051-38769170-1

جستجوی‌خواهان

 • فروش
  شناسه: 5420 تاریخ: 1397/05/07 نام‌خانوادگی: حیدریان ‌معرف: گناباد شهر: مشهد منطقه: رضاشهر متراژ: 250
  تعداد بازدید: 14
  250 متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

 • فروش
  شناسه: 5407 تاریخ: 1397/05/04 نام‌خانوادگی: شاهسوند شهر: مشهد منطقه: رضاشهر متراژ: 250
  تعداد بازدید: 12
  250 متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

 • فروش
  شناسه: 5406 تاریخ: 1397/05/03 نام‌خانوادگی: خیابانی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر مبلغ: 1,300,000,000
  تعداد بازدید: 14
  متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  1,300,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5386 تاریخ: 1397/04/30 نام‌خانوادگی: فرشته پور شهر: مشهد منطقه: رضاشهر مبلغ: 2,000,000,000
  تعداد بازدید: 17
  متر طبقه

  ویلایی

  سه واحدی

  2,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5383 تاریخ: 1397/04/29 نام‌خانوادگی: رحیمی ‌معرف: سامانیه9 واحد270متری دارند شهر: مشهد منطقه: رضاشهر متراژ: 500
  تعداد بازدید: 17
  500 متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

 • فروش
  شناسه: 5373 تاریخ: 1397/04/28 نام‌خانوادگی: افتخاری شهر: مشهد منطقه: رضاشهر متراژ: 250 مبلغ: 1,500,000,000
  تعداد بازدید: 18
  250 متر طبقه

  ویلایی

  حاشیه

  1,500,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5371 تاریخ: 1397/04/28 نام‌خانوادگی: خانم عظیمی ‌معرف: 09155200614 شهر: مشهد منطقه: رضاشهر مبلغ: 2,000,000,000
  تعداد بازدید: 16
  متر طبقه

  ویلایی

  مجموعه حداقل3واحد جهت مستغلاتی

  2,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5355 تاریخ: 1397/04/23 نام‌خانوادگی: آقای کیانی ‌معرف: افسری بجستان شهر: مشهد منطقه: رضاشهر متراژ: 510
  تعداد بازدید: 17
  510 متر طبقه

  ویلایی

  سمت رودکی انوری حامد دعبل

 • فروش
  شناسه: 5344 تاریخ: 1397/04/21 نام‌خانوادگی: ابراهیم زاده شهر: مشهد منطقه: رضاشهر متراژ: 250 مبلغ: 1,700,000,000
  تعداد بازدید: 14
  250 متر طبقه

  ویلایی

  سه واحدی

  1,700,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5342 تاریخ: 1397/04/21 نام‌خانوادگی: . شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 مبلغ: 2,000,000,000
  تعداد بازدید: 13
  متر طبقه

  ویلایی

  برای ساخت

  2,000,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5335 تاریخ: 1397/04/19 نام‌خانوادگی: غزنوی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 مبلغ: 1,300,000,000
  تعداد بازدید: 19
  متر طبقه

  ویلایی

  به قیمت

  1,300,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5334 تاریخ: 1397/04/19 نام‌خانوادگی: کاشانی ‌معرف: رودکی12 ویلایی دارند شهر: مشهد منطقه: رضاشهر متراژ: 250 مبلغ: 1,400,000,000
  تعداد بازدید: 13
  250 متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  1,400,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5324 تاریخ: 1397/04/18 نام‌خانوادگی: سبزه کار شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 250 مبلغ: 1,500,000,000
  تعداد بازدید: 14
  250 متر طبقه

  ویلایی

  منطقه خوب رضاشهر

  1,500,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5310 تاریخ: 1397/04/16 نام‌خانوادگی: بابک شهر: مشهد منطقه: رضاشهر مبلغ: 1,200,000,000
  تعداد بازدید: 14
  متر طبقه

  ویلایی

  بدون‌توضیحات

  1,200,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 5296 تاریخ: 1397/04/14 نام‌خانوادگی: خانم حسینی شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 250 مبلغ: 1,500,000,000
  تعداد بازدید: 14
  250 متر طبقه

  ویلایی

  عرض10متر

  1,500,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات