051-38769170-1

‌جزئیات‌اطلاعات‌خواهان

تجاری

رهن: 10,000,000 اجاره: 2,800,000

توضیحات: دفترکار-مشاوره

آدرس: مشهد-

مشخصات

شناسه: 4500
تاریخ: 1396/11/13
نام‌خانوادگی: شجاعی
متراژ: 250
رهن: 10,000,000
اجاره: 2,800,000
توضیحات: دفترکار-مشاوره

خواسته‌های‌مشابه