051-38769170-1

‌جزئیات‌اطلاعات‌خواهان

ویلایی

مبلغ: 6,000,000,000  

توضیحات: 2 یا 3 طبقه یکجا

آدرس: مشهد-

مشخصات

شناسه: 5630
تاریخ: 1397/07/16
نام‌خانوادگی: احمدیان
متراژ: 250
مبلغ: 6,000,000,000
توضیحات: 2 یا 3 طبقه یکجا

خواسته‌های‌مشابه