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 7087 تاریخ: 1398/05/22 نام‌خانوادگی: دشتی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 250 مبلغ: 3,000,000,000
  تعداد بازدید: 1
  250 متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  3,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 7083 تاریخ: 1398/05/22 نام‌خانوادگی: میری ‌معرف: دیوار- آپارتمان نصری شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 150 مبلغ: 1,500,000,000
  تعداد بازدید: 1
  150 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  1,500,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات