051-38769170-1

جستجوی‌خواهان

 • فروش
  شناسه: 3643 تاریخ: 1396/04/02 نام‌خانوادگی: سازگاران شهر: مشهد منطقه: رضاشهر متراژ: 250 مبلغ: 1,000,000,000
  تعداد بازدید: 15
  250 متر طبقه

  ویلایی

  ویلایی با حاشیه 10 متر جهت ساخت تراکم کم

  1,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 3639 تاریخ: 1396/04/02 نام‌خانوادگی: حسین زاده شهر: مشهد منطقه: رضاشهر متراژ: 250 مبلغ: 800,000,000
  تعداد بازدید: 16
  250 متر طبقه

  ویلایی

  معاوضه با آپارتمان رضوی 27

  800,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 3627 تاریخ: 1396/03/31 نام‌خانوادگی: خانم سلیمانی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر متراژ: 250 مبلغ: 800,000,000
  تعداد بازدید: 16
  250 متر طبقه

  ویلایی

  شمالی/زکریا واحد دارند

  800,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 3601 تاریخ: 1396/03/26 نام‌خانوادگی: عباسی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر مبلغ: 1,200,000,000
  تعداد بازدید: 14
  متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  1,200,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 3593 تاریخ: 1396/03/26 نام‌خانوادگی: سبحانی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر مبلغ: 500,000,000
  تعداد بازدید: 15
  متر طبقه

  ویلایی

  زمین یا ویلایی

  500,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 3579 تاریخ: 1396/03/21 نام‌خانوادگی: ساجدی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر مبلغ: 1,000,000,000
  تعداد بازدید: 18
  متر طبقه

  ویلایی

  ویلایی برای ساخت

  1,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 3560 تاریخ: 1396/03/14 نام‌خانوادگی: شریفی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر متراژ: 120 مبلغ: 450,000,000
  تعداد بازدید: 17
  120 متر طبقه

  ویلایی

  جنوبی -حداقل عرض7

  450,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 3551 تاریخ: 1396/03/12 نام‌خانوادگی: آقای خانی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر مبلغ: 350,000,000
  تعداد بازدید: 18
  متر طبقه

  ویلایی

  ویلایی

  350,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 3513 تاریخ: 1396/03/03 نام‌خانوادگی: سیادتی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر مبلغ: 800,000,000
  تعداد بازدید: 17
  متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  800,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 3500 تاریخ: 1396/03/03 نام‌خانوادگی: ستوده شهر: مشهد منطقه: رضاشهر متراژ: 250 مبلغ: 1,000,000,000
  تعداد بازدید: 18
  250 متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  1,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 3480 تاریخ: 1396/02/27 نام‌خانوادگی: مهرور شهر: مشهد منطقه: رضاشهر متراژ: 300 مبلغ: 1,200,000,000
  تعداد بازدید: 18
  300 متر طبقه

  ویلایی

  200متر زیربنا وعرض 7.5 نباشد

  1,200,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 3473 تاریخ: 1396/02/27 نام‌خانوادگی: فرخانی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر متراژ: 510 مبلغ: 2,000,000,000
  تعداد بازدید: 17
  510 متر طبقه

  ویلایی

  ویلایی دوبلکس

  2,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات