051-38769170-1

جستجوی‌خواهان

 • فروش
  شناسه: 6321 تاریخ: 1398/02/05 نام‌خانوادگی: جلالیان شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 120 مبلغ: 1,200,000,000
  تعداد بازدید: 3
  120 متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  1,200,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 6303 تاریخ: 1398/02/02 نام‌خانوادگی: چالشی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 180 مبلغ: 1,300,000,000
  تعداد بازدید: 3
  180 متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  1,300,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 6302 تاریخ: 1398/02/02 نام‌خانوادگی: نیازی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 500 مبلغ: 4,500,000,000
  تعداد بازدید: 3
  500 متر طبقه

  ویلایی

  جهت ساخت و ساز / همکار

  4,500,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 6290 تاریخ: 1398/01/31 نام‌خانوادگی: زنجیری ‌معرف: سازنده انوری 1 شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 510
  تعداد بازدید: 3
  510 متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

 • فروش
  شناسه: 6285 تاریخ: 1398/01/31 نام‌خانوادگی: بابازاده شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 مبلغ: 3,000,000,000
  تعداد بازدید: 4
  متر طبقه

  ویلایی

  جهت ساخت ساز

  3,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 6262 تاریخ: 1398/01/28 نام‌خانوادگی: خانم مهدوی ‌معرف: دوست سیما شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 180 مبلغ: 1,400,000,000 طبقه: 2
  تعداد بازدید: 3
  180 متر طبقه 2

  ویلایی

  2 طبقه باشد

  1,400,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 6260 تاریخ: 1398/01/28 نام‌خانوادگی: ابراهیمی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 500 مبلغ: 5,300,000,000
  تعداد بازدید: 4
  500 متر طبقه

  ویلایی

  جهت ساخت دهخدا

  5,300,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 6247 تاریخ: 1398/01/26 نام‌خانوادگی: منصوری شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 مبلغ: 3,000,000,000
  تعداد بازدید: 4
  متر طبقه

  ویلایی

  ملک فرهادی معرفی شد

  3,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 6246 تاریخ: 1398/01/26 نام‌خانوادگی: غفاری شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 250 مبلغ: 1,900,000,000
  تعداد بازدید: 3
  250 متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  1,900,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 6238 تاریخ: 1398/01/25 نام‌خانوادگی: خانم ملکی ‌معرف: 38440072 شهر: مشهد منطقه: کوهسنگی متراژ: 80 مبلغ: 500,000,000
  تعداد بازدید: 2
  80 متر طبقه

  ویلایی

  از مانیشن ملک جنتی پارس 21

  500,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 6231 تاریخ: 1398/01/24 نام‌خانوادگی: گلشنی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 مبلغ: 3,000,000,000
  تعداد بازدید: 3
  متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  3,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 6218 تاریخ: 1398/01/22 نام‌خانوادگی: عالمی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 300 مبلغ: 4,000,000,000
  تعداد بازدید: 5
  300 متر طبقه

  ویلایی

  ویلایی جهت ساخت

  4,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 6198 تاریخ: 1398/01/19 نام‌خانوادگی: زمانی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 400 مبلغ: 3,500,000,000
  تعداد بازدید: 6
  400 متر طبقه

  ویلایی

  یا مشارکت

  3,500,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 6178 تاریخ: 1398/01/18 نام‌خانوادگی: مهدی زاده شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 مبلغ: 2,500,000,000
  تعداد بازدید: 6
  متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  2,500,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 6144 تاریخ: 1397/12/25 نام‌خانوادگی: ایران پناه شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 250 مبلغ: 1,800,000,000
  تعداد بازدید: 8
  250 متر طبقه

  ویلایی

  خریدار واقعی

  1,800,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات