051-38769170-1

‌جزئیات‌اطلاعات‌خواهان

ویلایی

رهن: 140,000,000 اجاره: 

توضیحات: ندارد

آدرس: مشهد-

مشخصات

شناسه: 5598
تاریخ: 1397/07/05
نام‌خانوادگی: جوان
متراژ: 250
رهن: 140,000,000
تعدادنفرات: 7

خواسته‌های‌مشابه