051-38769170-1

جستجوی‌خواهان

 • فروش
  شناسه: 6031 تاریخ: 1397/11/29 نام‌خانوادگی: خانم شریعتی ‌معرف: دیوار شهر: مشهد منطقه: احمد آباد متراژ: 120 مبلغ: 1,700,000,000
  تعداد بازدید: 9
  120 متر طبقه

  ویلایی

  ادرس بیرون ملاصدرا 21 داده شد

  1,700,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 6029 تاریخ: 1397/11/29 نام‌خانوادگی: خانم حسینی ‌معرف: دیوار شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 250 مبلغ: 2,200,000,000
  تعداد بازدید: 8
  250 متر طبقه

  ویلایی

  جنوبی باشد - خونه خانم قاسمی از بیرون اد...

  2,200,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 6016 تاریخ: 1397/11/25 نام‌خانوادگی: ریخته گرزاده ‌معرف: خریدار واقعی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 250 مبلغ: 1,700,000,000 طبقه: 2
  تعداد بازدید: 8
  250 متر طبقه 2

  ویلایی

  دوطبقه همکف وبالا

  1,700,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 6009 تاریخ: 1397/11/24 نام‌خانوادگی: یزدی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 مبلغ: 1,000,000,000
  تعداد بازدید: 9
  متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  1,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5992 تاریخ: 1397/11/20 نام‌خانوادگی: عزیزی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 250 مبلغ: 2,500,000,000
  تعداد بازدید: 7
  250 متر طبقه

  ویلایی

  خیابان 10 متری نباشد

  2,500,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5991 تاریخ: 1397/11/20 نام‌خانوادگی: توتونچی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 250 مبلغ: 3,000,000,000
  تعداد بازدید: 6
  250 متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  3,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5987 تاریخ: 1397/11/17 نام‌خانوادگی: حسین پور ‌معرف: دیوار شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 مبلغ: 1,700,000,000
  تعداد بازدید: 8
  متر طبقه

  ویلایی

  بازدید از بیرون خونه ملاصدرا21

  1,700,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5984 تاریخ: 1397/11/16 نام‌خانوادگی: عطاری شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 250 مبلغ: 2,000,000,000
  تعداد بازدید: 7
  250 متر طبقه

  ویلایی

  ویلایی

  2,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5981 تاریخ: 1397/11/16 نام‌خانوادگی: حسینی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1
  تعداد بازدید: 5
  متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

 • فروش
  شناسه: 5973 تاریخ: 1397/11/14 نام‌خانوادگی: پور نداف شهر: مشهد منطقه: احمد آباد متراژ: 150 مبلغ: 1,600,000,000
  تعداد بازدید: 6
  150 متر طبقه

  ویلایی

  ملاصدرا بازدید شذ

  1,600,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5972 تاریخ: 1397/11/14 نام‌خانوادگی: ارنوایی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 250 مبلغ: 2,500,000,000
  تعداد بازدید: 5
  250 متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  2,500,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5955 تاریخ: 1397/11/10 نام‌خانوادگی: مرادی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 250 مبلغ: 3,000,000,000
  تعداد بازدید: 7
  250 متر طبقه

  ویلایی

  فقط خیابان پهن و موقعیت خوب

  3,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5939 تاریخ: 1397/11/06 نام‌خانوادگی: آیانی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 250 مبلغ: 1,800,000,000
  تعداد بازدید: 6
  250 متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  1,800,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5933 تاریخ: 1397/11/04 نام‌خانوادگی: خانم علی اکبری ‌معرف: 09151017821 شهر: مشهد منطقه: احمد آباد متراژ: 150 مبلغ: 1,800,000,000
  تعداد بازدید: 7
  150 متر طبقه

  ویلایی

  خونه ملاصدرا از بیرون بازدید شد

  1,800,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5924 تاریخ: 1397/11/02 نام‌خانوادگی: عزیزی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 250
  تعداد بازدید: 8
  250 متر طبقه

  ویلایی

  خواهان ملک در محدوده رضوی و جهت ملک جنوب...