051-38769170-1

‌جزئیات‌اطلاعات‌خواهان

تجاری

رهن: 1,000,000 اجاره: 300,000

توضیحات: آرایشگاه زنونه

آدرس: مشهد-

مشخصات

شناسه: 4460
تاریخ: 1396/11/07
نام‌خانوادگی: گلمکانی
متراژ: 20
رهن: 1,000,000
اجاره: 300,000
توضیحات: آرایشگاه زنونه

خواسته‌های‌مشابه