051-38769170-1

‌جزئیات‌اطلاعات‌خواهان

تجاری

رهن: 30,000,000 اجاره: 2,500,000

توضیحات: مغازه جهت دیزی

آدرس: مشهد-

مشخصات

شناسه: 4696
تاریخ: 1397/01/16
نام‌خانوادگی: تبریزی
متراژ: 35
رهن: 30,000,000
اجاره: 2,500,000
توضیحات: مغازه جهت دیزی

خواسته‌های‌مشابه