051-38769170-1

‌جزئیات‌اطلاعات‌خواهان

تجاری

رهن: 30,000,000 اجاره: 400,000

توضیحات: جهت سالن-درب مستقل

آدرس: مشهد-

مشخصات

شناسه: 4338
تاریخ: 1396/10/09
نام‌خانوادگی: حسین زاده
متراژ: 50
رهن: 30,000,000
اجاره: 400,000
توضیحات: جهت سالن-درب مستقل

خواسته‌های‌مشابه