051-38769170-1

‌جزئیات‌اطلاعات‌خواهان

تجاری

رهن:  اجاره: 

توضیحات: جهت فست فود

آدرس: مشهد-

مشخصات

شناسه: 5502
تاریخ: 1397/06/01
نام‌خانوادگی: نبوی
متراژ: 70
توضیحات: جهت فست فود

خواسته‌های‌مشابه