051-38769170-1

‌جزئیات‌اطلاعات‌خواهان

تجاری

رهن: 40,000,000 اجاره: 0

توضیحات: برای کار حبوبات و خشکبار

آدرس: مشهد-

مشخصات

شناسه: 5642
تاریخ: 1397/07/20
نام‌خانوادگی: وطن خواه
متراژ: 20
رهن: 40,000,000
اجاره: 0
توضیحات: برای کار حبوبات و خشکبار

خواسته‌های‌مشابه