051-38769170-1

‌جزئیات‌اطلاعات‌خواهان

تجاری

رهن: 10,000,000 اجاره: 1,000,000

توضیحات: دفتر کار و انباری دکوراسیون داخلی

آدرس: مشهد-

مشخصات

شناسه: 5583
تاریخ: 1397/06/31
نام‌خانوادگی: کارگر
متراژ: 100
رهن: 10,000,000
اجاره: 1,000,000
توضیحات: دفتر کار و انباری دکوراسیون داخلی

خواسته‌های‌مشابه