051-38769170-1

جستجوی‌خواهان

 • فروش
  شناسه: 5611 تاریخ: 1397/07/11 نام‌خانوادگی: دانشور شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 30 مبلغ: 800,000,000
  تعداد بازدید: 3
  30 متر طبقه

  تجاری

  ترجیحا سند دار تجاری دائم

  800,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 4934 تاریخ: 1397/02/19 نام‌خانوادگی: . شهر: مشهد منطقه: رضاشهر1 متراژ: 30 مبلغ: 600,000,000
  تعداد بازدید: 14
  30 متر طبقه

  تجاری

  تجاری دائم جهت آبمیوه بستنی

  600,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات
 • فروش
  شناسه: 3535 تاریخ: 1396/03/08 نام‌خانوادگی: دانش شهر: مشهد منطقه: رضاشهر متراژ: 20 مبلغ: 450,000,000
  تعداد بازدید: 21
  20 متر طبقه

  تجاری

  تجاری حاشیه

  450,000,000 تومان   مشاهده‌جزئیات