051-38769170-1

‌جزئیات‌اطلاعات‌خواهان

ویلایی

رهن: 300,000,000 اجاره: 

توضیحات: ندارد

آدرس: مشهد-

مشخصات

شناسه: 5362
تاریخ: 1397/04/24
نام‌خانوادگی: رحیمی
معرف: اقای شجاعی
متراژ: 250
رهن: 300,000,000

خواسته‌های‌مشابه