051-38769170-1

‌جزئیات‌اطلاعات‌خواهان

ویلایی

رهن: 30,000,000 اجاره: 4,000,000

توضیحات: دو واحد زیرزمین وبالا باشد

آدرس: مشهد-

مشخصات

شناسه: 5571
تاریخ: 1397/06/26
نام‌خانوادگی: خانم توکلی زاده
متراژ: 250
رهن: 30,000,000
اجاره: 4,000,000
توضیحات: دو واحد زیرزمین وبالا باشد

خواسته‌های‌مشابه