051-38769170-1

جستجوی‌خواهان

 • فروش
  شناسه: 5913 تاریخ: 1397/10/29 نام‌خانوادگی: دلقندی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 مبلغ: 2,200,000,000
  تعداد بازدید: 10
  متر طبقه

  ویلایی

  خرید یا معاوضه با ملک در بلوار امام رضا

  2,200,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5889 تاریخ: 1397/10/22 نام‌خانوادگی: فرزانه شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 100 مبلغ: 1,000,000,000
  تعداد بازدید: 9
  100 متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  1,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5885 تاریخ: 1397/10/22 نام‌خانوادگی: بازوبندی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 250 مبلغ: 2,500,000
  تعداد بازدید: 12
  250 متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  2,500,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5882 تاریخ: 1397/10/21 نام‌خانوادگی: موحدیان شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 250 مبلغ: 2,500,000,000
  تعداد بازدید: 9
  250 متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  2,500,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5868 تاریخ: 1397/10/18 نام‌خانوادگی: محمد نورالدین شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 200 مبلغ: 1,100,000,000
  تعداد بازدید: 8
  200 متر طبقه

  ویلایی

  خونه عباسی حاشیه خاقانی از بیرون بازدید ...

  1,100,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5864 تاریخ: 1397/10/17 نام‌خانوادگی: کاظمی ‌معرف: خریدار واقعی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 250 مبلغ: 2,000,000,000
  تعداد بازدید: 8
  250 متر طبقه

  ویلایی

  خونه نژاد وعباسی وزمانی بازدید شد خریدار...

  2,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5863 تاریخ: 1397/10/17 نام‌خانوادگی: فرامرزیان شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 250 مبلغ: 1,400,000,000
  تعداد بازدید: 9
  250 متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  1,400,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5850 تاریخ: 1397/10/09 نام‌خانوادگی: مصباح شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 250 مبلغ: 2,000,000,000
  تعداد بازدید: 9
  250 متر طبقه

  ویلایی

  معاوضه با آپارتمان ملک الشعرا-150 متر طب...

  2,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5845 تاریخ: 1397/10/09 نام‌خانوادگی: عطار شهر: مشهد منطقه: احمد آباد مبلغ: 1,700,000,000
  تعداد بازدید: 8
  متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  1,700,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5841 تاریخ: 1397/10/08 نام‌خانوادگی: رضوانی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 300 مبلغ: 3,000,000,000
  تعداد بازدید: 7
  300 متر طبقه

  ویلایی

  اپارتمانهای خیام وویلایی روبرو باردید شد

  3,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5826 تاریخ: 1397/10/01 نام‌خانوادگی: قدیری شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 250 مبلغ: 2,500,000
  تعداد بازدید: 8
  250 متر طبقه

  ویلایی

  عرض 7.5 نمیخاد- دو طبقه برای خودش بسازه

  2,500,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5813 تاریخ: 1397/09/26 نام‌خانوادگی: رضازاده شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 250 مبلغ: 2,000,000,000
  تعداد بازدید: 8
  250 متر طبقه

  ویلایی

  ویلایی با مجموعه آبی یا باغ

  2,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5811 تاریخ: 1397/09/25 نام‌خانوادگی: خانم حیدری ‌معرف: یا خرید آپارتمان تا 800م شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 250 مبلغ: 2,000,000,000
  تعداد بازدید: 7
  250 متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  2,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5749 تاریخ: 1397/09/02 نام‌خانوادگی: کرمی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 250 مبلغ: 2,000,000,000
  تعداد بازدید: 12
  250 متر طبقه

  ویلایی

  جهت ساخت

  2,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5729 تاریخ: 1397/08/26 نام‌خانوادگی: جاوید شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 250 مبلغ: 1,700,000
  تعداد بازدید: 15
  250 متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  1,700,000 تومان   مشاهده‌جزئیات