051-38769170-1

‌جزئیات‌اطلاعات‌خواهان

ویلایی

رهن: 70,000,000 اجاره: 1,700,000

توضیحات: ندارد

آدرس: مشهد-

مشخصات

شناسه: 5540
تاریخ: 1397/06/18
نام‌خانوادگی: رادمرد
متراژ: 200
رهن: 70,000,000
اجاره: 1,700,000

خواسته‌های‌مشابه