051-38769170-1

جستجوی‌خواهان

 • فروش
  شناسه: 4974 تاریخ: 1397/02/25 نام‌خانوادگی: آقای عاشورزاده شهر: مشهد منطقه: رضاشهر متراژ: 300 مبلغ: 1,600,000,000
  تعداد بازدید: 16
  300 متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  1,600,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 4972 تاریخ: 1397/02/25 نام‌خانوادگی: قاسمی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر مبلغ: 1,400,000,000
  تعداد بازدید: 18
  متر طبقه

  ویلایی

  برای ساخت

  1,400,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 4962 تاریخ: 1397/02/23 نام‌خانوادگی: ایرانپور شهر: مشهد منطقه: رضاشهر متراژ: 510 مبلغ: 2,500,000,000
  تعداد بازدید: 20
  510 متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  2,500,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 4960 تاریخ: 1397/02/23 نام‌خانوادگی: یوسفی ‌معرف: سازنده شهر: مشهد منطقه: رضاشهر مبلغ: 2,000,000,000
  تعداد بازدید: 18
  متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  2,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 4957 تاریخ: 1397/02/23 نام‌خانوادگی: امیدخدا شهر: مشهد منطقه: رضاشهر مبلغ: 1,300,000,000
  تعداد بازدید: 18
  متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  1,300,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 4944 تاریخ: 1397/02/21 نام‌خانوادگی: اخوان ‌معرف: خواهان موردصارمی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر مبلغ: 1,300,000,000
  تعداد بازدید: 17
  متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  1,300,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 4939 تاریخ: 1397/02/20 نام‌خانوادگی: وصالی ‌معرف: خواهان مولانا3 شهر: مشهد منطقه: رضاشهر
  تعداد بازدید: 21
  متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

 • فروش
  شناسه: 4938 تاریخ: 1397/02/20 نام‌خانوادگی: قائمی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر مبلغ: 1,300,000,000
  تعداد بازدید: 22
  متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  1,300,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 4936 تاریخ: 1397/02/20 نام‌خانوادگی: جلاییان شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 مبلغ: 1,500,000,000
  تعداد بازدید: 20
  متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  1,500,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 4923 تاریخ: 1397/02/17 نام‌خانوادگی: سیفی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 250 مبلغ: 1,500,000,000 طبقه: 2
  تعداد بازدید: 19
  250 متر طبقه 2

  ویلایی

  دوطبقه تمیز -پسر09153593790

  1,500,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 4922 تاریخ: 1397/02/17 نام‌خانوادگی: حسینی ‌معرف: فرامرز آپارتمان دارند شهر: مشهد منطقه: رضاشهر مبلغ: 1,000,000,000
  تعداد بازدید: 19
  متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  1,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 4920 تاریخ: 1397/02/17 نام‌خانوادگی: خانم حسابی ‌معرف: طبقه پایین مجتبوی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 250 مبلغ: 1,300,000,000
  تعداد بازدید: 22
  250 متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  1,300,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 4919 تاریخ: 1397/02/17 نام‌خانوادگی: خدیری شهر: مشهد منطقه: رضاشهر متراژ: 200 مبلغ: 750,000,000
  تعداد بازدید: 19
  200 متر طبقه

  ویلایی

  خریدار

  750,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 4914 تاریخ: 1397/02/16 نام‌خانوادگی: لعل آبادی ‌معرف: نسترن ساخت وساز دارند شهر: مشهد منطقه: رضاشهر مبلغ: 2,000,000,000
  تعداد بازدید: 20
  متر طبقه

  ویلایی

  تراکم دار

  2,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 4907 تاریخ: 1397/02/15 نام‌خانوادگی: مهندس نیک خوی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر
  تعداد بازدید: 21
  متر طبقه

  ویلایی

  تهاتر با ماشین