051-38769170-1

جستجوی‌خواهان

 • فروش
  شناسه: 455 تاریخ: 1394/03/06 نام‌خانوادگی: ستوده شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 120 رهن: 50,000,000 اجاره: 300,000 تعداد‌نفرات: 4
  تعداد بازدید: 14
  120 متر طبقه

  آپارتمان

  آپارتمان-بازنشسته

 • فروش
  شناسه: 454 تاریخ: 1394/03/06 نام‌خانوادگی: خاشعی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 100 رهن: 30,000,000 اجاره: 500,000 تعداد‌نفرات: 2
  تعداد بازدید: 14
  100 متر طبقه

  آپارتمان

  آپارتمان-برای جهاز

 • فروش
  شناسه: 453 تاریخ: 1394/03/06 نام‌خانوادگی: خانم مقدم شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 35 رهن: 5,000,000 اجاره: 600,000 تعداد‌نفرات: 1
  تعداد بازدید: 13
  35 متر طبقه

  آپارتمان

  جهت آرایشگاه زنانه

 • فروش
  شناسه: 452 تاریخ: 1394/03/06 نام‌خانوادگی: خانم خالقی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 120 رهن: 60,000,000 تعداد‌نفرات: 4
  تعداد بازدید: 15
  120 متر طبقه

  آپارتمان

  تمیز

 • فروش
  شناسه: 451 تاریخ: 1394/03/06 نام‌خانوادگی: آقای قربانی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 95 رهن: 40,000,000 اجاره: 0 تعداد‌نفرات: 4
  تعداد بازدید: 15
  95 متر طبقه

  آپارتمان

  مجموع رهن واجاره 1000000م

 • فروش
  شناسه: 450 تاریخ: 1394/03/05 نام‌خانوادگی: طباطبایی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 70 مبلغ: 150,000,000
  تعداد بازدید: 13
  70 متر طبقه

  آپارتمان

  آپارتمان-برای آرایش زنانه

  150,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 449 تاریخ: 1394/03/05 نام‌خانوادگی: باقری شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 150 رهن: 20,000,000 اجاره: 1,200,000 تعداد‌نفرات: 4
  تعداد بازدید: 14
  150 متر طبقه

  آپارتمان

  دو واحد باهم می خوان

 • فروش
  شناسه: 448 تاریخ: 1394/03/05 نام‌خانوادگی: حجازی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 100 مبلغ: 270,000,000
  تعداد بازدید: 15
  100 متر طبقه

  آپارتمان

  آپارتمان-مهندس

  270,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 447 تاریخ: 1394/03/05 نام‌خانوادگی: اسماعیل زاده شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 140 مبلغ: 400,000,000 تعداد‌نفرات: 4
  تعداد بازدید: 17
  140 متر طبقه
  400,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 446 تاریخ: 1394/03/05 نام‌خانوادگی: آقای روحانی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 200 رهن: 100,000,000 اجاره: 0 تعداد‌نفرات: 7
  تعداد بازدید: 16
  200 متر طبقه

  آپارتمان

  تا 500 اجاره هم مقدور است 2 واحد باهم

 • فروش
  شناسه: 445 تاریخ: 1394/03/05 نام‌خانوادگی: فرزانه شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 80 مبلغ: 180,000,000 تعداد‌نفرات: 3
  تعداد بازدید: 18
  80 متر طبقه

  آپارتمان

  حتما با آسانسور

  180,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 444 تاریخ: 1394/03/04 نام‌خانوادگی: رحمتی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 100 رهن: 45,000,000 تعداد‌نفرات: 3
  تعداد بازدید: 17
  100 متر طبقه

  آپارتمان

  آپارتمان-شرکت ساختمانی-خانم کارمند دانشگ...

 • فروش
  شناسه: 443 تاریخ: 1394/03/04 نام‌خانوادگی: خانم فلاح شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 120 رهن: 25,000,000 اجاره: 1,000,000 تعداد‌نفرات: 3
  تعداد بازدید: 17
  120 متر طبقه
 • فروش
  شناسه: 442 تاریخ: 1394/03/04 نام‌خانوادگی: جانداری شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 170 رهن: 140,000,000 اجاره: 0 تعداد‌نفرات: 3
  تعداد بازدید: 17
  170 متر طبقه
 • فروش
  شناسه: 441 تاریخ: 1394/03/04 نام‌خانوادگی: اسدی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 130 مبلغ: 350,000,000 تعداد‌نفرات: 3
  تعداد بازدید: 18
  130 متر طبقه

  آپارتمان

  کارمند پست

  350,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات