051-38769170-1

‌جزئیات‌اطلاعات‌خواهان

ویلایی

مبلغ: 500,000,000  

توضیحات: ندارد

آدرس: مشهد-

مشخصات

شناسه: 5670
تاریخ: 1397/07/27
نام‌خانوادگی: حجتی
متراژ: 100
مبلغ: 500,000,000

خواسته‌های‌مشابه