051-38769170-1

‌جزئیات‌اطلاعات‌خواهان

تجاری

رهن: 10,000,000 اجاره: 3,000,000

توضیحات: تجاری کافی شاپ

آدرس: مشهد-

مشخصات

شناسه: 5193
تاریخ: 1397/03/29
نام‌خانوادگی: طاهری
متراژ: 50
رهن: 10,000,000
اجاره: 3,000,000
توضیحات: تجاری کافی شاپ

خواسته‌های‌مشابه