051-38769170-1

‌جزئیات‌اطلاعات‌خواهان

ویلایی

رهن: 50,000,000 اجاره: 1,500,000

توضیحات: ندارد

آدرس: مشهد-

مشخصات

شناسه: 5282
تاریخ: 1397/04/12
نام‌خانوادگی: مقدسی
متراژ: 120
رهن: 50,000,000
اجاره: 1,500,000
تعدادنفرات: 5

خواسته‌های‌مشابه