051-38769170-1

جستجوی‌خواهان

 • فروش
  شناسه: 615 تاریخ: 1394/04/10 نام‌خانوادگی: جغتایی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 130 مبلغ: 370,000,000 تعداد‌نفرات: 3 طبقه: 2
  تعداد بازدید: 15
  130 متر طبقه 2

  آپارتمان

  حتما سه خواب

  370,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 613 تاریخ: 1394/04/09 نام‌خانوادگی: نوری شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 170 طبقه: 0
  تعداد بازدید: 16
  170 متر طبقه 0

  آپارتمان

  خریدار 4 واحدی باهم

 • فروش
  شناسه: 608 تاریخ: 1394/04/09 نام‌خانوادگی: فارسی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 75 مبلغ: 175,000,000 طبقه: 1
  تعداد بازدید: 16
  75 متر طبقه 1

  آپارتمان

  آپارتمان-همکف نباشد

  175,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 604 تاریخ: 1394/04/07 نام‌خانوادگی: داورپناه شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 90 رهن: 5,000,000 اجاره: 1,000,000 تعداد‌نفرات: 2
  تعداد بازدید: 15
  90 متر طبقه

  آپارتمان

  جهت جهاز

 • فروش
  شناسه: 603 تاریخ: 1394/04/07 نام‌خانوادگی: قربانی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 150 رهن: 40,000,000 اجاره: 900,000 تعداد‌نفرات: 2
  تعداد بازدید: 16
  150 متر طبقه

  آپارتمان

  ترجیحا صفر

 • فروش
  شناسه: 602 تاریخ: 1394/04/07 نام‌خانوادگی: صادقی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 70 رهن: 10,000,000 اجاره: 500,000 تعداد‌نفرات: 2
  تعداد بازدید: 17
  70 متر طبقه

  آپارتمان

  آپارتمان-کارمند

 • فروش
  شناسه: 601 تاریخ: 1394/04/07 نام‌خانوادگی: دبیری شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 100 رهن: 10,000,000 اجاره: 1,000,000 تعداد‌نفرات: 2
  تعداد بازدید: 16
  100 متر طبقه

  آپارتمان

  برای جهیزیه

 • فروش
  شناسه: 600 تاریخ: 1394/04/07 نام‌خانوادگی: سیدی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 90 مبلغ: 200,000,000 رهن: 0 اجاره: 0 تعداد‌نفرات: 0
  تعداد بازدید: 29
  90 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  200,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 599 تاریخ: 1394/04/06 نام‌خانوادگی: شکفته شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 80 رهن: 10,000,000 اجاره: 700,000 تعداد‌نفرات: 4
  تعداد بازدید: 15
  80 متر طبقه

  آپارتمان

  پله کم باشد-مریض دارند

 • فروش
  شناسه: 598 تاریخ: 1394/04/06 نام‌خانوادگی: محمدزاده شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 70 مبلغ: 130,000,000
  تعداد بازدید: 17
  70 متر طبقه

  آپارتمان

  آپارتمان-

  130,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 597 تاریخ: 1394/04/06 نام‌خانوادگی: عرب شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 100 رهن: 30,000,000 تعداد‌نفرات: 3
  تعداد بازدید: 16
  100 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

 • فروش
  شناسه: 596 تاریخ: 1394/04/06 نام‌خانوادگی: متولی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 250 مبلغ: 1,000,000,000
  تعداد بازدید: 16
  250 متر طبقه

  آپارتمان

  معاوضه با ویلای

  1,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 595 تاریخ: 1394/04/06 نام‌خانوادگی: حاجی آقایی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 250 رهن: 70,000,000 اجاره: 0 تعداد‌نفرات: 3
  تعداد بازدید: 14
  250 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

 • فروش
  شناسه: 594 تاریخ: 1394/04/05 نام‌خانوادگی: حسینی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 90 مبلغ: 200,000,000
  تعداد بازدید: 13
  90 متر طبقه

  آپارتمان

  بدون‌توضیحات

  200,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 593 تاریخ: 1394/04/05 نام‌خانوادگی: منعمی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 60 رهن: 2,000,000 اجاره: 400,000 تعداد‌نفرات: 2
  تعداد بازدید: 18
  60 متر طبقه

  آپارتمان

  کارمند بانک