051-38769170-1

جستجوی‌خواهان

 • فروش
  شناسه: 3805 تاریخ: 1396/05/02 نام‌خانوادگی: تهران پور شهر: مشهد منطقه: رضاشهر متراژ: 250 مبلغ: 850,000,000
  تعداد بازدید: 17
  250 متر طبقه

  ویلایی

  سمت انوری وکسایی

  850,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 3802 تاریخ: 1396/05/01 نام‌خانوادگی: خواجه پور شهر: مشهد منطقه: رضاشهر متراژ: 250 مبلغ: 800,000,000
  تعداد بازدید: 16
  250 متر طبقه

  ویلایی

  دوظبقه از همکف

  800,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 3799 تاریخ: 1396/04/31 نام‌خانوادگی: رجبی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر متراژ: 510
  تعداد بازدید: 20
  510 متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

 • فروش
  شناسه: 3794 تاریخ: 1396/04/30 نام‌خانوادگی: مقدم شهر: مشهد منطقه: رضاشهر مبلغ: 3,000,000,000
  تعداد بازدید: 20
  متر طبقه

  ویلایی

  سه واحد 300متری باهم

  3,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 3791 تاریخ: 1396/04/30 نام‌خانوادگی: جلالی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر متراژ: 250 مبلغ: 800,000,000
  تعداد بازدید: 17
  250 متر طبقه

  ویلایی

  کارمند مخابرات بجنورد- یک واحد زکریای 25...

  800,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 3789 تاریخ: 1396/04/30 نام‌خانوادگی: میرزایی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر متراژ: 150 مبلغ: 500,000,000
  تعداد بازدید: 18
  150 متر طبقه

  ویلایی

  ویلایی

  500,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 3777 تاریخ: 1396/04/28 نام‌خانوادگی: سنگ سفیدی ‌معرف: املاک رضوی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر متراژ: 250 مبلغ: 750,000,000
  تعداد بازدید: 16
  250 متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  750,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 3767 تاریخ: 1396/04/26 نام‌خانوادگی: مشیری شهر: مشهد منطقه: رضاشهر متراژ: 300 مبلغ: 1,000,000,000
  تعداد بازدید: 17
  300 متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  1,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 3760 تاریخ: 1396/04/26 نام‌خانوادگی: نظامدوست شهر: مشهد منطقه: رضاشهر مبلغ: 400,000,000
  تعداد بازدید: 18
  متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  400,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 3758 تاریخ: 1396/04/25 نام‌خانوادگی: معمارباشی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر متراژ: 250 مبلغ: 1,000,000,000
  تعداد بازدید: 18
  250 متر طبقه

  ویلایی

  دو واحدی

  1,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 3746 تاریخ: 1396/04/23 نام‌خانوادگی: آقای سروی ‌معرف: رضوی 32 واحد دارند شهر: مشهد منطقه: رضاشهر مبلغ: 500,000,000
  تعداد بازدید: 14
  متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  500,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 3726 تاریخ: 1396/04/19 نام‌خانوادگی: فرید شهر: مشهد منطقه: رضاشهر متراژ: 250 مبلغ: 900,000,000
  تعداد بازدید: 14
  250 متر طبقه

  ویلایی

  یک واحد اپارتمان رضوی 14 برای فروش دارند

  900,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 3715 تاریخ: 1396/04/17 نام‌خانوادگی: اکبریان شهر: مشهد منطقه: رضاشهر متراژ: 500 مبلغ: 2,000,000
  تعداد بازدید: 14
  500 متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  2,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 3713 تاریخ: 1396/04/17 نام‌خانوادگی: انصاری شهر: مشهد منطقه: رضاشهر متراژ: 250 مبلغ: 600,000,000
  تعداد بازدید: 15
  250 متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  600,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 3708 تاریخ: 1396/04/16 نام‌خانوادگی: محمدی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر متراژ: 510 مبلغ: 2,000,000,000
  تعداد بازدید: 15
  510 متر طبقه

  ویلایی

  ویلایی به فی جهت ساخت پول نقد

  2,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات