051-38769170-1

‌جزئیات‌اطلاعات‌خواهان

ویلایی

رهن: 150,000,000 اجاره: 1,500,000

توضیحات: جهت مهد

آدرس: مشهد-

مشخصات

شناسه: 5627
تاریخ: 1397/07/16
نام‌خانوادگی: مقامی
معرف: رودکی 22
متراژ: 500
رهن: 150,000,000
اجاره: 1,500,000
توضیحات: جهت مهد

خواسته‌های‌مشابه