051-38769170-1

جستجوی‌خواهان

 • فروش
  شناسه: 4684 تاریخ: 1397/02/14 نام‌خانوادگی: واعظی ‌معرف: نیشابور شهر: مشهد منطقه: رضاشهر متراژ: 250 مبلغ: 750,000,000
  تعداد بازدید: 17
  250 متر طبقه

  ویلایی

  09155728719

  750,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 4683 تاریخ: 1397/01/14 نام‌خانوادگی: آقای فکور شهر: مشهد منطقه: رضاشهر متراژ: 510
  تعداد بازدید: 17
  510 متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

 • فروش
  شناسه: 4676 تاریخ: 1397/01/09 نام‌خانوادگی: جلالی ‌معرف: سنگان/400نقد شهر: مشهد منطقه: رضاشهر مبلغ: 750,000,000
  تعداد بازدید: 21
  متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  750,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 4675 تاریخ: 1397/01/08 نام‌خانوادگی: نجف آباد ‌معرف: مغازه یا ویلایی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر متراژ: 125 مبلغ: 450,000,000
  تعداد بازدید: 18
  125 متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  450,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 4658 تاریخ: 1396/12/19 نام‌خانوادگی: آقای شجاع شهر: مشهد منطقه: رضاشهر متراژ: 250 مبلغ: 1,000,000,000
  تعداد بازدید: 21
  250 متر طبقه

  ویلایی

  تراکم متوسط

  1,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 4657 تاریخ: 1396/12/19 نام‌خانوادگی: خزاعی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر متراژ: 250 مبلغ: 900,000,000
  تعداد بازدید: 19
  250 متر طبقه

  ویلایی

  ویلایی دو واحدی/زیر10سال

  900,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 4655 تاریخ: 1396/12/18 نام‌خانوادگی: شیرازی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر متراژ: 250 مبلغ: 1,000,000,000
  تعداد بازدید: 21
  250 متر طبقه

  ویلایی

  حداقل 180متر زیربنا داشته باشد

  1,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 4641 تاریخ: 1396/12/13 نام‌خانوادگی: خانم آصفی ‌معرف: عرض10متر برای ساخت شهر: مشهد منطقه: رضاشهر متراژ: 250 مبلغ: 1,000,000,000
  تعداد بازدید: 22
  250 متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  1,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 4640 تاریخ: 1396/12/13 نام‌خانوادگی: آقای عزیزی ‌معرف: سه واحدی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر مبلغ: 1,000,000,000
  تعداد بازدید: 24
  متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  1,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 4637 تاریخ: 1396/12/12 نام‌خانوادگی: آقای حسن پور ‌معرف: 09154163793 شهر: مشهد منطقه: رضاشهر
  تعداد بازدید: 21
  متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

 • فروش
  شناسه: 4621 تاریخ: 1396/12/06 نام‌خانوادگی: اثنی عشری شهر: مشهد منطقه: رضاشهر متراژ: 300 مبلغ: 1,100,000,000
  تعداد بازدید: 21
  300 متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  1,100,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 4614 تاریخ: 1396/12/05 نام‌خانوادگی: کاظمی ‌معرف: رودکی2 شهر: مشهد منطقه: رضاشهر متراژ: 510
  تعداد بازدید: 20
  510 متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

 • فروش
  شناسه: 4604 تاریخ: 1396/12/04 نام‌خانوادگی: طهانی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 510 مبلغ: 2,200,000,000
  تعداد بازدید: 22
  510 متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  2,200,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 4595 تاریخ: 1396/12/02 نام‌خانوادگی: مهدی زاده شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 200 مبلغ: 800,000,000
  تعداد بازدید: 21
  200 متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  800,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 4594 تاریخ: 1396/12/02 نام‌خانوادگی: یزدان فر شهر: مشهد منطقه: رضاشهر مبلغ: 550,000,000
  تعداد بازدید: 19
  متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  550,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات