051-38769170-1

جستجوی‌خواهان

 • فروش
  شناسه: 5447 تاریخ: 1397/05/13 نام‌خانوادگی: خداپرست شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 510 مبلغ: 2,500,000,000
  تعداد بازدید: 7
  510 متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  2,500,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5443 تاریخ: 1397/05/12 نام‌خانوادگی: نباتی ‌معرف: افسری بجستان شهر: مشهد منطقه: رضاشهر مبلغ: 2,000,000,000
  تعداد بازدید: 7
  متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  2,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5426 تاریخ: 1397/05/07 نام‌خانوادگی: یعقوب زاده شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 مبلغ: 1,100,000,000
  تعداد بازدید: 6
  متر طبقه

  ویلایی

  وام دارند

  1,100,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5425 تاریخ: 1397/05/07 نام‌خانوادگی: بخشی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر متراژ: 250
  تعداد بازدید: 7
  250 متر طبقه

  ویلایی

  عرض 10متر

 • فروش
  شناسه: 5420 تاریخ: 1397/05/07 نام‌خانوادگی: حیدریان ‌معرف: گناباد شهر: مشهد منطقه: رضاشهر متراژ: 250
  تعداد بازدید: 8
  250 متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

 • فروش
  شناسه: 5407 تاریخ: 1397/05/04 نام‌خانوادگی: شاهسوند شهر: مشهد منطقه: رضاشهر متراژ: 250
  تعداد بازدید: 7
  250 متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

 • فروش
  شناسه: 5406 تاریخ: 1397/05/03 نام‌خانوادگی: خیابانی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر مبلغ: 1,300,000,000
  تعداد بازدید: 8
  متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  1,300,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5386 تاریخ: 1397/04/30 نام‌خانوادگی: فرشته پور شهر: مشهد منطقه: رضاشهر مبلغ: 2,000,000,000
  تعداد بازدید: 9
  متر طبقه

  ویلایی

  سه واحدی

  2,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5383 تاریخ: 1397/04/29 نام‌خانوادگی: رحیمی ‌معرف: سامانیه9 واحد270متری دارند شهر: مشهد منطقه: رضاشهر متراژ: 500
  تعداد بازدید: 8
  500 متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

 • فروش
  شناسه: 5373 تاریخ: 1397/04/28 نام‌خانوادگی: افتخاری شهر: مشهد منطقه: رضاشهر متراژ: 250 مبلغ: 1,500,000,000
  تعداد بازدید: 10
  250 متر طبقه

  ویلایی

  حاشیه

  1,500,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5371 تاریخ: 1397/04/28 نام‌خانوادگی: خانم عظیمی ‌معرف: 09155200614 شهر: مشهد منطقه: رضاشهر مبلغ: 2,000,000,000
  تعداد بازدید: 11
  متر طبقه

  ویلایی

  مجموعه حداقل3واحد جهت مستغلاتی

  2,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5355 تاریخ: 1397/04/23 نام‌خانوادگی: آقای کیانی ‌معرف: افسری بجستان شهر: مشهد منطقه: رضاشهر متراژ: 510
  تعداد بازدید: 9
  510 متر طبقه

  ویلایی

  سمت رودکی انوری حامد دعبل

 • فروش
  شناسه: 5344 تاریخ: 1397/04/21 نام‌خانوادگی: ابراهیم زاده شهر: مشهد منطقه: رضاشهر متراژ: 250 مبلغ: 1,700,000,000
  تعداد بازدید: 9
  250 متر طبقه

  ویلایی

  سه واحدی

  1,700,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5342 تاریخ: 1397/04/21 نام‌خانوادگی: . شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 مبلغ: 2,000,000,000
  تعداد بازدید: 8
  متر طبقه

  ویلایی

  برای ساخت

  2,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5335 تاریخ: 1397/04/19 نام‌خانوادگی: غزنوی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 مبلغ: 1,300,000,000
  تعداد بازدید: 9
  متر طبقه

  ویلایی

  به قیمت

  1,300,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات