051-38769170-1

‌جزئیات‌اطلاعات‌خواهان

تجاری

رهن:  اجاره: 

توضیحات: ندارد

آدرس: مشهد-

مشخصات

شناسه: 4984
تاریخ: 1397/02/27
نام‌خانوادگی: سیدزاده
متراژ: 20

خواسته‌های‌مشابه