051-38769170-1

‌جزئیات‌اطلاعات‌خواهان

ویلایی

رهن: 20,000,000 اجاره: 4,000,000

توضیحات: ندارد

آدرس: مشهد-

مشخصات

شناسه: 5615
تاریخ: 1397/07/13
نام‌خانوادگی: گیوه چی
متراژ: 250
رهن: 20,000,000
اجاره: 4,000,000

خواسته‌های‌مشابه