051-38769170-1

‌جزئیات‌اطلاعات‌خواهان

ویلایی

رهن: 200,000,000 اجاره: 

توضیحات: ندارد

آدرس: مشهد-

مشخصات

شناسه: 5354
تاریخ: 1397/04/23
نام‌خانوادگی: کاشانی
متراژ: 200
رهن: 200,000,000

خواسته‌های‌مشابه